Wilczki
Tygryski
Stokrotki
Sówki
Uśmiechnięte chmurki

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat."
Janusz Korczak

Przedszkole 172
im. Danuty Wawiłow
01-149 Warszawa
ul.Żytnia 71

tel/fax.22 632 63 63

Color Art

XXX MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUKI PIĘKNEJ COLOR ART

 Legenda dla przyszłych pokoleń

    
    Nie udało nam się w ubiegłym, dziwnym roku zakończyć konkursu. Czekaliśmy na lepsze czasy, które, mamy nadzieję, nadchodzą. Jubileuszowa edycja festiwalu jest więc podwójnie niezwykła. Jeśli macie ochotę na świętowanie jej z nami, zapraszamy do nadsyłania prac. W miarę możliwości, wzorem lat ubiegłych laureatów zaprosimy do udziału w artystycznej przygodzie podczas nadmorskich warsztatów. Jeśli nie uda się nam spotkać, otrzymacie od nas pocztą fantastyczne nagrody rzeczowe i katalogi wystawy, która tak czy inaczej się odbędzie. Nagrodzone prace opublikujemy również jako ilustracje w książce zawierającej legendy napisane przez goleniowskie dzieci. Na podstawie Waszych rysunków zaprojektowane zostaną rzeźby, które za jakiś czas ustawione zostaną w przestrzeni miejskiej Goleniowa. Tyle tytułem wstępu... Zapraszamy Was do współtworzenia historii i kreowania przestrzeni naszego miasta. Będzie nam bardzo miło jeśli zechcecie poprzez fakt uczestnictwa w Festiwalu, włączyć się w realizację projektu  GOLENIÓW - LEGENDY 2.0

    Zapoznajcie się z najdłuższym regulaminem konkursu plastycznego jaki kiedykolwiek widzieliście ;-) i odpowiedzcie na nasze zaproszenie przysyłając prace na konkurs.

A więc do rzeczy:
    
    Jesteśmy ludźmi współczesnymi, żyjemy tu i teraz, ale za kilkadziesiąt czy kilkaset lat będziemy już historią. To, co po sobie zostawimy, będzie dziedzictwem dla świata, śladem naszej tu obecności. Mając tego świadomość, postanowiliśmy napisać swój rozdział w kronikach naszego miasta, wpływając nieco na kształt jego historii.
    Zaczęliśmy od przeprowadzenia konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży z Gminy Goleniów. Zadaniem uczestników było napisanie współczesnej legendy o Goleniowie. Planujemy wydać je w postaci książki, ale do tego potrzebujemy pomocy. Dlatego prosimy Was o stworzenie prac plastycznych opowiadających o niesamowitych przygodach bohaterów opowiadań napisanych przez młodych goleniowian.
    Nagrodzone legendy znajdziecie w załączniku regulaminu oraz na stronie www.gdk.goleniow.pl . Niech będą dla Was inspiracją do pracy. Przeczytajcie legendy, wybierzcie historię, która poruszy struny waszej wyobraźni i podzielcie się z nami swoją wizją, tworząc pracę plastyczną i przesyłając ją na festiwal.
Tych, którzy wolą słuchać niż czytać zapraszamy na kanał YouTube: Goleniowski Dom Kultury - znajdziecie tam legendy w interpretacji znanych aktorów, muzyków i innych naszych przyjaciół, którzy włączyli się w realizację projektu. Link do playlisty z legendami:  
https://www.youtube.com/watch?v=2nqWmHffRMo&list=PL4LaZ2veWsfuB5TxSYezUB5R8Ggk9e4ku

Ale na tym nie koniec! Konkurs literacki i plastyczny to bardzo ważne etapy programu pod nazwą: "Goleniów - Legendy 2.0" Produktem finalnym będzie kilka, a docelowo kilkanaście odlanych w metalu rzeźb wykonanych według projektu dzieci i ustawionych w przestrzeni miejskiej. Powstanie więc szlak prowadzący po zakamarkach miasta śladami dziecięcej wyobraźni. Ekspozycja w danym otoczeniu będzie ściśle związana z kontekstem literackim i uwzględni okoliczności przedstawione w utworze, a na wygląd postaci będzie miał wpływ koncept artystyczny twórców.
    Formuła tegorocznej edycji inspiruje nawet Jurorów. Profesor Marek Haładuda poproszony o napisanie krótkiego wstępu do regulaminu odpowiedział w ten sposób:

