Uśmiechnięte chmurki
Odważne Kotki
Stokrotki
Kropelki
Wiewiórki

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat."
Janusz Korczak

Przedszkole 172
im. Danuty Wawiłow
01-149 Warszawa
ul.Żytnia 71

tel/fax.22 632 63 63

Aktualności

 

Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

           Każdy z Państwa, kto zgłosił, wypełniając ankietę, potrzebę przyprowadzania dziecka do przedszkola w czasie opieki wakacyjnej, zostanie poinformowany o zakwalifikowaniu. Bez uzyskania od dyrektora przedszkola informacji o zakwalifikowaniu, nie przyprowadzamy dziecka do przedszkola. Rodzice dzieci zakwalifikowanych wypełniają obowiązkowo Oświadczenie zamieszczone na stronie przedszkola i dostarczają je do przedszkola przed pierwszym przyprowadzeniem dziecka. Proszę o uważne przeczytanie, zapoznanie się z obowiązującymi nadal procedurami przeciwepidemicznymi i przestrzeganie zawartych w nim postanowień.

Zgodnie z WYTYCZNYMI PRZECIWEPIDEMICZNYMI Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. zaktualizowanym 4 czerwca br. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej  i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat Przedszkole nr 172 dysponuje ograniczoną liczbą miejsc – 64 miejsca, a od 20 lipca 48 miejsc /wyłączona została  z użytku na czas epidemii sala gr.V ze względu na wyposażenie łazienki/.

 Biorąc pod uwagę również braki kadrowe (brak nauczycieli) oraz potrzeby urlopowe pracowników i ilość zgłoszeń rodziców otwieramy od 1 do 17 lipca cztery oddziały po 16 dzieci- łącznie 64 miejsca, a od 20 lipca do 14 sierpnia 3 oddziały, łącznie 48 miejsc. Na podstawie ankiet zakwalifikowano zgłoszone dzieci, których rodzice spełniają Kryteria pierwszeństwa oraz Kryteria dodatkowe i rekrutacja została zakończona.

Biorąc powyższe pod uwagę, informuję, że od 1 lipca do 14 sierpnia Przedszkole nr 172  będzie czynne w godz. 7.00-17.00.

Godziny pracy oddziałów przedstawiają się następująco gr.I – 7:00-17:00, gr.II 7:00-17:00, III i IV g.7:00-17:00, gr. V – g.7:00- 16:30. Od 20 lipca gr.I zostaje połączona z II. Dzieci zostały zakwalifikowane do grup na podstawie deklaracji rodziców dotyczącej godzin pobytu dziecka. Nie wszystkie dzieci znalazły miejsce w swoich oddziałach. Rodzice są zobowiązani przestrzegać godzin pracy oddziału przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci, ponieważ grupy nie kontaktują się ze sobą.

Informacje o opłatach znajdziecie Państwo w Zakładce Opłaty.

Zachęcamy Państwa do zabaw i zajęć z dziećmi w domu w oparciu o materiały zamieszczone przez nauczycieli grup i zajęć dodatkowych w zakładkach grupowych  w czasie ograniczenia naszej działalności.

  Warszawa 30 czerwca 2020r.

z  wyrazami szacunku

Dyrektor Przedszkola nr 172                             Ewa Wenelczyk

 

Sekretariat przedszkola w dniach 30.06.2020r. – 03 .07.2020 r. pracuje w godz. 7:30-15:30.

Szanowni Rodzice 3-latków z grupy I i II

Jeśli z niepokojem myślicie o tym, jak Wasze dziecko we wrześniu zaadoptuje się w przedszkolu... Jeśli obawiacie się, że bez was nie będzie chciało zostać w przedszkolu, i  że będzie płakało... Jeśli zastanawiacie się jak Wasze dziecko będzie radziło sobie bez Was... to myślimy, że warto aby Państwo dokładnie przeczytali dalszą część tej ulotki.

Czy można coś poradzić na trudne rozstania?

Oczywiście, że można!!!

Aby małe dziecko bez obaw i lęków zostało bez bliskiej osoby w nowym otoczeniu musi je najpierw dobrze poznać. Zarówno miejsce jak i osoby. Zapraszamy do udziału w programie adaptacyjnym  „Z uśmiechem do przedszkola”.

Nauczycielki, które od września będą zajmowały się Państwa dziećmi, już teraz chcą przybliżyć im przedszkole na tyle, by we wrześniu było miejscem znanym i przyjaznym. W czasie tych spotkań dzieci będą mogły nie tylko zapoznać się z dziećmi ze swojej grupy i nauczycielkami, ale i z różnymi pomieszczeniami przedszkolnymi oraz terenem ogrodu. Zapraszamy o godzinie 17:

Grupa I    6 i 8 lipca b.r.,

Grupa II   7 i 9 lipca b.r

Ponownie spotkamy się w sierpniu również o godzinie 17:

Grupa I  3 i 5 sierpnia b.r.,

Grupa II  4 i 6 sierpnia b.r.

Gorąco namawiamy wszystkich rodziców do skorzystania z naszej oferty. Dla dobra dzieci warto rozpocząć ich pobyt w przedszkolu od pozytywnych wrażeń.

Aby ułatwić dziecku adaptację w przedszkolu już teraz można zachęcać i motywować je do:

 • Samodzielnego mycia rąk, korzystania z sedesu i używania papieru toaletowego; wycierania nosa w chusteczkę;
 • Samodzielnego ubierania się, zakładania tego, co potrafi, wkładania majteczek, skarpetek, kapci i bucików, rozpinania i zapinania guzików i prób wiązania sznurowadeł;
 • Podejmowania prób samodzielnego zjadania posiłków;
 • Malowania farbami, rysowania kredkami, lepienia z plasteliny;
 • Chodzenia i nie używania wózka;
 • Zdobywania doświadczeń społecznych w kontaktach z innymi dziećmi.

Dla prawidłowego rozwoju narządów mowy bardzo istotną jest umiejętność gryzienia  pokarmów o różnej konsystencji ( mięsa, jarzyn, owoców ). Dlatego posiłki w przedszkolu nie są miksowane. Już teraz możecie Państwo codziennie dawać dziecku do gryzienia marchewkę, kalarepkę lub kromkę chleba.

W zdobywaniu tych nowych umiejętności, które w Przedszkolu będą  bardzo przydatne, pomogą dziecku Państwa postawy:

 • zadowolenie z każdego przejawu samodzielności,
 • cierpliwość oraz systematyczność i konsekwencja.

 

Drodzy rodzice! Cieszcie się wspólnie z dzieckiem z tego, że już niedługo idzie do przedszkola. Wieczorem przygotujcie wszystko, co jest potrzebne do przedszkola:

- podpisane imieniem i nazwiskiem: kapcie oraz pościel i piżamkę,

- dodatkowe ubranie: bluzeczkę, 2-3 pary majtek, rajstopy lub skarpetki,

 

Życzymy Państwu, dzieciom i sobie owocnej współpracy.

              Dyrektor i Nauczycielki  z Przedszkola nr 172 im. Danuty Wawiłow

SZANOWNI PAŃSTWO

       

Zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji nastąpiła zmiana godzin pracy przedszkola  w nowym roku szkolnym 2020/2021 - od 1 września br. Przedszkole nr 172 będzie czynne w godzinach 6:45-17:15.

                                                z poważaniem 

Dyrektor Przedszkola

Ewa Wenelczyk

UWAGA !!! Ważna informacja dla rodziców, którzy  mają zamiar korzystać z opieki wakacyjnej w Przedszkolu nr 172 od 1 lipca do 14 sierpnia  2020.

Rodziców zainteresowanych proszę o pilne pobranie ze strony przedszkola i wypełnienie ankiety na temat deklaracji rodziców na skorzystanie z opieki wakacyjnej od 1 lipca do 14 sierpnia  2020r.

Podpisany przez oboje rodziców dokument w formie skanu lub zdjęcia ankiety proszę przesłać  niezwłocznie do dnia 15 czerwca  2020 r. do godz. 16:00na adres: p172@edu.um.warszawa.pl lub dostarczyć w wersji papierowej w tym samym terminie.

O decyzji przyjęcia dziecka  poinformujemy  Państwa mailowo lub telefonicznie do 19 czerwca br.

Niezłożenie  ankiety w wyznaczonym terminie będzie uważane za brak zainteresowania opieką wakacyjną.

Przedszkole nr 172 zapewnia opiekę zakwalifikowanym dzieciom tylko z naszego przedszkola w okresie od 1 lipca do 14 sierpnia 2020r. W okresie od 17 do 31 sierpnia pracownicy wykorzystują urlopy wypoczynkowe i przygotowują przedszkole do nowego roku szkolnego. W tym terminie rodzice zapewniają opiekę dzieciom we własnym zakresie.

                                                        z  wyrazami szacunku

                                                          Dyrektor Przedszkola   Ewa Wenelczyk

Ankieta na temat deklaracji rodziców na skorzystanie z opieki wakacyjnej od 1 lipca do 14 sierpnia  2020r.

 

Skrót ważnych zasad dla rodziców / z procedury regulującej prace przedszkola na czas pandemii, zakładki Dla rodziców i Do pobrania/

Drogi Rodzicu – porozmawiaj z dzieckiem , przygotuj je na powrót do przedszkola,

 • wyjaśnij , jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują i dlaczego je wprowadzono, dopowiedz, że jest to normalne i nie oznacza niczego złego,
 • ustal, że wchodząc do przedszkola, żegnacie się zaraz po wejściu do przedszkola, dziecku zostanie zmierzona temperatura i do szatni oraz sali dziecko pójdzie pod opieką pracowników przedszkola,
 • przyprowadzając i odbierając dziecko zachowaj bezpieczną odległość od innych,
 • przypomnij, że do przedszkola nie zabieramy zabawek ani innych przedmiotów domowych.

Do przedszkola przyprowadź dziecko bez żadnych objawów chorobowych. Jeśli dziecko źle się czuje powinno pozostać w domu.

Nie wolno przyprowadzić do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

Dziecko należy przyprowadzić do godz. 8.30. Po tej godzinie dziecko nie będzie przyjęte.

Przyprowadzamy dzieci i odbieramy o g.13:00 lub od g.15:00 w godzinach pracy oddziału, ponieważ grupy nie mieszają się ze sobą. Upewnij się, w którym oddziale jest Twoje dziecko.       I - 7:30-16:30, II - 7:15-16:15, III - 7:00-16, IV i V -  7:30-16:30.

Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, ze nie powinno dotykać oczu, nosa i ust i nie podawać ręki na powitanie. Powinno często i dokładnie myć ręce wodą i mydłem. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

Z pracownikami przedszkola kontaktuj się telefonicznie lub mailowo.

Dzieci w przedszkolu będą:

 • Bardzo często wykonywać czynności higieniczne i samoobsługowe pod nadzorem nauczyciela, woźnej i pomocy nauczyciela – realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego w obszarze fizycznym oraz pozostałych obszarach,
 • Korzystać z zabawek, jednak ograniczonych do takich, które łatwo można dezynfekować,
 • Uczestniczyć w zabawach i zajęciach proponowanych przez nauczycieli,
 • Korzystać z przedszkolnego placu zabaw, spacerować po przedszkolnym terenie – przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny.

 Dzieci przebywając w przedszkolu nie będą: Przynosić swoich zabawek z domu , Podawać ręki na powitanie, Leżakować w tradycyjnej (dotychczasowej) formie, Wychodzić poza teren przedszkola na spacery: do parku, na inne place zabaw, itp., Myć zębów, Spotykać się i bawić z kolegami z innych grup.

Rodzice – są zobowiązani do ścisłego przestrzegania procedur; prowadzenia wnikliwej obserwacji dzieci pozwalającej na dostrzeżenie symptomów zakażenia koronawirusem; przekazywania dyrektorowi i nauczycielom istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka.

Warszawa 29 maja 2020 r.

 

Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

           Każdy z Państwa, kto zgłosił wolę przyprowadzania dziecka do przedszkola, zostanie poinformowany o zakwalifikowaniu. Bez uzyskania od dyrektora przedszkola informacji o zakwalifikowaniu, nie przyprowadzamy dziecka do przedszkola. Rodzice dzieci zakwalifikowanych wypełniają obowiązkowo Oświadczenie zamieszczone na stronie przedszkola i dostarczają je do przedszkola przed pierwszym przyprowadzeniem dziecka. Proszę o uważne przeczytanie procedur na czas epidemii zamieszczonych na stronie w zakładce Dla rodziców i przestrzeganie zawartych w nich postanowień.

Zgodnie z WYTYCZNYMI PRZECIWEPIDEMICZNYMI Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole Podstawowej  i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat Przedszkole nr 172 dysponuje ograniczoną liczbą miejsc – 48 miejsc / wyłączona została  z użytku na czas epidemii sala gr.V ze względu na wyposażenie łazienki/.

 Biorąc pod uwagę również braki kadrowe (brak nauczycieli) oraz ilość zgłoszeń rodziców otwieramy od 1 do 30 czerwca cztery oddziały po 12 dzieci- łącznie 48 miejsc. Na podstawie ankiet zakwalifikowano zgłoszone dzieci, których rodzice spełniają Kryteria pierwszeństwa oraz Kryteria dodatkowe i limit miejsc został wyczerpany.

 

Biorąc powyższe pod uwagę, informuję, że od 1 do 30 czerwca Przedszkole nr 172  będzie czynne w godz. 7.00-16.30.

Godziny pracy oddziałów przedstawiają się następująco gr.I – 7:30-16:30, gr.II 7:15-16:15, III g.7:00-16:00, gr.IV i V – g.7:30- 16:30. Dzieci zostały zakwalifikowane do grup na podstawie deklaracji rodziców dotyczącej godzin pobytu dziecka. Nie wszystkie dzieci znalazły miejsce w swoich oddziałach. Rodzice są zobowiązani przestrzegać godzin pracy oddziału przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci, ponieważ grupy nie kontaktują się ze sobą.

 

Nauczyciele grup poświęcają 1 godzinę dzienne na umieszczanie na stronie przedszkola w zakładkach grupowych informacji o dostępnych materiałach i formach realizacji programu dla dzieci pozostających w domu.

  Warszawa 28 maja 2020r.                                                                                        

z  wyrazami szacunku

Dyrektor Przedszkola nr 172  

                                                                                         Ewa Wenelczyk

 

Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

        Nastąpiła zmiana w organizacji pracy oddziałów od 25 maja. Biorąc pod uwagę braki kadrowe (brak nauczycieli) oraz konieczność wykorzystania urlopów przez pracowników i ilość zgłoszeń rodziców otwieramy od 25 do 29 maja dwa oddziały po 12 dzieci – łącznie 24 miejsca.

Każdy z Państwa, kto zgłosił wolę przyprowadzania dziecka do przedszkola zostanie poinformowany o zakwalifikowaniu. Bez uzyskania od dyrektora przedszkola informacji o zakwalifikowaniu, nie przyprowadzamy dziecka do przedszkola. Rodzice dzieci zakwalifikowanych wypełniają obowiązkowo Oświadczenie zamieszczone na stronie przedszkola i dostarczają je do przedszkola przed pierwszym przyprowadzeniem dziecka.

Biorąc powyższe pod uwagę, informujemy, że do odwołania Przedszkole nr 172  będzie czynne w godz. 7.00-17.00. Godziny pracy oddziałów przedstawiają się następująco gr.I, II, i III – 7:00-16:30, gr.I, II, III, IV i V – g. 7:30-17:00. Dzieci zostały zakwalifikowane do grup na podstawie deklaracji rodziców dotyczącej godzin pobytu dziecka. Rodzice są zobowiązani przestrzegać godzin pracy oddziału przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci, ponieważ grupy nie kontaktują się ze sobą.

Nauczyciele grup poświęcają 0,5 godziny dzienne na umieszczanie na stronie przedszkola w zakładkach grupowych informacji o dostępnych materiałach i formach realizacji programu dla dzieci pozostających w domu. Informacje dla rodziców dzieci z grupy II i III znajdziecie Państwo w zakładkach grupy I, IV i V.

  Warszawa 22 maja 2020r.   

z  wyrazami szacunku

Dyrektor Przedszkola nr 172  

                                                                                         Ewa Wenelczyk

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA DZIECKA

UWAGA!!!  WAŻNA  WIADOMOŚĆ!!

Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

            w związku z kontynuacją działalności opiekuńczo - wychowawczej  przedszkola od dnia 25 maja do 30 czerwca 2020r. Przedszkole nr 172 im. Danuty Wawiłow pozyskiwało od Państwa dane (w postaci ankiety) zawierające deklarację chęci skorzystania z opieki przedszkolnej. W ankiecie zaznaczaliście Państwo także kryteria, które będą stosowane przy ustalaniu kolejności przyjęć.

Zgodnie z WYTYCZNYMI PRZECIWEPIDEMICZNYMI Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole Podstawowej  i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat Przedszkole nr 172 dysponuje ograniczoną liczbą miejsc – 48 miejsc / wyłączona została  z użytku na czas epidemii sala gr.V ze względu na wyposażenie łazienki/.

 Biorąc pod uwagę braki kadrowe (brak nauczycieli) oraz ilość zgłoszeń rodziców otwieramy od 25 do 29 maja trzy oddziały po 12 dzieci – łącznie 36 miejsc, a od 1 do 30 czerwca cztery oddziały po 12 dzieci- łącznie 48 miejsc.

W związku z powyższym kwalifikujemy zgłoszone dzieci, których rodzice spełniają Kryteria pierwszeństwa oraz Kryteria dodatkowe. Jeśli do tego czasu GIS nie zmieni wytycznych, od 25 maja br. obowiązuje nas taki sam  limit miejsc w naszym przedszkolu.

Każdy z Państwa, kto zgłosił wolę przyprowadzania dziecka do przedszkola zostanie poinformowany o zakwalifikowaniu. Bez uzyskania od dyrektora przedszkola informacji o zakwalifikowaniu, nie przyprowadzamy dziecka do przedszkola. Rodzice dzieci zakwalifikowanych wypełniają obowiązkowo Oświadczenie zamieszczone na stronie przedszkola i dostarczają je do przedszkola przed pierwszym przyprowadzeniem dziecka.

Biorąc powyższe pod uwagę, informujemy, że do odwołania Przedszkole nr 172  będzie czynne w godz. 7.00-17.00. Godziny pracy oddziałów przedstawiają się następująco gr.I – 7:30-16:30, gr.II i III g.7:00-16:00, gr.IV i V – g. 8:00-17. Dzieci zostaną zakwalifikowane do grup na podstawie deklaracji rodziców dotyczącej godzin pobytu dziecka. Rodzice są zobowiązani przestrzegać godzin pracy oddziału przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci, ponieważ grupy nie kontaktują się ze sobą.

Nauczyciele grup poświęcają 1 godzinę dzienne na umieszczanie na stronie przedszkola w zakładkach grupowych informacji o dostępnych materiałach i formach realizacji programu dla dzieci pozostających w domu.

                                                                      Dyrektor Przedszkola nr 172  

                                                                                       Ewa Wenelczyk

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA DZIECKA

 

UWAGA!   WAŻNA  WIADOMOŚĆ!!

O SKŁADKACH RADY RODZICÓW

Rada Rodziców zajęła następujące stanowisko w sprawie  składek  na RR w czasie pandemii:

1. utrzymanie składki za marzec w całości dla wszystkich rodziców,

2. zwolnienie ze składki  za kwiecień i maj dla wszystkich,

3. od czerwca składka na RR obowiązuje tylko dzieci uczęszczające do przedszkola.

Rodzice wnoszą składki wg zadeklarowanych stawek.

Rodzice, którzy zapłacili wcześniej składki do czerwca, zostaną rozliczeni w następujący sposób:

 1. Rodzice dzieci odchodzących z przedszkola otrzymają zwrot wniesionej składki za kwiecień i maj  w lipcu po zamknięciu rozliczenia roku szkolnego.
 2. Rodzicom dzieci kontynuujących edukację składki te zostaną zaksięgowane jako wpłata za wrzesień i październik.

UWAGA!!!  WAŻNA  WIADOMOŚĆ!!

W związku z koniecznością zaplanowania pracy przedszkola w kolejnych tygodniach po wznowieniu działalności,  proszę o  pobranie ze strony przedszkola i wypełnienie do 19 maja do godz.9:00 ankiety na temat deklaracji rodziców, w jakim terminie od 25 maja do 30 czerwca br. chcą skorzystać z zajęć opiekuńczo wychowawczych.

Rodzice, którzy nie są zainteresowani udziałem dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych do 30 czerwca, proszeni są potwierdzenie tej informacji.

Podpisany przez oboje rodziców dokument w formie skanu lub zdjęcia ankiety proszę przesłać  niezwłocznie do dnia:

19 maja 2020 r. do godz. 9:00

na adres: p172@edu.um.warszawa.pl lub dostarczyć w wersji papierowej w tym samym terminie.

O dalszych decyzjach dotyczących funkcjonowania przedszkola będziemy informować Państwa na bieżąco. 

   Dyrektor Przedszkola 

Ewa Wenelczyk

ANKIETA

 

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia COVID-19 u pracownika lub dziecka

Zasady organizowania działań opiekuńczych w salach oraz ogrodzie

Procedura regulująca pracę przedszkola przy zachowaniu rygoru sanitarnego

Wytyczne GIS aktualizacja

Wytyczne GIS i MZ

Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

            w związku z planowanym otwarciem przedszkoli w Warszawie od dnia 18 maja 2020r. Przedszkole nr 172 im. Danuty Wawiłow pozyskiwało od Państwa dane (w postaci ankiety) zawierające deklarację chęci skorzystania z opieki przedszkolnej. W ankiecie zaznaczaliście Państwo także kryteria, które będą stosowane przy ustalaniu kolejności przyjęć. Otwierając Przedszkole, mamy zagwarantować w pierwszej kolejności miejsca dla dzieci, których rodzice spełniają wymienione w ankiecie kryteria:

Kryteria pierwszeństwa

Oboje rodzice pracują – wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu*

Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:

 1. w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 2. w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 3. handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

*kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko

W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc stosuje się dodatkowe kryteria:

Dodatkowe kryteria

Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci w wieku szkolnym)

Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo

Dziecko wychowywane przez niepełnosprawnego rodzica/rodziców.

Zgodnie z WYTYCZNYMI PRZECIWEPIDEMICZNYMI Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole Podstawowej  i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat Przedszkole nr 172 dysponuje ograniczoną liczbą miejsc – 48 miejsc / wyłączona została  z użytku na czas epidemii sala gr.V ze względu na wyposażenie łazienki/. Biorąc pod uwagę braki kadrowe (brak nauczycieli) oraz ilość zgłoszeń rodziców otwieramy od 18 do 22 maja trzy grupy po 12 dzieci – łącznie 36 miejsc.

W związku z powyższym od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 22 maja 2020 r. kwalifikujemy zgłoszone dzieci, których rodzice spełniają Kryteria pierwszeństwa oraz Kryteria dodatkowe. Jeśli do tego czasu GIS nie zmieni wytycznych, od 25 maja br. obowiązuje nas taki sam  limit miejsc w Naszym przedszkolu.

Każdy z Państwa, kto zgłosił wolę przyprowadzania dziecka do przedszkola zostanie poinformowany o zakwalifikowaniu. Bez uzyskania od dyrektora przedszkola informacji o zakwalifikowaniu, nie przyprowadzamy dziecka do przedszkola. Rodzice dzieci zakwalifikowanych wypełniają obowiązkowo Oświadczenie zamieszczone na stronie przedszkola.

Biorąc powyższe pod uwagę, informujemy, że do odwołania Przedszkole nr 172  będzie czynne w godz. 7.00-17.00. Godziny pracy oddziałów przedstawiają się następująco gr.I – 7:30-16:30, gr.II i III g.7:00-16:00, gr.IV i V – g. 8:00-17. Nauczyciele grup poświęcają 1 godzinę dzienne na umieszczanie na stronie informacji o dostępnych materiałach i formach realizacji programu dla pozostałych dzieci. Rodzice są zobowiązani przestrzegać godzin pracy oddziału przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci, ponieważ grupy nie kontaktują się ze sobą.

                                                                                Dyrektor Przedszkola nr 172  

                                                                                                 Ewa Wenelczyk

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA DZIECKA

 

KONTYNUACJA ZAWIESZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci w związku z  zaleceniem Prezydenta m. st. Warszawy  i procedowanym zarządzeniem w sprawie rekomendacji zawieszenia zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na terenie tych jednostek w okresie od 6 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r.  informuję, że w Przedszkolu nr 172 zajęcia zostają zawieszone w tym terminie.

Jednocześnie informuję, że w dniach 6.05.-15.05.2020 r. Przedszkole realizuje swoje zadania z wykorzystaniem zdalnego nauczania, informując rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu. Kontakt z nauczycielami będzie możliwy przez pocztę mailową. Szczegółowe informacje na stronie przedszkola w zakładkach grupowych.

W tym czasie wychowankowie   nie przychodzą do przedszkola.

Sekretariat przedszkola w dniach 6.05.2020r. – 15 .05.2020 r. pracuje w godz. 8:00-16:00.

 

Wyjaśniam również, że deklaracje/ankiety dotyczące udziału w dzieci w zajęciach obowiązują na okres 18-22 maja br. i w zależności od decyzji rządowych  będą ponownie zbierane na okres od 24 maja br. /INFORMACJĘ OTRZYMAŁAM DZISIAJ W GODZ. POPOŁUDNIOWYCH/

 

O dalszych decyzjach dotyczących funkcjonowania przedszkola będziemy informować Państwa na bieżąco.

Dyrektor Przedszkola  

Ewa Wenelczyk

PILNA  WIADOMOŚĆ !!

Proszę o pilne pobranie ze strony przedszkola i wypełnienie ankiety na temat deklaracji rodziców na skorzystanie z opieki przedszkolnej w trakcie trwania  epidemii  COVID-19 od 18 maja 2020 r.

Podpisany przez oboje rodziców dokument w formie skanu lub zdjęcia ankiety proszę przesłać  niezwłocznie do dnia:

5 maja 2020 r. do godz. 16:00

na adres: p172@edu.um.warszawa.pl lub dostarczyć w wersji papierowej w tym samym terminie.

O dalszych decyzjach dotyczących funkcjonowania przedszkola będziemy informować Państwa na bieżąco.