                    Dawno temu w Goleniowie

    Dawno, dawno temu w Goleniowie dzieci i młodzież z całego kraju i z zagranicy przysłały swoje rysunki, obrazy i grafiki. Ilość prac była tak wielka, że zasypało cały Goleniów! Ulice, place i skwery zapełniły się pięknymi dziełami: obrazami, pracami na papierze i grafikami. Miasto stało się śliczne i kolorowe. A było to w czasach, gdy miasta były w tonacji czarno-białej (aby nie powiedzieć: w szarościach). Mieszkańcy bardzo się cieszyli z tej niespodziewanej zmiany charakteru miasta. Świetne obrazy przedstawiające pejzaże, ludzi, fantastyczne stwory, kompozycje abstrakcyjne i wiele innych tematów przeobraziły Goleniów w miasto marzeń. Bowiem prace plastyczne dzieci były przypomnieniem ich własnych myśli, emocji, wrażeń. Dzieci przysyłając swoje obrazy przysłali mieszkańcom zobrazowanie marzeń. A goleniowianie przyglądając się obrazom – przyglądali się sobie.
    Mieszkańców ogarnęła powszechna radość. Nikt nie przejmował się utrudnieniami w codziennym życiu, które wynikały z nadmiaru sztuki w mieście. Przykładowo: zdarzały się przypadki opóźnień kursujących autobusów z powodu nagromadzonych na jezdniach prac plastycznych. Pojazdy musiały jeździć bardzo powoli, aby nie wjechać w jakiś obraz czy rysunek. Były też pewne problemy z zaopatrzeniem. Samochody z towarem nie mogły dotrzeć do sklepów- tak wielka była ilość obrazów zalegających na ulicach. Jednak chwilowe kłopoty nie zakłóciły ludziom poczucia szczęścia. Mieszkańcom tak bardzo podobało się miasto wypełnione sztuką dzieci i młodzieży, że odtąd prawie nikt już nie opuścił Goleniowa. Były pewne przypadki wyjazdów do innych miast, dotyczyły one jednak tylko ludzi nie znających się na sztuce. Niestety, zdarzały się sytuacje niezadowolenia ze względu na tak dużą ilość obrazów, które rzekomo utrudniały codzienne życie. Inicjatywy zebrania prac plastycznych celem schowania ich w magazynach były przejawem zwyczajnego wandalizmu. Jednak na szczęście zdarzały się one nieczęsto. Wyjątkowo dochodziło też do aktów krytyki dzieł. Władze miasta dowiadywały się o takich niewrażliwych osobnikach i natychmiast podejmowano działania edukacyjne wobec krytykantów.
Radość przeżywania przejawów twórczości dzieci była widoczna wszędzie, nawet w telewizji i w gazetach (w tych czasach nie było internetu). Wszyscy byli bardzo dumni ze sztuki dzieci. Wyrazem tego było hasło, które wykuto w wielkim kamieniu przy murach obronnych miasta: „Goleniów broni – Goleniów chroni – Goleniów sztuki nie uroni”.
W celu promocji miasta dbającego o kulturę nawiązano współpracę z bratnimi miejscowościami. W ten sposób o Goleniowie wypełnionym po brzegi obrazami dowiedział się cały świat!                        
    XXX edycję Festiwalu Sztuki Pięknej COLOR ART 2020 poświęcamy Miastu Goleniów. Zapraszamy do artystycznej podróży w przeszłość. Zobrazowaniem początków miasta są legendy Goleniowa. Legendy stare, nowe i najnowsze, pisane niekiedy „z przymrużeniem oka”. Legendą stał się już przecież także nasz COLOR ART.
 Zatem niech niczym nie skrępowana wyobraźnia będzie zaczynem waszej kreacji wyobrażenia sobie legend – tych prawdziwych i tych zmyślonych.  Wehikułem czasu, który przeniesie nas w atmosferę opowieści o Goleniowie, będzie wasze malarstwo i grafika.  Pięknej podróży !                                                                                 Marek Haładuda        

REGULAMIN
XXX MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU SZTUKI PIĘKNEJ
COLOR ART
                             
    Festiwal jest imprezą cykliczną trwającą od 1990 roku, jest kontynuacją Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcej Twórczości Plastycznej pod Patronatem Polskiego Komitetu Do Spraw UNESCO. Jego celem jest jak najszersze propagowanie wszelkich form twórczości plastycznej uprawianych przez młodych twórców. Prace zakwalifikowane do ekspozycji festiwalowej prezentowane będą w Goleniowskim Domu Kultury i w przestrzeni miejskiej. Festiwalowe prace pozostają także w ekspozycji licznych instytucji oraz przeznaczane na cele charytatywne.
    Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie chętne dzieci oraz młodzież. Przyjmujemy zgłoszenia od osób indywidualnych, placówek edukacyjnych, instytucji kultury oraz szkół. Laureaci konkursu wraz z opiekunami są zapraszani do udziału w  nadmorskich warsztatach artystycznych w ramach finału  Festiwalu Color Art.

ORGANIZATOR

Goleniowski Dom Kultury,
ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów
tel. 91/ 418 26 88
www.gdk.goleniow.pl

PATRONAT HONOROWY

Polski Komitet Do Spraw UNESCO w Warszawie

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie.
Starostwo Powiatowe w Goleniowie.