       

Dyrektor Przedszkola  

Ewa Wenelczyk

ANKIETA

 

 

 

 

LIST PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

 

 

UWAGA!!!  Ważny komunikat!

Zmiana organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w lipcu i sierpniu 2020 r.

Zamiast tzw. dyżurów wakacyjnych, sześć tygodni pracy placówki.

 

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i przy braku wytycznych ze strony rządowej, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo przy ewentualnym otwarciu placówek, zmieniamy  organizację pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w lipcu i sierpniu 2020 r.

Jeśli przepisy na szczeblu krajowym umożliwią otwarcie placówek oświatowych, to w lipcu i sierpniu 2020 r. dzieci będą mogły przez 6 tygodni uczęszczać do swojego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole. Przez okres 2,5 tygodnia placówki pozostaną zamknięte. Terminy pracy i przerwy w funkcjonowaniu poszczególnych placówek zostaną określone po ich uzgodnieniu przez dyrektorów wspólnie z radami rodziców.

W celu zapewnienie dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek.

Dotychczas stosowana w m.st. Warszawie organizacja tzw. dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, wiążąca się z przemieszczaniem dzieci między placówkami, zwiększałaby niebezpieczeństwo zarażenia wirusem. 

Komunikat ze strony:  edukacja.warszawa.pl

 

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W PRZEDSZKOLU - kontynuacja

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w dniach od 27 kwietnia do 24 maja br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje nadal czasowo ograniczone.

Jednocześnie informuję, że w dniach 27.04.-22.05.2020 r. Przedszkole nadal realizuje swoje zadania z wykorzystaniem zdalnego nauczania, informując rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu. Kontakt z nauczycielami będzie możliwy przez pocztę mailową. Szczegółowe informacje na stronie przedszkola w zakładkach grupowych.

W tym czasie wychowankowie   nie przychodzą do przedszkola.

Sekretariat przedszkola w dniach 27.04.2020r. – 22.05.2020 r. pracuje w godz. 8:00-16:00.  

Potwierdzenia  woli zapisu dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola nr 172 podpisane przez oboje rodziców będą przyjmowane w terminie od 12 do 20 maja do godz.16 w formie skanu na adres: p172@edu.um.warszawa.pl lub w wersji papierowej .

O dalszych decyzjach dotyczących funkcjonowania przedszkola będziemy informować Państwa na bieżąco.

        Dyrektor Przedszkola  

Ewa Wenelczyk

 Propozycje ciekawych audiobooków,przedstawień teatralnych i innych wydarzeń kulturalnych skierowanych do dzieci znajdują się w zakładce Co? Gdzie? Kiedy? Zapraszamy.

 

Szanowni Państwo

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w dniach od 14 kwietnia do 26 kwietnia br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje nadal czasowo ograniczone.

Jednocześnie informuję, że w dniach 14.04.-24.04.2020r. Przedszkole realizuje swoje zadania z wykorzystaniem zdalnego nauczania, informując rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu. Kontakt z nauczycielami będzie możliwy przez pocztę mailową. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie przedszkola w zakładkach grupowych.

W tym czasie wychowankowie nie przychodzą do przedszkola.

Sekretariat przedszkola w dniach 14.04.2020r. – 24 .04.2020r. pracuje w godz. 8:00-16:00. Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola od 1.09.2020r. zgodnie z nowym harmonogramem  rekrutacji – można wysłać wniosek i dokumenty mailem na adres: p172@edu.um.warszawa.pl.

O dalszych decyzjach dotyczących funkcjonowania przedszkola będziemy informować Państwa na bieżąco.

        Dyrektor Przedszkola  

Ewa Wenelczyk

7 kwietnia Światowy Dzień Zdrowia 

Podziękuj wszystkim Pracownikom Służby Zdrowia i przyłącz się do naszej akcji. 

Bądź kreatywny, puść wodze fantazji! 

 • stwórz rysunek,  
 • zaśpiewaj piosenkę,  
 • wyrecytuj wiersz,
 • nagraj filmik,  
 • zrób kolaż etc.

Opublikuj w wydarzeniu Wysyłam #DziekiMedykom i udostępnij!

Mazowiecka Policja Apeluje!

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku będą:

- rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

- a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

 

Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.  

 

Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie. 

Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!

Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.

Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

  

Drodzy uczniowie!
Mazowiecka Policja apeluje:

 

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.

Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego. 

Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!

Unikajcie miejsc publicznych!

Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!

pismo Prezydenta m. st. Warszawy

 

Przedłużenie rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych

Informacja ze strony Biura Edukacji:  edukacja.warszawa.pl  

27 marca, 2020 - 17:20

Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.

Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.

Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.
Dokumenty można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.
Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.

Sekretariat przedszkola pracuje w godz. 8:00-16:00.

 

Szanowni  Rodzice

W związku ze zmianą przepisów w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 oraz określeniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zasady prowadzenia nauczania na odległość Dyrektor Przedszkola informuje Państwa, w jaki sposób zostały zaplanowane działania w naszej placówce.

W tych warunkach nie jest możliwa normalna realizacja podstawy programowej, ale dołożymy wszelkich starań, abyście Państwo ten trudny czas mogli wykorzystać na wspólną zabawę i edukację oraz obserwację rozwoju swojego dziecka. Każde dziecko dużo chętniej przyswaja nowe wiadomości poprzez zabawę,  która jest główna formą aktywności w tym wieku.

Ważne jest, że ustawodawca dał nauczycielowi prawo modyfikacji programu nauczania, a tym samym doboru treści, kolejności realizowanego materiału, form i metod pracy.

Wiemy, że dzieci z przedszkola bez opieki rodziców tak naprawdę niewiele są w stanie zrobić same, a przynajmniej nie wszystkie. Dlatego przesyłamy do Państwa materiały do zabaw i zajęć, które będą mogły wykonywać dzieci przy Waszym wsparciu. Tymi materiałami mogą być, np. zabawy plastyczne, ćwiczenia koncentracji i uwagi, gry, zabawy ruchowe czy obserwacje przyrodnicze lub doświadczenia i eksperymenty, które są możliwe do realizacji w domu, karty pracy (do pokolorowania, poćwiczenia precyzji rysunku lub  najprostszych działań matematycznych). Nadal będziemy proponować wykorzystanie portali edukacyjnych, filmów wideo, programów emitowanych w telewizji czy radio oraz umieszczanych na różnych stronach internetowych przeznaczonych dla tej grupy wiekowej.

Będziemy Państwa informować na bieżąco o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu.

Jako formę naszego przekazu przyjęliśmy umieszczanie informacji na naszej stronie internetowej, w zakładkach grupowych „Co można robić z dzieckiem w domu?” oraz możliwość konsultacji z nauczycielem grupy przez podane adresy mailowe. Dodatkowo informujemy, że Pani Logopeda będzie przesyłać indywidualnie ćwiczenia do wykonania dla dzieci, które są objęte jej opieką.

Psycholodzy z Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych nr 1 przy ul.Zawiszy 13 są do Państwa dyspozycji. Kontakt:  tel.: 22 631-57-73; tel/fax: 22 631-08-23; email: zppp1@edu.um.warszawa.pl   Szczegółowe informacje na stronie www  zppp1.waw.pl 

Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z przedszkolem mailowy: p172@edu.um.warszawa.pl lub telefoniczny: 226326363 w godzinach 8:00 – 16:00.

Wiemy, że nie wszyscy Państwo jesteście w stanie pomóc swoim dzieciom  w procesie zdalnej edukacji. Wszyscy jednak przeżywają stres i frustrację, że zdalne realizowanie programu dydaktycznego może wpłynąć negatywnie na rozwój dzieci.

Pragnę Państwa uspokoić. Razem - nauczyciele i rodzice wkładaliśmy dużo wysiłku i zaangażowania w rozwijanie umiejętności i zdolności przedszkolaków i ten proces się nagle nie zatrzymał.

Wykorzystajcie ten trudny  czas na wspólną zabawę, bliskość i pobycie razem w domu. Zwolnijcie, zatrzymajcie się w tym codziennym dotychczasowym pędzie.

Przede wszystkim zadbajcie o bezpieczeństwo Wasze  i Waszych Rodzin. Życzymy  zdrowia Wam i Waszym Bliskim.

Pozdrawiamy serdecznie

Dyrektor Ewa Wenelczyk i Nauczycielki wszystkich grup

 

Szanowni Państwo

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w dniach od 26 marca do 10 kwietnia br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje nadal czasowo ograniczone.

Jednocześnie informuję, że w dniach 25.03.-10.04.2020 r. Przedszkole realizuje swoje zadania z wykorzystaniem zdalnego nauczania, informując rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu. Kontakt z nauczycielami będzie możliwy przez pocztę mailową. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie przedszkola w zakładkach grupowych.

W tym czasie wychowankowie   nie przychodzą do przedszkola.

Sekretariat przedszkola w dniach 25.03.2020r. – 10 .04.2020 r. pracuje w godz. 8:00-16:00. Składanie wniosków o wydanie hasła dostępu  i wniosków o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny zgodnie z harmonogramem  zapisów .

O dalszych decyzjach dotyczących funkcjonowania przedszkola będziemy informować Państwa na bieżąco.

        Dyrektor Przedszkola  

Ewa Wenelczyk

Informacja dla rodziców, którzy nie dokonali bieżących opłat  za przedszkole

Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy nr:        59 1030 1508 0000 0005 5056 3053. W tytule przelewu należy wpisać: Opłata za żywienie marzec 2020, grupa, imię i nazwisko dziecka.

 

Ostatni dzień na składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły w ramach prowadzonej rekrutacji

materiał zamieszczony na stronie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w sprawie ostatniego dnia składania wniosków o przyjęcie do przedszkola/szkoły

Do 20 marca br., do godz. 16.00 można składać lub wysyłać mailem wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w szkole podstawowej. Razem z wnioskiem należy złożyć lub przesłać dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów

Jeżeli wniosek został wypełniony do 19 marca br. do godz. 20.00, to można go pobrać z systemu rekrutacyjnego – należy zalogować się do konta dziecka i pobrać wniosek przez zakładkę ”Pobierz wniosek „. Wniosek należy wydrukować i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

Jeżeli wniosek nie został wypełniony w systemie można pobrać druk w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcja”, wypełnić ręcznie i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

Ważne, aby wnioski zostały podpisane przez rodziców.

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy pt. "Poezja Danuty Wawiłow w oczach dziecka"

Laureaci Ogólnopolskiego konkursu Plastycznego pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy pt. „Poezja Danuty Wawiłow w oczach dziecka”:

 1. I miejsce   - „Jesienią” Emilka l.6, Przedszkole nr 416 im. UNICEF, Warszawa
 2. II miejsce - „Jesień” Magda l.6, Samorządowe Przedszkole w Przecławiu,
 3. III miejsce ex aequo:

           – ”Wieczór” Emilka l.6, Przedszkole Miejskie nr 12w Zamościu

           – „Brzydkie zwierzę” – Kateryna l.5, Przedszkole nr 238 „Tęczowy Pajacyk”, Warszawa

Wyróżnienia:

 • „O Rupakach” Helenka l.6, Przedszkole nr 79, Warszawa.
 • „Złoty paw” Klaudia l.6, Przedszkole nr 12, Nowa Sól.
 • „Moja siostra królewna” Ola l.6, Przedszkole nr 128 Kraina Magicznych Liczb, Warszawa.
 • „A jak będę dorosła” Helenka l.5, Przedszkole nr299 „Bernardyńskie Krasnale”, Warszawa
 • „Dziwny kot” Joasia l.6, Przedszkole Specjalne nr 245 dla Dzieci Słabowidzących „Sowy Mądrej Głowy”, Warszawa.
 • „Wieczór” Nina l.6, Szkoła Podstawowa nr 370, Warszawa.

        Laureatom trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnień przyznano nagrody rzeczowe a wszystkim uczestnikom (dzieciom i opiekunom artystycznym) dyplomy za udział  w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy.Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie.

Propozycje ciekawych portali edukacyjnych dla przedszkolaków znajdują się w zakładce dla rodziców.

Informacja dla rodziców, którzy nie dokonali bieżących opłat  za przedszkole

1. Pozostałych opłat dokonujemy przelewem. Proszę o wysłanie drogą mailową na adres: p172@edu.um.warszawa.pl   wniosku  o przekazanie informacji o wysokości opłaty za Państwa dziecko /imię i nazwisko, grupa/  i numerze konta przedszkola.

2. Zwrotną pocztą otrzymacie Pastwo informację o wysokości opłaty za żywienie za marzec naliczonej dla Państwa dziecka. Składka Rady Rodziców będzie zbierana w późniejszym terminie, ponieważ Rada nie posiada konta bankowego.

3.Zwrot opłaty za marcowe nieobecności dzieci zostanie naliczony przy opłatach kwietniowych.

 

Informacja dla rodziców, którzy  mają zamiar wziąć udział w zapisach na opiekę wakacyjną w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

1. Jeżeli terminy zapisów nie ulegną zmianie  od 23 marca do 7 kwietnia do godz.15:00 wyznaczony jest termin na składanie wniosków o wydanie hasła dostępu do konta dziecka w systemie elektronicznego zapisu oraz wydawanie rodzicom haseł dostępu do konta w elektronicznym systemie zapisu, natomiast od 25 marca od godz. 9:00  do 8 kwietnia do godz.15. - złożenie podpisanego wniosku w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

2. W związku z epidemią wirusa Covid-19p proszę o pobieranie i wypełnienie wniosków z systemu elektronicznego zapisu i przesyłanie skanu dokumentów podpisanych przez oboje rodziców drogą mailową na adres: p172@edu.um.warszawa.pl w terminach wyznaczonych w harmonogramie zapisów.

3. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki.                                 W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego - 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku.

Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

4. Proszę o śledzenie bieżących komunikatów na stronie Biura Edukacji i na stronie przedszkola oraz pozostawienie dzieci w domu. w                                                                                                                                                                                           z  wyrazami szacunku Dyrektor Przedszkola   Ewa Wenelczyk

WNIOSEK o wydanie hasła - opieka wakacyjna

 

Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych, w związku z koronawirusem w Polsce

Informacja ze strony Biura Edukacji:  edukacja.warszawa.pl  

15.03.2020 g.10:23

Wnioski przyjmowane będą do 20 marca. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres  placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek  można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl  w zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne w zestawieniu w pliku excel.

2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego - 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

W wypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia, placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o ich późniejszym dostarczeniu dokumentów.

W związku z epidemią wirusa Covid-19 od 16 marca żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe będą zamknięte. Nauczyciele będą wysyłali materiały edukacyjne do indywidualnej pracy. W nadchodzących dniach będziemy państwa informować o kolejnych krokach.

 

 

Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach i  szkołach

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.

Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br.  trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową,  o wysyłce dokumentów.

 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. "Poezja Danuty Wawiłow w oczach dziecka" informujemy, iż termin nadsyłania prac nie ulega zmianie.

 

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

W PRZEDSZKOLU

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w dniach od 12 do 25 marca 2020 br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.

Jednocześnie informuję, że przedszkole w dniach 12-13 marca 2020 r. prowadzi jeszcze działania opiekuńczo-wychowawcze.

Od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie   nie przychodzą do przedszkola.

Sekretariat przedszkola w dniach 12.03.2020r. – do 25 .03.2020 r. pracuje w godz. 8:00-16:00.  Przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola i składanie wniosków o wydanie hasła dostępu  na dyżur wakacyjny zgodnie z harmonogramem  rekrutacji i zapisów .

O dalszych decyzjach dotyczących funkcjonowania przedszkola będziemy informować Państwa na bieżąco.

                                                                                                                                            Dyrektor Przedszkola    Ewa Wenelczyk

 

Szanowni Państwo

Zamieszczam poniżej informacje ze strony Ministerstwa  Edukacji Narodowej

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze.

Od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół.

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Pełny tekst komunikatu dostępny na stronie MEN.

Rekomenduję rodzicom, którzy mogą zapewnić opiekę dzieciom pozostawienie dzieci w domu od 12 marca i przestrzeganie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

                                                                                  Dyrektor Przedszkola

            Ewa Wenelczyk

Warszawa 11 marca 2020r.

 

 

 

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z  PÓŁNOCNYCH WŁOCH

(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO) Warszawa, 25.02.2020 r.

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania,) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

 • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
 • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.

b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:

 • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
 • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.

 

Wydarzenie objęte Honorowym Patronatem Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Krzysztofa Strzałkowskiego.

 

           Ogólnopolski konkurs plastyczny

 pt. „Poezja Danuty Wawiłow  w oczach dziecka”

 

Przedszkole nr 172 im. Danuty Wawiłow w Warszawie zaprasza dzieci 5 i 6 letnie ze szkół i przedszkoli do udziału w Ogólnopolskim Konkursie  Plastycznym pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Mamy nadzieję, że zaproponowana przez nas tematyka zainspiruje nauczycieli i dzieci do twórczego działania a także przyczyni się do popularyzacji twórczości Danuty Wawiłow

Regulamin

Organizator konkursu

Przedszkole nr 172 im. Danuty Wawiłow w Warszawie ul. Żytnia 71.

Honorowy Patronat

Wydarzenie objęte Honorowym Patronatem Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Krzysztofa Strzałkowskiego.       

  https://wola.waw.pl/

Cele konkursu:

 

Cele konkursu:

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania  dzieci literaturą, a zwłaszcza poezją oraz zachęcenie do twórczej działalności plastycznej na podstawie utworów poetki Danuty Wawiłow.

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs jest skierowany do dzieci 5 i 6 – letnich z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Polski.
 2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie A4 lub A3, dowolną techniką płaską.
 3. Praca powinna zawierać krótką metryczkę przyklejoną z tyłu pracy:
 • tytuł wiersza do którego powstała ilustracja;
 • imię i nazwisko dziecka;
 • wiek dziecka;
 • imię i nazwisko opiekuna artystycznego;
 • dokładny adres przedszkola.
 1. Prace będą oceniane tylko w kategorii indywidualnej
 2. Każda placówka może nadesłać maksymalnie 3 prace.
 3. Prace należy przesłać lub dostarczyć do siedziby Organizatora do 16.03.2020r. Po tym terminie prace nie będą przyjmowane. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
 4. Oceny i wyboru najciekawszych  prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.
 5. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę kryteria:
  • samodzielność
  • wyobraźnia
  • estetyka
 6. Do prac powinny być załączone (do pobrania poniżej):
 1. Prace bez załączonych dokumentów nie będą oceniane przez komisję.
 2. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć nagrodzonych prac na stronie internetowej Przedszkola nr 172 im. Danuty Wawiłow w Warszawie. 
 4.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 marca 2020r.
 5. Dla laureatów przewidujemy nagrody, a dla wszystkich uczestników dyplomy.
 6. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej przedszkola

https://www.p172.przedszkola.net.pl/

 1. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora tylko w celu jego realizacji i doręczenia nagród i dyplomów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2018r, poz. 1000).
 2. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji.
 3. W przypadku pytań informacji udzielają koordynatorzy  konkursu:
 • Hanna Braciszewska
 • Joanna Fronczak

 Tel. (22) 632 63 63

Adres organizatora:

Przedszkole 172 im. Danuty Wawiłow, ul. Żytnia 71, 01 – 149 Warszawa.


 

 

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W POLSKIM RADIU DZIECIOM

Z okazji Dnia Babci i Dziadka Polskie Radio Dzieciom oferuje najmłodszym słuchaczom niezwykłą możliwość przygotowania wyjątkowych prezentów dla wyjątkowych dziadków! Z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka pod numerem (22) 645 20 00 uruchomiona została skrzynka głosowa, na którą dzieci mogą dzwonić i składać życzenia swoim dziadkom. Nadesłane wcześniej życzenia będzie można usłyszeć w Polskim Radiu Dzieciom 21 i 22 stycznia, czyli w dniu święta Babci i Dziadka.

Na profilu Polskiego Radia Dzieciom na Facebooku stworzona zostanie specjalna „Laurka dla dziadków” – akcja umożliwiająca słuchaczom lub ich opiekunom przesyłanie zdjęć obrazków stworzonych dla dziadków.

Droga Babciu, Drogi Dziadku

Już niedługo moi mili

chcemy byście z nami byli!

Wolnej chwili więc szukajcie

bo już teraz zapraszamy

na niespodzianki, które dla was

z okazji Waszego święta mamy!

Kiedy?

21.01.2020

Grupa IV Kropelki godz. 9:30

Grupa V Wiewiórki godz. 10:30

23.01.2020

Grupa I Uśmiechnięte Chmurki godz. 9:30

Grupa II Odważne Kotki godz. 10:00

Grupa III Stokrotki godz. 10:30

Do zobaczenia!

~Wnuczęta

 


Serdecznie zapraszamy wszystkie przedszkolaki na wesoły BAL KARNAWAŁOWY z atrakcjami już 13 stycznia. Bawimy się w dwóch turach:

Grupy I, II, III od godziny 9:30 do 10:30

Grupy IV, V od godziny 10:45 do 12:15

Wstęp tylko z dobrym humorem!

 

 

 

 

 


GRYPA

Zachęcamy do zapoznania się z informacją udostępnioną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w m. st. Warszawie

Profilaktyka grypy w sezonie 2019/2020


Czekamy na zgłoszenia do konkursu Drzewo Roku 2020

Konkurs Drzewo Roku Klubu Gaja to wspaniała okazja do pokazania innym swojego ukochanego i jedynego w swoim rodzaju drzewa. Udział w konkursie to także okazja na wypromowanie walorów przyrodniczych, turystycznych i kulturowych swojego miejsca zamieszkania czy regionu. Na zgłoszenia Waszych ulubionych drzew do konkursu Drzewo Roku 2020 czekamy do końca listopada tego roku.

Konkurs skierowany jest do wszystkich – osób indywidualnych, stowarzyszeń, regionalnych i lokalnych wspólnot mieszkańców, a także placówek oświatowych, urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji.

Konkurs Drzewo Roku promuje postawy szacunku dla przyrody oraz wyszukuje przykłady ciekawych i trwałych związków pomiędzy kulturą i historią lokalnej społeczności a drzewem, które jest przez nią szczególnie doceniane. Zaletą konkursu jest aktywizacja i konsolidacja lokalnej społeczności, wspólne działania na rzecz lokalnego środowiska. Konkurs wzmacnia świadomość ekologiczną i nasze związki z miejscem w którym żyjemy.

„Nie szukamy drzew najstarszych, najwyższych, najgrubszych, najpiękniejszych, ani najrzadszych. Szukamy drzewa najbardziej kochanego, drzewa z opowieścią, drzewa, które pobudza wyobraźnię i jednoczy ludzi. Jeśli w Twojej okolicy rośnie takie wyjątkowe drzewo, z którym wiąże się jakaś ciekawa historia albo z jakichś powodów jest ważne dla lokalnej społeczności, zgłoś je do konkursu Klubu Gaja. Może ono zostać Drzewem Roku 2020 i polskim reprezentantem w konkursie europejskim”– mówi Jolanta Migdał, koordynatorka konkursu Drzewo Roku.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Jury konkursu – złożone ze specjalistów różnych dziedzin i miłośników drzew zarazem – do końca lutego 2020 wyłoni 16 finalistów, którzy będą walczyć o tytuł Drzewa Roku. Laureatem zostanie drzewo, które zdobędzie największą liczbę głosów internautów podczas czerwcowego głosowania. Zwycięskie drzewo będzie reprezentowało Polskę w międzynarodowym konkursie Europejskie Drzewo Roku 2021.

Więcej informacji, regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie Święta Drzewa/ Drzewo Roku 2020. Na zgłoszenia czekamy do 30 listopada 2019 r. Drzewa zgłoszone w poprzedniej edycji konkursu, które nie znalazły się w finale, mogą być zgłoszone po raz kolejny.

Czekamy na Państwa zgłoszenie!

 

Dodatkowe informacje: www.swietodrzewa.pl

14. PRZYSTANEK NIEPODLEGŁOŚĆ

Zapraszamy na 14. Przystanek Niepodległość przygotowany w Warszawie przez Muzeum Historii Polski z okazji obchodów Święta Niepodległości. Głównymi atrakcjami tegorocznej edycji Przystanku będzie gra przestrzenna „Drogi do niepodległości” (dla młodzieży i dorosłych) w Ogrodzie Saskim, a także przedstawienie dla najmłodszych pt. „Bohaterski miś” prezentowane w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej. Na obydwa wydarzenia obowiązują zapisy.

W dniu 11 listopada 2019 r. fragment Ogrodu Saskiego zamieni się w planszę do gry „Drogi do niepodległości”. Fabuła gry obejmuje najważniejsze wydarzenia historyczne z lat 1795-1918 oraz  pokazuje bohaterów tych wydarzeń. Głównym celem gry jest realizacja jednej z pięciu misji ustrojowych niepodległego kraju. Gracze dążą do tego, by ich działania ukształtowały państwo jak najbardziej zbliżone do założeń misji. W trakcie gry wcielają się w członków rodzin żyjących pod zaborami. Walka o niepodległość toczy się w trzech zaborach i na emigracji. Rodzina może się zaangażować w działania o charakterze politycznym, militarnym i społeczno – ekonomicznym.

Na terenie Ogrodu Saskiego rozmieszczonych zostanie kilka punktów. Gracze po wykonaniu zadań otrzymują punkty, które wymienione na żetony wpływu, pozwolą im na oddanie głosu i zdecydowanie o tym, jaki kształt ustrojowy będzie miało niepodległe państwo. Gra przeznaczona dla osób w wieku 12 +. W grze mogą brać udział pojedyncze osoby lub zespoły.

Dla dzieci MHP przygotowało przedstawienie oparte na fragmentach książki „Bohaterski miś” Bronisławy Ostrowskiej – pierwszej książki dla dzieci, napisanej i wydanej w niepodległej Polsce (1919). Jej głównym bohaterem jest miś pluszowy, a jego historia zaczyna się w 1910 r., we Lwowie. Od narodzin misia w szwalni, po koniec pierwszej wojny światowej miś rzucony jest w burzliwy wir historii, jest świadkiem wielu wydarzeń (m.in. trafia do Legionów), które szczegółowo relacjonuje. Co spotkało misia? Gdzie trafił podczas wojennej zawieruchy? Komu przyniósł szczęście? Tego można się dowiedzieć z przedstawienia „Miś Bohater” przygotowanego przez Teatr Wolandejski.

Muzeum dołączyło także do akcji „Niepodległa do Hymnu”.

Jak co roku na wszystkie wydarzenia XIV Przystanku Niepodległość będzie wstęp wolny.
Przystanek Niepodległość to niezwykłe atrakcje, które Muzeum Historii Polski przygotowuje w ramach obchodów rocznicy odzyskania niepodległości w 1918 roku. Poprzez promocję Święta Niepodległości spowodowaliśmy, że radosne świętowanie tego dnia całymi rodzinami staje się coraz częstsze. Staramy się wzbudzić zainteresowanie historią i przywołać atmosferę tamtych czasów. Przystanek Niepodległość adresowany jest do bardzo różnych odbiorców z akcentem na młodych uczestników.

 

Termin i miejsce: 11 listopada 2019 r. (poniedziałek)

Gra „Drogi do niepodległości”

10.00-16.00 (ostatni start 14:30)

Gra startuje co 30 minut od 10:00 do 14:30.

Miejsce: Ogród Saski

Przedstawienie „Bohaterski miś”

Przedstawienie będzie grane dwukrotnie, o godz. 11:00 i 13:30.

Przedstawienie trwa 40 minut.

Miejsce: aula Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej, ul. Moliera 4/6

 

Na grę i przedstawienia obowiązują zapisyoferta.edu@muzhp.pl lub 22 211 90 08

Spot promujący Przystanek, dostępny na naszym kanale YouTube: LINK

Organizator: Muzeum Historii Polski w Warszawie (www.muzhp.pl).

Sponsor: Granna

Współpraca: Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Romana Turczynowicza

Patroni medialni: Polskie Radio (patronat korporacyjny), Polskie Radio Dzieciom, TVP Warszawa, Polska Agencja Prasowa, „Rzeczpospolita”, dzieje.pl, Qlturka.pl, czasdzieci.pl.

 

***

Przystanek Niepodległość to adresowany do wszystkich cykl imprez, które od 2006 roku Muzeum Historii Polski przygotowuje w Warszawie w ramach obchodów rocznicy odzyskania niepodległości 11 listopada 1918 roku. Muzeum proponuje radosne świętowanie, starając się jednocześnie wzbudzić zainteresowanie historią i przywołać atmosferę sprzed 100 lat. Na Przystanek co roku przychodzą (bez względu na pogodę) tysiące osób.

Każda edycja Przystanku ma swój temat przewodni – w poprzednich latach były to m.in. postaci Henryka Sienkiewicza, Tadeusza Kościuszki czy Warszawa przed powstaniem styczniowym. Głównymi atrakcjami wydarzenia są co roku edukacyjne gry miejskie, w których biorą udział całe rodziny. Muzeum zaprasza także do zwiedzania swoich wystaw, obejrzenia tematycznych pokazów filmów, przestawień teatralnych czy wzięcia udziału w spacerach. Podczas poprzednich edycji PN dużym zainteresowaniem cieszyły się wystawy m.in.: „Dwudziestolecie. Oblicza nowoczesności”, „Wojenne rozstania”, „Ziemia obiecana. Miasto i nowoczesność”. Przystanek zwieńczały koncerty gwiazd taki jak Tomasz Stańko, Leszek Możdżer, Urszula Dudziak czy zespołów Pustki i Raz, Dwa, Trzy.

 

Kontakt dla mediów:

Marek Stremecki                                                                                  Biuro Prasowe        

Rzecznik Prasowy                                                                                Muzeum Historii Polski           

Muzeum Historii Polski                                                                         tel. 22 211 90 12 (13, 14)

tel. 22 211 90 11, 601 177 901                                                              e-mail: biuro.prasowe@muzhp.pl

e-mail: marek.stremecki@muzhp.pl

 

 

ZAPROSZENIE

 

              5 listopada (wtorek)  o godz 17:30  w sali grupy II odbędzie się zebranie Rady Rodziców.

 

Porządek zebrania:

 1. Sprawy wychowawcze – konsultacje z nauczycielkami w sprawie planowanych uroczystości w Iym półroczu.
 2. Sprawy finansowe – zatwierdzenie planu wydatków na rok szkolny 2019/2020.
 3. Wybór zabawek na mikołajki i do paczek choinkowych dla dzieci.
 4. Sprawy bieżące, pytania i wnioski.

Na zebranie mogą przyjść jak zwykle zainteresowani rodzice, którzy nie uczestniczą stale w pracach Rady.

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

Emilia Szepietowska

i Dyrektor Przedszkola

Ewa Wenelczyk

 

 

„Człowiek nie jest wielki przez to, co ma lub posiada,

lecz przez to, czym dzieli się z innymi...”Jan Paweł II

UWAGA, UWAGA  TELEGRAM!!!

Zebrano kwotę 938,90 zł za ciastka upieczone przez rodziców na Festyn Rodzinny  i  426 zł   z loterii fantowej razem 1364,90 zł 

 na zakup nowych koszulek z logo przedszkola dla dzieci w związku z 60leciem przedszkola w 2020 roku.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

ZA OGROMNE ZAANGAŻOWANIE

Mamom, które upiekły i sprzedawały ciasto oraz Rodzicom, którzy przynieśli zabawki i inne przedmioty na loterię fantową

 

Dyrektor Przedszkola i Rada Rodziców

 

WYSOKOŚĆ  I   TERMINY  OPŁAT

 

 1. Wysokość opłat

1. Żywienie  –  projektowana dzienna stawka żywieniowa w roku szkolnym 2019/2020 - 11,00 zł x ilość dni roboczych w miesiącu,  od 1 września do odwołania 10,00 zł ( 3 posiłki), 8,00 zł (2 posiłki).

Zasady odpisu za żywienie  - pierwszy dzień każdej nieobecności nie jest odpisywany, jeżeli nie zostanie przez rodziców usprawiedliwiony co najmniej w tym dniu do godz. 9tej, zgłoszenia  będą rejestrowane przez rodziców w rejestrach umieszczonych na stoliku w holu.

 

2. Opłata za pobyt dziecka ponad czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki naliczana indywidualnie na podst. ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw tzw. ustawy przedszkolnej. Na podstawie obwiązującej Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy – opłaty nie nalicza się. Bezpłatne jest nauczanie, wychowanie i opieka przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu.

Podstawa programowa jest realizowana przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu.

Czas pobytu  w przedszkolu oznacza czas pod opieką nauczycielki w grupie.

 

 3. Składka Rady Rodziców wg ustaleń na zebraniu ogólnym rodziców.

 

 4. Zajęcia dodatkowe

    - zajęcia rytmiczno ruchowe  w grupach I, II, III, IV i V,

     - gimnastyka z elementami pedagogiki cyrku w grupach I, II, III, IV i V,

- przygotowanie do posługiwania się językiem angielskim w grupach I, II, III, IV i V,

   - elementy programu powszechnej dwujęzyczności „Dwujęzyczne dzieci – Baby Beetles i Tom and Keri”  w gr.I, II, III, IV i V.

 

 5.Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – opłacają rodzice indywidualnie.

 

II. Terminy opłat:

Opłaty  za  korzystanie  z  posiłków  wnosi się z  góry  do  15  dnia  każdego  miesiąca, którego opłata dotyczy  w  dniach wyznaczonych przez Dyrektora Przedszkola. Termin ten został ustalony na wniosek  rodziców i pracowników zgodnie z §3 ust.3 Zarządzenia Nr 766/2015 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2015r. Opłaty zbiera kierownik gospodarczy w wyznaczonych dniach i terminach.

            Informacja o wyznaczonych terminach opłat jest umieszczana co miesiąc na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola.

Zasady opłat przelewem. Rodzice zgłaszają pisemnie u  pani kierownik  adres mailowy, na który będzie przekazywana informacja o wysokości opłaty za żywienie za dany m-c po naliczeniu odpisów, rodzice dokonują przelewu do 15 każdego m-ca i wysyłają skan potwierdzenia przelewu / nie dyspozycji/ na email przedszkola lub okazują potwierdzenie przelewu u p.kierownik do 20 każdego m-ca.

            Dyrektor Przedszkola udziela informacji w  sprawie możliwych ulg i zwolnień z opłat.

 

ZAPROSZENIE

              19 września (czwartek)  o godz 17:30  w sali grupy II odbędzie się zebranie Rady Rodziców.

Porządek zebrania:

 1. Ukonstytuowanie się Rady Rodziców – wybór członków Prezydium Rady.
 2. Sprawy finansowe Rady - realizacja planu finansowego Rady Rodziców w ubiegłym roku szkolnym, plan wydatków na nowy rok szkolny, zasady tworzenia funduszy grupowych i rozliczania wycieczek.
 3. Plan pracy Rady na nowy rok szkolny.
 4. Sprawy bieżące, pytania i wnioski.

 

Na zebranie mogą przyjść jak zwykle zainteresowani rodzice, którzy nie uczestniczą stale w pracach Rady.

Dyrektor Przedszkola

Ewa Wenelczyk

 

 

Eco ciacho 

Serdecznie zachęcamy do upieczenia ciasta lub ciasteczek z wykorzystaniem zdrowych produktów   /bakalii, płatków owsianych, owoców, warzyw/. Wypieki  będą sprzedawane podczas Festynu Rodzinnego.  

Serdecznie zapraszamy na festyn rodzinny który odbędzie się 25 września (środa) w godzinach 15:00-17:00.

Przewidywane atrakcje:

 • loteria fantowa
 • eko-ciacho
 • zabawy taneczne

W odnośnikach poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące ubezpieczenia dla dzieci

Ubezpieczenie dla dzieci

Informacja nt. wynegocjowanych warunków ubezpieczenia

Warszawski Program NNWPoniżej znajdziecie Państwo ważne informacje przekazane przez Prezydenta m.st. Warszawy. Można się z nimi zapoznać kilkając w link.

List Prezydenta m.st. Warszawy do rodziców

Pismo Kuratorium Oświaty w Warszawie do rodziców

 

 

Eco ciacho 

Serdecznie zachęcamy do upieczenia ciasta lub ciasteczek z wykorzystaniem zdrowych produktów   /bakalii, płatków owsianych, owoców, warzyw/. Wypieki  będą sprzedawane podczas Festynu Rodzinnego.  

Serdecznie zapraszamy na festyn rodzinny który odbędzie się 29 maja (środa) w godzinach 15:00-16:30.

Przewidywane atrakcje:

 • loteria fantowa
 • eko-ciacho
 • zabawy taneczne

 

UWAGA!!! UWAGA!!!

 1. Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych tj. do 10 maja br.
 2.  Opłatę za żywienie na dyżurze wakacyjnym w Przedszkolu nr 172 w wysokości 133 zł należy wpłacić na rachunek bankowy nr 59 1030 1508 0000 0005 5056 3053. W treści przelewu należy wpisać: „opłata za żywienie Przedszkole nr 172, dyżur wakacyjny 12.08.-30.08.2019 – imię i nazwisko dziecka".
 3. Wnoszenie opłat z kont bankowych rodziców umożliwi zwrot odpisów za żywienie na właściwe konto.
 4. Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny zostanie opublikowana w systemie  17 maja o g. 13.00.

 

 UWAGA, Szkarlatyna !!!

W związku ze zgłoszeniem 27 marca br. jednego przypadku zachorowania dzieci na szkarlatynę proszę rodziców o zwracanie uwagi u dzieci na objawy typu: wysoka gorączka i charakterystyczna drobna wysypka.

Szkarlatyna (inaczej: płonica) to choroba zakaźna wieku dziecięcego, wywoływana przez paciorkowca grupy A. Do zakażenia szkarlatyną dochodzi drogą kropelkową lub przez kontakt z zakażonymi przedmiotami. Szkarlatyną najczęściej zarażają się dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, a chorobę leczy się antybiotykami.  Od momentu wniknięcia drobnoustroju do organizmu do pojawienia się pierwszych objawów szkarlatyny upływa na ogół od 2 do 5 dni.

Szkarlatyna najczęściej zaczyna się nagle. Objawy szkarlatyny to:

 • Gorączka. Może być bardzo wysoka, nawet do 40°C.
 • Ból brzucha. Dziecko może także wymiotować.
 • Ból gardła. Oprócz zaczerwienienia może pojawić się nalot na migdałkach.
 • Ból mięśni. Dziecko może mieć również powiększone węzły chłonne na szyi.
 • Wysypka. Pojawia się razem z gorączką lub dzień później - to najbardziej charakterystyczny z objawów szkarlatyny.
 • Malinowy język. Na początku jest obłożony białym nalotem, potem przybiera intensywnie czerwoną barwę i widać na nim powiększone brodawki smakowe.

W przypadku zaobserwowania objawów proszę o pilny kontakt z lekarzem i pozostawienie dziecka w domu.

Więcej informacji: https://mamotoja.pl/szkarlatyna-u-dziecka-objawy-szkarlatyny-i-leczenie-zdjecia,choroby-przedszkolaka-artykul,11094,r1p1.html

Przypominam również odpowiedzialności rodziców za zdrowie dzieci.

Do przedszkola przyprowadzamy tylko dzieci zdrowe. Dzieci przeziębione źle się czują i narażają na chorobę inne dzieci w grupie.

Po każdej chorobie rodzice mają obowiązek dostarczyć zaświadczenie lekarskie o tym, że dziecko może już uczęszczać do przedszkola.

 

 

 

21 lutego obchodzimy

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Pewnego dnia sposób, w jaki mówimy do dzieci, stanie się ich własnym głosem.
Bądźmy zatem uważni.
[Peggy O'Mara]

W dobie dużego zaangażowania w naukę języków obcych i języków... programowania niemniej ważna jest dbałość o język ojczysty, zarówno poprzez
poprawność artykulacji dźwięków , jak i posługiwanie się bogatym językiem literackim
oraz eliminowanie wulgaryzmów z codziennego użytku.
Zwracanie uwagi na to, jakiego języka używamy na co dzień, dbanie o jego poprawność
i piękno służy ochronie naszego dziedzictwa kulturowego i tożsamości narodowej
(ustawa o systemie oświaty, art. 13, ustawa Prawo oświatowe, art. 102 ).
Sprzyja też kształtowaniu w dzieciach i młodzieży poczucia estetyki i wrażliwości,
co jest szczególnie ważne w dzisiejszych czasach zubażania języka. Bo przecież
gdzieś tam rosną nie tylko przyszli inżynierowie i informatycy,ale też poloniści, językoznawcy, pisarze i poeci.

 

ZAPROSZENIE

              21 lutego (czwartek)  o godz.  1730   w sali grupy II odbędzie się zebranie Rady Rodziców.

 

Porządek zebrania:

1.   Rekrutacja, promocja i organizacja pracy przedszkola do 31 sierpnia 2019 r.

2.   Organizacja planowanych uroczystości.

3.   Sprawy finansowe RR.

4.   Sprawy bieżące, pytania i wnioski.

Na zebranie mogą przyjść jak zwykle zainteresowani rodzice, którzy nie uczestniczą stale w pracach Rady.

 

Przewodnicząca Rady Rodziców i  Dyrektor Przedszkola

Emilia Szepietowska  i Ewa Wenelczyk

Szanowni Rodzice !

W   ramach profilaktyki wszawicy po feriach wskazane jest dokonanie przeglądu głów dzieci przez rodziców.

Ulotka oraz broszury na temat sposobu postępowania są opublikowane na stronie serwisu Biura Edukacji:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/bezpieczenstwo/20513-profilaktyka-wszawicy

Przypominam również odpowiedzialności rodziców za zdrowie dzieci.

z wyrazami szacunku

Dyrektor Przedszkola nr 172 

Ewa Wenelczyk

 

 

 

ZAPROSZENIE

 

13 grudnia (czwartek)  o godz.  1730   w sali grupy II odbędzie się zebranie Rady Rodziców.

 

Porządek zebrania:

 1. Wyrażenie opinii na temat planu finansowego przedszkola na rok 2019.
 2. Organizacja uroczystości świątecznych w grudniu i pozostałych uroczystości do końca semestru.
 3. Sprawy bieżące, pytania i wnioski.

Na zebranie mogą przyjść jak zwykle zainteresowani rodzice, którzy nie uczestniczą stale w pracach Rady.

 

Przewodnicząca Rady Rodziców i  Dyrektor Przedszkola

Emilia Szepietowska  i Ewa Wenelczyk

 

 

UWAGA, Ospa wietrzna !!!

W związku ze zgłoszeniem 5 grudnia br. jednego przypadku zachorowania dzieci na ospę wietrzną proszę rodziców o zwracanie uwagi u dzieci na objawy typu: wysoka gorączka i charakterystyczna wysypka.

Ospa wietrzna to choroba zakaźna wywoływana przez wirus ospy i półpaśca. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową. Objawy ospy wietrznej u dzieci to: gorączka i zmiany skórne - różowe plamki (mogą pojawić się wraz z gorączką lub dwa, trzy dni później), które zamieniają się w grudki, a następnie na ich szczycie pojawiają się pęcherzyki wypełnione surowiczym płynem. Trzeba pilnować, aby dziecko ich nie drapało (maluchowi ciężko jest się powstrzymać, czuje nieustanne swędzenie). Krosty przekształcają się w brunatne strupki, które odpadną, nie zostawiając śladów.

Wirus ospy namnaża się przez dwa, trzy tygodnie. Jawny okres choroby to 10-14 dni. W tym czasie chory zaraża - zaczyna na 2-3 dni przed wystąpieniem wysypki, kończy, gdy przyschną już wszystkie wykwity.

W przypadku zaobserwowania objawów proszę o pilny kontakt z lekarzem i pozostawienie dziecka w domu.

Więcej informacji: http://www.edziecko.pl/male_dziecko/1,79315,18997165,ospa-wietrzna-objawy-leczenie-powiklania.html

Przypominam również odpowiedzialności rodziców za zdrowie dzieci.

Do przedszkola przyprowadzamy tylko dzieci zdrowe. Dzieci przeziębione źle się czują i narażają na chorobę inne dzieci w grupie.

Po każdej chorobie rodzice mają obowiązek dostarczyć zaświadczenie lekarskie o tym, że dziecko może już uczęszczać do przedszkola.

 

W środę, 14 listopada 2018 r., w godz. 9.00-14.00, planowane jest uruchomienie syren alarmowych i nadanie treningowego sygnału alarmu o zagrożeniu z powietrza w związku z prowadzonymi przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych ogólnopolskimi ćwiczeniami pod kryptonimem RENEGADE-SAREX 18/II.

Modulowany sygnał akustyczny będzie trwał 3 minuty. Odwołanie alarmu nastąpi poprzez nadanie sygnału odwołania alarmu, tj. sygnału akustycznego ciągłego także trzyminutowego. Ćwiczenie ma na celu sprawdzenie systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Uruchomienie alarmu jest zgodne z Zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego nr 869 z 8 listopada 2018 r.

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/uruchomienie-syren-alarmowych-w-warszawie-wiczenia

 

 

 

 

List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców i Opiekunów Uczniów

 

 

ZAPROSZENIE

 

              18 października (czwartek)  o godz 17.30  w sali grupy II odbędzie się zebranie Rady Rodziców.

 

Porządek zebrania:

 1. Sprawy wychowawcze – konsultacje z nauczycielkami w sprawie planu pracy przedszkola.
 2. Sprawy finansowe – zatwierdzenie planu wydatków na rok szkolny 2018/2019.
 3. Wybór zabawek na mikołajki i do paczek choinkowych dla dzieci.
 4. Sprawy bieżące, pytania i wnioski.

Na zebranie mogą przyjść jak zwykle zainteresowani rodzice, którzy nie uczestniczą stale w pracach Rady.

 

Przewodnicząca Rady Rodziców i Dyrektor Przedszkola

 

 UWAGA, mononukleoza!!!

W związku ze zgłoszeniem 9 października br. jednego przypadku zachorowania
dziecka na mononukleozę proszę rodziców o zwracanie uwagi u dzieci na objawy 
grypy, które mogą być objawami mononukleozy.

Mononukleoza to ostra choroba wirusowa, która raz przebyta, daje odporność 
na całe życie. Sprawca choroby - wirus Epsteina-Barr w największym stężeniu 
występuje w ślinie i to właśnie kontakt ze śliną chorego jest "zaczynem" choroby.

Okres wylęgania się mononukleozy jest bardzo długi – wynosi od 30 do 50 dni. 
Choroba objawia się tak jak grypa. Najpierw przez kilka dni maluch jest marudny, 
nie ma apetytu, skarży się na bóle pleców, nóżek, zmęczenie, katar, ból gardła, gorączka. 
Węzły chłonne szyi powiększają się. Te objawy brane są za banalną infekcję wirusową. 
Pewność uzyskuje się dopiero po wykonaniu specyficznych testów krwi.

Nie zawsze jednak choroba tak przebiega. Często po kilkudniowym okresie 
przypominającym przeziębienie pojawiają się typowe objawy mononukleozy:

 • wysoka gorączka, do 40°C, która może utrzymywać się nawet dwa tygodnie;
 • powiększone węzły chłonne na szyi, pod żuchwą, w pachwinach i pod pachami (są duże, przesuwalne, bolesne);
 • silny ból gardła; migdałki często są bardzo powiększone i widać na nich szary nalot;
 • obfity katar;
 • nieprzyjemny, mdły zapach z ust;
 • pobolewania brzucha - wynikają z powiększenia wątroby i śledziony, zaatakowanych przez wirus; -czasami pojawia się opuchlizna na powiekach, nasadzie nosa lub łukach brwiowych;
 • u niektórych dzieci występuje wysypka (u tych, które otrzymały ampicylinę - prawie zawsze).
Dziecko z tak charakterystycznymi objawami lekarz powinien skierować na 
pobranie krwi. Testy pozwolą potwierdzić rozpoznanie i wykluczyć inne przyczyny 
podobnych objawów: świnkę, anginę, płonicę.

W przypadku zaobserwowania objawów proszę o pilny kontakt z lekarzem
 i pozostawienie dziecka w domu. 
Więcej informacji: 
E-dziecko:Mononukleoza


Przypominam również odpowiedzialności rodziców za zdrowie dzieci. 

Do przedszkola przyprowadzamy tylko dzieci zdrowe. 
Dzieci przeziębione źle się czują i narażają na chorobę inne dzieci w grupie. 

Po każdej chorobie rodzice mają obowiązek dostarczyć zaświadczenie lekarskie
 o tym, że dziecko może już uczęszczać do przedszkola.

 


Serdecznie zapraszamy do udziału w warszawskiej akcji artystycznej polegającej na tworzeniu (malowaniu, rysowaniu) AUTOPORTRETÓW.

 

Ideą akcji jest pokazanie, że Polska to przede wszystkim ludzie, to MY, obywatele w różnym wieku. Tworzymy wspólnotę, która jest naszą siłą. W zabawie mogą wziąć udział wszyscy- dzieci, rodzice i dziadkowie, a także osoby związane ze społecznością przedszkolną. Prace w formacie A4 należy dostarczyć do 20 października, najlepiej do pań wychowawczyń. Z naszych pięknych autoportretów powstanie wielka galeria, która  będzie doskonałym uczczeniem 100 lecia niepodległej Polski.

AUTOPORTRETY zostaną także sfotografowane i przekazane przez przedszkole do WARSZAWSKIEGO CENTRUM INNOWACJI EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH na prezentacje slajdów, które będą pokazane na murach warszawskich domów lub innych nośnikach reklamy zewnętrznej  w ramach obchodów 100 – lecia Niepodległości.

 

25 września

na

Festyn Rodzinny

"Święto Pieczonego Ziemniaka"

Start o 15:00

 

 

 

 

Eco ciacho 

serdecznie zachęcamy do upieczenia ciasta lub ciasteczek z wykorzystaniem zdrowych produktów /bakalii, płatków owsianych, owoców, warzyw/. Wypieki  będą sprzedawane podczas Święta Pieczonego Ziemniaka.  

Informacje związane z RODO znajdują się w zakładce dla rodziców

 

 

INFORMACJA

Monitoring prowadzony jest przez Przedszkole nr 172 im. Danuty Wawiłow, ul. Żytnia 71, 01-149 Warszawa.

Monitoring prowadzony jest w celu wykonania ustawowych obowiązków pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w obiekcie jak i wokół budynku oraz ochrony mienia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO.

Zarejestrowany zapis monitoringu jest przechowywany przez okres 7 dni, udostępniony wyłącznie na wniosek organu do tego uprawnionego zgodnie z ustawą.

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Ewa Wenelczyk. Osobą do Kontaktu
w zakresie ochrony danych osobowych i monitoringu jest Ewa Wenelczyk.

 

BOU Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Festiwal Wolontariatu „Ochotnicy warszawscy” to dwudniowe wydarzenie (w dniach 8-9 czerwca 2018r.), do udziału w którym zapraszamy wszystkich koordynatorów wolontariatu, warszawiaków, sympatyków wolontariatu, wolontariuszy oraz osoby, które zajmują się rozwijaniem i koordynacją wolontariatu w warszawskich instytucjach miejskich oraz organizacjach pozarządowych.

Na uczestników Festiwalu czekają m.in. warsztaty z ekspertami, stoliki eksperckie, akcje wolontariackie, debata o wolontariacie w przestrzeni miejskiej, a wieczorem – piknik z licznymi atrakcjami przy muralu projektu „Ochotnicy warszawscy” na bulwarach przy moście Gdańskim!

Udział w Festiwalu to:

·         nawiązanie nowych kontaktów,

·         okazja do poznania inspirujących przykładów współpracy wolontariackiej,

·         rozwój kompetencji, zdobycie nowych umiejętności i wiedzy na temat wybranych aspektów wolontariatu,

·         podniesienie jakości współpracy z wolontariuszami w Twojej instytucji czy organizacji pozarządowej.

Więcej informacji na stronie: http://festiwalwolontariatu.pl/          -link (tam można się zapisać na):

-  Debata „Wolontariat w przestrzeni miejskiej”

- Stoliki eksperckie w tym (Aspekty formalnoprawne, Regulacje o ochronie danych osobowych RODO , Księgowanie kosztów działalności wolontariackiej oraz Źródła finansowania wolontariatu w NGO oraz instytucjach miejskich)

- Prezentacja „Dobry wolontariat. Młodzi mają głos”

- Sesje warsztatowe

- Targi wolontariatu

- Akcja Społeczna w przestrzeni miejskiej (podczas drugiego dnia Festiwalu)

Do zobaczenia!

 

W sobotę 12 maja, w godz. 12.00 – 16.00 zapraszamy opiekunów, dzieci i młodzież na III Giełdę Warszawskich Placówek Edukacji Pozaszkolnej.

Będzie to okazja, aby poznać warszawską ofertę edukacyjną, artystyczną i sportową, wziąć udział w warsztatach i porozmawiać o zajęciach tematycznych, w których corocznie uczestniczy blisko 30 tys. uczniów warszawskich szkół.

Placówki wychowania pozaszkolnego to, m.in. młodzieżowe domy kultury, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie, międzyszkolne ośrodki sportowe, placówki specjalistyczne, ognisko artystyczne i Pałac Młodzieży. Oferują, w wielu miejscach Warszawy, profesjonalne zajęcia artystyczne, sportowe, naukowe, czy też techniczne. Warszawskie placówki wychowania pozaszkolnego, poza stałymi zajęciami, organizują konkursy, happeningi, turnieje, festiwale, wystawy, koncerty, spektakle teatralne, wycieczki czy konferencje.

Tym razem motywem przewodnim animacji, warsztatów, zabaw i wszelkich działań będzie Pałac Kultury i Nauki.Ten symbol Warszawy można pokazać w zaskakujących kontekstach posługując się różnymi mediami plastycznymi, ale także poprzezgry i zabawy tematyczne. Dzięki twórczym działaniom uczestników giełdy mieszkańcy Warszawy na nowo odkryją PKiN

 

Zajęcia organizowane przez te placówki są bezpłatne. Giełdę poprzedzą zapisy, które rozpoczną się 21 maja 2018r.

Miejsce: Plac przed wejściem głównym do Pałacu Kultury i Nauki

 

 

Droga Mamusiu, Kochany Tatusiu

O Waszym Święcie pamiętamy,

Więc serdecznie zapraszamy

Na uroczystość z okazji Dni Mamy i Taty

Będą tańce, radość wielka,

Będzie wierszyk i piosenka!

 

Zapraszamy!

 

*Wiewiórki  - 17.o5.2018r. godz. 15.00

*Kropelki - 17.o5.2018r. godz. 15.30

* Dzielne Zajączki - 17.o5.2018r. godz. 16.00

*Zaczarowane Promyczki  -  28.05.2018r. godz. 15.00

*Stokrotki - 28.o5.2018r. godz. 15.30      

ZAPROSZENIE

Uwaga: Ze względów organizacyjnych nastąpiła zmiana terminu zebrania.Za utrudnienia przepraszamy.

Zebranie informacyjne dla rodziców dzieci trzy i czteroletnich przyjętych po raz pierwszy  odbędzie się 13 czerwca br.  (środa) o godz. 17:30.  

        Na zebraniu psycholog podpowie, jak przygotować dziecko do przedszkola, przekażemy ważne informacje organizacyjne  oraz umówimy się na spotkania adaptacyjne z dziećmi i rodzicami w drugiej połowie  czerwca.

        Prosimy o zostawienie dzieci w domu, ponieważ będą się nudziły i przeszkadzały. Zebranie przeznaczone jest dla osób dorosłych.

       

                                                                       Zapraszamy

                                Dyrektor przedszkola i nauczycielki grup I, II, III i IV

 

 

UWAGA RODZICE

Informujemy, że w przedszkolu został zgłoszony przypadek szkarlatyny - przenosi się drogą kropelkową. Pierwsze objawy szkarlatyny mogą przypominać zwykłą infekcję dróg oddechowych. Dziecko jest osłabione i rozbite. Najczęściej ma zaczerwienione gardło i powiększone migdałki. W ciągu kilku dni u malca można zaobserwować też inne, bardziej charakterystyczne symptomy choroby - występuje wysoka gorączka, sięgająca nawet 39-40°C, ból brzucha, czasem pojawiają się wymioty, język  początkowo jest pokryty białym nalotem, a po 2-3 dniach robi się malinowy. Po około 3 dniach od wystąpienia gorączki na ciele malca pojawia się wysypka. Wykwity są widoczne najpierw na piersiach i szyi, potem obejmują całe ciało. Wysypka jest drobnoplamista, czerwona, zlewa się na tułowiu, w zgięciach łokciowych
i podkolanowych.

Jeśli zauważą Państwo któryś z powyższych objawów prosimy
o niezwłoczne pójście do lekarza  z dzieckiem. Przypominamy, że po każdej chorobie rodzice mają obowiązek dostarczyć zaświadczenie lekarskie o tym, że dziecko może już uczęszczać do przedszkola.

 

PSYCHOLOG
mgr Anna Fedor

Zespół Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1
ul. Zawiszy 13, Warszawa

TEL. 22 631 57 73, 22 631 08 23


Terminy planowanych dyżurów w przedszkolu
w roku 2018:

16 marca (piątek)
10 kwietnia (wtorek)
11 maja (piątek)
15 czerwca (piątek)

Dyżury odbywają się w godzinach 8-12.

 

UWAGA, mononukleoza!!!

W związku ze zgłoszeniem 29 stycznia br. jednego przypadku zachorowania dziecka na mononukleozę  proszę rodziców o zwracanie uwagi u dzieci na objawy grypy, które mogą być objawami mononukleozy.

Mononukleoza  to ostra choroba wirusowa, która raz przebyta, daje odporność na całe życie. Sprawca choroby - wirus Epsteina-Barr w największym stężeniu występuje w ślinie i to właśnie kontakt ze śliną chorego jest "zaczynem" choroby.

Okres wylęgania się mononukleozy jest bardzo długi - 30-50 dni. Choroba objawia się tak jak grypa. Najpierw przez kilka dni maluch jest marudny, nie ma apetytu, skarży się na bóle pleców, nóżek, zmęczenie, katar, ból gardła, gorączka. Węzły chłonne szyi powiększają się. Te objawy brane są za banalną infekcję wirusową. Pewność uzyskuje się dopiero po wykonaniu specyficznych testów krwi.

Nie zawsze jednak choroba tak przebiega. Często po kilkudniowym okresie przypominającym przeziębienie pojawiają się typowe objawy mononukleozy:
-wysoka gorączka, do 40°C, która może utrzymywać się nawet dwa tygodnie;
-powiększone węzły chłonne na szyi, pod żuchwą, w pachwinach i pod pachami (są duże, przesuwalne, bolesne);
-silny ból gardła; migdałki często są bardzo powiększone i widać na nich szary nalot;
obfity katar;
-nieprzyjemny, mdły zapach z ust;
-pobolewania brzucha - wynikają z powiększenia wątroby i śledziony, zaatakowanych przez wirus; -czasami pojawia się opuchlizna na powiekach, nasadzie nosa lub łukach brwiowych;
-u niektórych dzieci występuje wysypka (u tych, które otrzymały ampicylinę - prawie zawsze).
Dziecko z tak charakterystycznymi objawami lekarz powinien skierować na pobranie krwi. Testy pozwolą potwierdzić rozpoznanie i wykluczyć inne przyczyny podobnych objawów: świnkę, anginę, płonicę.

W przypadku zaobserwowania objawów proszę o pilny kontakt z lekarzem i pozostawienie dziecka w domu. Więcej informacji: http://www.edziecko.pl/zdrowie_dziecka/1,79369,1396254,mononukleoza-u-dzieci-objawy-diagnoza-leczenie.html

Przypominam również odpowiedzialności rodziców za zdrowie dzieci.

Do przedszkola przyprowadzamy tylko dzieci zdrowe. Dzieci przeziębione źle się czują i narażają na chorobę inne dzieci w grupie.

Po każdej chorobie rodzice mają obowiązek dostarczyć zaświadczenie lekarskie o tym, że dziecko może już uczęszczać do przedszkola.

 

 

30 listopada w Przedszkolu nr 172 im.Danuty Wawiłow przy ul.Żytniej 71 odbyło się uroczyste otwarcie sali zabaw czterolatków. Dzieci z grupy Zaczarowanych Promyczków przedstawiły program pt. „Przedszkole moim drugim domem”. Zaproszeni goście nagrodzili występ gromkimi brawami. Przedstawiciel Wydziału Oświaty i Wychowania p.Ewa Rak oraz Dyrektor Przedszkola Ewa Wenelczyk dokonały otwarcia sali razem dziećmi.

W Przedszkolu nr 172 od 1 września br. otwarto dodatkowy oddział dla dzieci trzyletnich. Dzieci trzyletnie umieszczono w sali czterolatków na parterze, a czterolatki w sali grupy najstarszej na piętrze. Najstarsza grupa pięciolatków została przeniesiona do sali rytmicznej wraz z całym wyposażeniem.

Wyposażenie sali zostało sfinansowane w ramach projektu dzielnicy Wola ze środków finansowych m.st. Warszawy. Łącznie na przygotowanie nowych miejsc przedszkolnych wydatkowano kwotę 74 900zł w tym: 45 700 zł na zakup wyposażenia, a na remonty 29 200 zł. Dzieci czteroletnie z grupy Zaczarowanych Promyczków bardzo chętnie bawią się w nowej sali.
 

 

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA ZDJEĆ Z OTWARCIA W NASZEJ PRZEDSZKOLNEJ GALERII 

 

 

 

II Miniturniej Piłki Nożnej na Młynowie

9 listopada 2017r. odbył się już II Miniturniej Piłki Nożnej na Młynowie organizowany przez Przedszkole nr 172 im. Danuty Wawiłow w Warszawie przy ul.Żytniej 71 oraz Szkołę Podstawową nr 63 im. Zawiszy Czarnego, ul.Płocka 30. Rozgrywki odbyły się w sali gimnastycznej SP 63. Głównym celem turnieju było zachęcanie dzieci 5letnich z wolskich przedszkoli do uprawiania sportu i integrowanie grup rówieśniczych w czasie sportowej rywalizacji.

Do rozgrywek turniejowych zgłosiły się cztery drużyny:, Puchatki z Przedszkola nr 47 „Mali Artyści przy ul.Krochmalnej 1, Turbozające z Przedszkola nr 172 im.Danuty Wawiłow przy ul.Żytniej 71, Syrenka z Przedszkola nr 237 im. Warszawskiej Syrenki przy ul.Tyszkiewicza 33 i Błyskawice z Wieluńskiej z Przedszkola nr 350 „Jaśminowy Gaj” przy ul.Wieluńskiej 12 oraz towarzysko piąta drużyna Bajkowy świat z Przedszkola nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowy świat” przy ul.Szlenkierów 8

Emocji było wiele. Zawodnicy i kibice zużyli mnóstwo energii. Każda drużyna grała z każdą, czyli aż trzy mecze. W przypadku remisu decydowały strzały karne. Głównym sędzią był Ryszard Rojewski – zastępca dyrektora SP 63. Zawody sędziował Karol Stolarski.

I-e miejsce zajęła drużyna Błyskawic z Wieluńskiej,

II-e Puchatki ,

III-e Turbozające,

IV-e Syrenka.

Za pełną poświęcenia grę wszystkie drużyny otrzymały stosowne puchary, a wszyscy uczestnicy złote medale. W imieniu organizatorów puchary i medale wręczyli Ewa Wenelczyk – dyrektor Przedszkola 172 i Ryszard Rojewski – zastępca dyrektora SP 63. Kariera sportowa przyszłych mistrzów piłki nożnej została rozpoczęta. Wszystkie dzieci biorące udział w II Miniturnieju Piłki Nożnej na Młynowie zdobyły swoje pierwsze złote medale, które będą je zachęcały do dalszego uprawiania sportu. 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej przedszkolnej galerii. 

 

 

UWAGA, Ospa wietrzna !!!

 

W związku ze zgłoszeniem 23 października br. dwóch przypadków zachorowania dzieci na ospę wietrzną proszę rodziców o zwracanie uwagi u dzieci na objawy typu: wysoka gorączka i charakterystyczna wysypka.

Ospa wietrzna to choroba zakaźna wywoływana przez wirus ospy i półpaśca. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową. Objawy ospy wietrznej u dzieci to: gorączka i zmiany skórne - różowe plamki (mogą pojawić się wraz z gorączką lub dwa, trzy dni później), które zamieniają się wgrudki, a następnie na ich szczycie pojawiają się pęcherzyki wypełnione surowiczym płynem. Trzeba pilnować, aby dziecko ich nie drapało (maluchowi ciężko jest się powstrzymać, czuje nieustanne swędzenie). Krosty przekształcają się w brunatne strupki, które odpadną, nie zostawiając śladów.

Wirus ospy namnaża się przez dwa, trzy tygodnie. Jawny okres choroby to 10-14 dni. W tym czasie chory zaraża - zaczyna na 2-3 dni przed wystąpieniem wysypki, kończy, gdy przyschną już wszystkie wykwity.

W przypadku zaobserwowania objawów proszę o pilny kontakt z lekarzem i pozostawienie dziecka w domu.

Więcej informacji:

 http://www.edziecko.pl/male_dziecko/1,79315,18997165,ospa-wietrzna-objawy-leczenie-powiklania.html

 

Przypominam również odpowiedzialności rodziców za zdrowie dzieci.

Do przedszkola przyprowadzamy tylko dzieci zdrowe. Dzieci przeziębione źle się czują i narażają na chorobę inne dzieci w grupie.

Po każdej chorobie rodzice mają obowiązek dostarczyć zaświadczenie lekarskie o tym, że dziecko może już uczęszczać do przedszkola.

 

 

 

 

UWAGA, CHOROBA BOSTOŃSKA !!!

W związku ze zgłoszeniem 2 października br. jednego przypadku zachorowania dziecka na chorobę bostońską / inaczej wysypkę bostońską lub chorobę stóp, dłoni i ust/ proszę rodziców o zwracanie uwagi u dzieci na objawy typu: wysoka gorączka, wysypka na dłoniach, stopach i w obrębie jamy ustnej, ból gardła. Gorączka trwa 3, 4 dni. Wysypka utrzymuje się około 7 dni. W przypadku zaobserwowania objawów proszę o pilny kontakt z lekarzem i pozostawienie dziecka w domu.

Choroba bostońska jest chorobą wirusową. Łatwo przenosi się przez dotyk i ślinę. Więcej informacji:

 

http://www.edziecko.pl/zdrowie_dziecka/1,80256,17063996,Choroba_bostonska___objawy__przebieg_i_leczenie.html

 

http://www.pomagamydzieciom.info/31505,1.dhtml

 

Przypominam również odpowiedzialności rodziców za zdrowie dzieci. Do przedszkola przyprowadzamy tylko dzieci zdrowe. Dzieci przeziębione źle się czują i narażają na chorobę inne dzieci w grupie.

Po każdej chorobie rodzice mają obowiązek dostarczyć zaświadczenie lekarskie o tym, że dziecko może już uczęszczać do przedszkola.

 

 

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

 

 

  Dyrektor Przedszkola  Ewa Wenelczyk

przyjmuje interesantów w następujących dniach:

          Poniedziałki       w godz.  10:00 - 11:00;

          Wtorki                 w godz.  15:00 – 16:00;

          Piątek                w godz.  8:00 – 9:00;

 

Dyżur wakacyjny w  Przedszkolu nr 172 im.Danuty Wawiłow

w Warszawie ul.Żytnia 71; www.p172.przedszkola.net.pl,

e-mail:p172@edu.um.warszawa.pl  , Tel. 22 632-63-63

1. Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny będzie wniesienie przez rodziców/ prawnych opiekunów dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola nr 172 opłaty za wyżywienie na konto bankowe Przedszkola nr 172, w terminie 21 dni od opublikowania list dzieci zakwalifikowanych na dyżur,  to znaczy do 21 czerwca br.

Brak opłaty za wyżywienie w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca.

2.Opłata za żywienie jest naliczana wg stawki obowiązującej w przedszkolu pełniącym dyżur. Stawka dzienna w Przedszkolu nr 172 wynosi 8,50 zł.

3. Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji z posiłku w przypadku, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone najpóźniej w tym dniu do godziny 9:00.

 

4. Rodzic dziecka korzystającego z refundacji za posiłki powinien przedstawić dyrektorowi dyżurującego przedszkola stosowną decyzję z Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

5. Rodzic dziecka zwolnionego z opłaty za pobyt w przedszkolu poza godz.8.00-13.00 powinien przedstawić dyrektorowi Przedszkola nr 172 stosowną decyzję dyrektora macierzystego przedszkola.

 

6. Opłatę za pobyt dziecka poza godz. 8.00-13.00 w przedszkolu w okresie letnim rodzic wpłaca w dyżurującym przedszkolu w ostatnim dniu pobytu dziecka w przedszkolu.

 

7. Przedszkole jest czynne od 6.30 do 17.30 w okresie od 31 lipca do 11 sierpnia 2017r.

Rodzice (opiekunowie) przyprowadzają dzieci do godz. 8.20 W przypadku późniejszego przyprowadzenia dziecka obowiązuje zgłoszenie osobiste lub telefoniczne do godz.9.00.

Przedszkole odpowiada za dziecko od momentu powierzenia go pod opiekę pracownikowi przedszkola.

 

8. Do odbierania dziecka z przedszkola uprawnieni są rodzice /prawni opiekunowie oraz osoby upoważnione pisemnie przez rodziców/prawnych opiekunów na druku upoważnienia (druki dostępne w holu przedszkola i na stronie www).

 

9. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko zobowiązane są do zapisania godziny przyprowadzenia i odbioru dziecka zgodnie ze wskazaniami zegara przedszkolnego na indywidualnej karcie odbioru  umieszczonej w holu przedszkola. Według tej informacji oraz zapisów w dzienniku zajęć zostanie naliczona opłata za pobyt.

 

10. Wyposażenie dziecka – kapcie, nakrycie głowy od słońca oraz rezerwowa zmiana bielizny i ubrania, dla dzieci z grupy I - piżama i pościel a dla dzieci z grupy II – kocyki.

 

11. Składka Rady Rodziców będzie zbierana 31 lipca (poniedziałek) w godzinach 7.00 - 17.00      u kierownika gospodarczego, a dla dzieci, które rozpoczną udział w akcji letniej w innym terminie, w pierwszym dniu obecności dziecka w przedszkolu. Zebrane fundusze będą przeznaczone na materiały higieniczne - chusteczki higieniczne, serwetki, kubki jednorazowe itp., materiały do zajęć plastycznych, uzupełnienie zniszczonych w trakcie akcji letniej zabawek, układanek i książek oraz przedstawienie teatralne dla wszystkich dzieci uczestniczących w dyżurze wakacyjnym.

ŻYCZYMY DZIECIOM  BEPIECZNEJ I  WESOŁEJ ZABAWY  W NASZYM PRZEDSZKOLU                                                                                        DYREKTOR I NAUCZYCIELKI :)

 

W Przedszkolu nr 172 im. Danuty Wawiłow na ul. Żytniej 71 w Warszawie 28 czerwca 2017r odbyło się Uroczyste Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu pt. „Wiersze Danuty Wawiłow na smutno i na wesoło”. Zgromadzeni goście obejrzeli galerię prac nadesłanych z różnych zakątków Polski. Wyłoniono zwycięzców:

I – miejsce – Gabriela Pszeniczna lat 4 z Samorządowego Przedszkola w Przecławiu – wiersz „Rupaki”,

II – miejsce – Gabriela Misiurek lat  6 z Miejskiego Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Lesznie – wiersz „Mama ma zmartwienie”,

III miejsce – Aleksandra Borowska lat  5 z Przedszkola Samorządowego nr 81 „Brzoskwiniowy Raj” w Białymstoku – wiersz „Smutny wiersz” ,

oraz wyróżniono wszystkie pozostałe prace  za zaangażowanie w oryginalną interpretację wierszy patronki przedszkola. Najmłodsi nie tylko słuchali wierszy, ale również wybrali się na magiczny spacer „Pod złotymi parasolami”.  Uczestniczyliśmy w fantastycznej podróży po krainie wyobraźni wykreowanej przez bliską naszym sercom Danutę Wawiłow.

 

 

 

Na prośbę Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy informujemy, że wiele aktualnych informacji o możliwościach pomocy dziecku niepełnosprawnemu znajduje się na stronie „Pomoc Dziecku” – zakładka na stronie Biura Edukacji  (prawy górny róg strony).

http://pomocdziecku.um.warszawa.pl/

 

 

 

Eco ciacho 

Serdecznie zachęcamy do upieczenia ciasta lub ciasteczek z wykorzystaniem zdrowych produktów   /bakalii, płatków owsianych, owoców, warzyw/. Wypieki  będą sprzedawane podczas Festynu Rodzinnego.  

Nasze przedszkole uzyskało certyfikat programu Chronimy Dzieci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia

 

 

Dziatwa z Żytniej zadowolona - zamiast cukierków korona. Tak świętują urodzinki wszyscy chłopcy i dziewczynki :)

 

 

 

 

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

Janusz Korczak

 

55 lat to dużo i mało....

15kwietnia 2015roku w Przedszkolu nr 172  im. Danuty Wawiłow w Warszawie przy ul. Żytniej 71 odbyły się uroczyste obchody 55lecia pracy przedszkola. Uroczystość jubileuszową zaszczycili swoją obecnością p. Małgorzata Żuber – Zielicz – Przewodnicząca Komisji Edukacji i Rodziny Rady m.st. Warszawy, radni Dzielnicy Wola m. st. Warszawy – p. Bartłomiej Kubicki wiceprzewodniczący Komisji Kultury i p. Blanka Zienkiewicz, p. Grażyna Orzechowska  – Mikulska – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wola, p. Mariola Zielińska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola, p. Renata Piekut – dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wola, p. Katarzyna Dzięcioł – Kierownik biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr 25, dyrektorzy wolskich przedszkoli, emerytowani pracownicy Przedszkola nr 172 oraz      p. Anna Zacheja – przedstawicielka Rady Rodziców.

 

Trochę wspomnień

„Budynek oddano do użytku w kwietniu 1960 roku. Pierwsza kierowniczka Pani Wanda Dworecka prowadziła przedszkole przez 10 lat.  Następnie przedszkolem kolejno kierowały Panie: Urszula Lewandowska (1970 – 1972), Liliana Durmaj (1972 – 1991), od 1991 r. do dnia dzisiejszego Ewa Wenelczyk.

Od 2007 roku Przedszkole nosi imię wspaniałej polskiej poetki dla dzieci Danuty Wawiłow. Koncepcja pracy przedszkola  jest ukierunkowana na rozbudzanie zainteresowań literackich dzieci oraz ich twórczych zdolności w kontakcie ze sztuką. Przedszkole bierze udział w wielu programach edukacyjnychwzbogacających ofertę przedszkola dotyczących zdrowego stylu życia i ekologii m.in. Zdrowo jemy – zdrowo żyjemy, Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży, Akademia Zdrowego Przedszkolaka. Uczy dzieci, jak dbać o własne zdrowie fizyczne i psychiczne. Bardzo istotny jest też udział w programie fundacji Dzieci Niczyje „Chronimy dzieci” oraz ochrona dzieci przed przemocą.

Dzięki współpracy z Urzędem Dzielnicy Wola dzieci z Przedszkola nr 172 od maja ubiegłego roku bawią się na nowym, atrakcyjnym  placu zabaw.

Przez minione pięćdziesiąt pięć lat zespół nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi z olbrzymim zaangażowaniem pomagał rodzicom w wychowaniu dzieci i  jak najlepszym przygotowaniu ich do szkoły. Szczególne podziękowania należą się długoletnim emerytowanym pracownikom paniom: Krystynie Domerackiej, Danucie Dmowskiej, Danucie Dzbyńskiej, Zenonie Bliszczak, i obecnym: nauczycielom: Joannie Fronczak, Hannie Braciszewskiej, Iwonie Czosnowskiej, Barbarze Koniecznej, Oldze Szytniewskiej oraz pracownikom administracji i obsługi: Bernadecie Asendrych, Renacie Bachura  Danucie Lewińskiej, Hannie Świdzińskiej, Ewie Szczemczak i Beacie Wielgus.

Grupy przedszkolne czyli Krasnoludki, Kolorowe nutki, Słoneczka i Jeżyki przedstawiły program pt. „Wierszykarnia” na podstawie wierszy Danuty Wawiłow oraz pokaz zabawy przedszkolnej grupy cyrkowej z  Grupą Cyrkową Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.Występy dzieci goście nagrodzili gromkimi brawami.

Przedszkole otrzymało rolety do sali grupy Słoneczek, gdzie znajduje się tablica multimedialna, w urodzinowym prezencie od  burmistrza dzielnicy. Odczytano również listy gratulacyjne od Burmistrza Dzielnicy Wola oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Długoletni pracownicy otrzymali od dyrektora przedszkola pamiątkowe audiobooki i okolicznościowe  dyplomy. Na pamiątkę dzisiejszej uroczystości goście i dzieci otrzymali pamiątkowe zakładki do swoich ulubionych książek. Po występach dzieci i goście zjedli ze smakiem urodzinowy tort.

 

Z okazji jubileuszu przedszkole zaprasza na okolicznościową wystawę fotografii „Trochę wspomnień” oraz wystawę prac dzieci pt. „Poezja Danuty Wawiłow w utworach dziecięcych”. Otwarty jest również do 30 kwietnia kącik przedszkolnych kronik, z przyjemnością udostępniamy zawartą w nich historię rodzicom i absolwentom.

 

W Przedszkolu nr 172 im. Danuty Wawiłow dobrze sprawdzają się słowa Janusza Korczaka „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

Ewa Wenelczyk

 

 

 

 

 

W przypadku nieobecności Dyrektora proszę zwracać się  do pani Joanny Fronczak - nauczycielki grupy III  pełniącej funkcję społecznego zastępcy dyrektora lub do pani  Bernadety Asendrych - kierownika gospodarczego.

Szanowni Rodzice !

W   ramach profilaktyki wszawicy po feriach wskazane jest dokonanie przeglądu głów dzieci przez rodziców.

Ulotka oraz broszury na temat sposobu postępowania są opublikowane na stronie serwisu Biura Edukacji:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/bezpieczenstwo/20513-profilaktyka-wszawicy

Przypominam również odpowiedzialności rodziców za zdrowie dzieci.

 

z wyrazami szacunku

Dyrektor Przedszkola nr 172 

Ewa Wenelczyk

 

Linki

d

 

 

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.