TEMATYKA                            
                                „ LEGENDA DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ”

Prosimy o wykonanie prac na podstawie treści legend napisanych przez dzieci z Gminy Goleniów. Legendy znajdują się na stronie internetowej Goleniowskiego Domu Kultury
www.gdk.goleniow.pl
oraz na kanale YouTube GDK
https://www.youtube.com/watch?v=2nqWmHffRMo&list=PL4LaZ2veWsfuB5TxSYezUB5R8Ggk9e4kuKATEGORIE WIEKOWE

Kategoria malarstwo

I grupa - 6 – 8 lat
II grupa – 9 - 12 lat
III grupa – 13 - 16 lat

Kategoria grafika (wyłącznie linoryt i monotypia)

I grupa - 6 – 8 lat
II grupa – 9 - 12 lat
III grupa – 13 - 16 lat

PRACE Z TERENU POWIATU GOLENIOWSKIEGO

Kategoria malarstwo i grafika  (wyłącznie linoryt i monotypia)

I grupa - 6 – 8 lat
II grupa – 9 - 12 lat
III grupa – 13 - 16 lat


NADSYŁANIE PRAC

Wymiary prac w granicach formatów:  

Malarstwo - od A3 do A1,

Grafika – A4 do A2.

W kategorii: Grafika dopuszczamy prace wykonane w technikach: linoryt i monotypia.

Każdy Uczestnik konkursu może przesłać do trzech prac.
Prace muszą być wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu.

Prace należy nadsyłać na adres Goleniowskiego Domu Kultury do dnia 15 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu do GDK)

Goleniowski Dom Kultury
ul. Słowackiego 1
72-100 Goleniów, POLSKA
Prosimy dołączyć dopisek na kopercie : XXX FESTIWAL COLOR ART

Prace należy nadsyłać w twardych opakowaniach zapobiegających ich zniszczeniu (nie zrolowane).

Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę (wg wzoru w załączniku regulaminu), a do pracy dołączyć kartę zgłoszenia wraz z podpisanym przez opiekuna prawnego oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych uczestnika  (Załącznik do regulaminu).

Karta zgłoszenia do pobrania na stronie: www.gdk.goleniow.pl  (w zakładce POBIERALNIA )

Przy większej ilości prac nadsyłanych z jednej instytucji, prosimy o przesyłanie ich w odrębnie pakowanych pakietach: malarstwo, grafika wraz z podziałami na kategorie wiekowe.

Prace należy przesyłać: nieoprawione, niepodklejone.

Prosimy o nieprzesyłanie prac wykonanych na powierzchniach płyt pilśniowych i plastikowych oraz metalowych oraz wykonanych z użyciem materiałów sypkich.


NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nagrody:

Nagrodą w konkursie jest udział Laureata i jednego opiekuna w nadmorskich warsztatach artystycznych oraz/lub nagroda rzeczowa, katalog i dyplom. W przypadku gdyby organizacja warsztatów nadmorskich była niemożliwa Laureat otrzymuje nagrodę rzeczową, która zostanie wysłana pocztą.

W każdej kategorii wiekowej i artystycznej jury planuje przyznać po trzy nagrody.
Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
Każdemu z laureatów konkursu przyznana zostanie tylko jedna nagroda.
Nagrody nieodebrane podczas finału festiwalu w Goleniowie zostaną wysłane pocztą.

Opiekunowie artystyczni Laureatów otrzymają listy uznania oraz katalog wystawy.
   

Wyróżnienia:

W każdej z kategorii komisja może przyznać do trzech wyróżnień. Formą wyróżnienia jest prezentacja pracy na wystawie oraz w katalogu festiwalowym oraz nagroda rzeczowa i dyplom.
Nagrody nieodebrane podczas finału festiwalu w Goleniowie zostaną wysłane pocztą.


FINAŁ FESTIWALU

Planujemy, że warsztaty artystyczne w odbędą się w ostatnim tygodniu  maja 2021 r.

Organizatorzy zapewniają laureatowi i  jednemu opiekunowi zakwaterowanie, posiłki i  dojazd z Goleniowa do miejsca zakwaterowania oraz powrót do Goleniowa. Koszty przyjazdu z/do miejsca zamieszkania  pokrywa uczestnik.
Potwierdzeniem udziału jest opłata akredytacyjna za cały pobyt w wysokości 100 zł. (laureat + opiekun).
Wszystkie materiały plastyczne potrzebne podczas realizacji zajęć warsztatowych zapewnia organizator.

Jeśli jesteście ciekawi jak wyglądają nasze warsztaty, maleńki ich zapis znajdziecie tutaj:

https://www.facebook.com/Mi%C4%99dzynarodowy-Festiwal-Sztuki-Pi%C4%99knej-Color-Art-1408012659476197


PRAWA AUTORSKIE I WŁASNOŚCIOWE

Goleniowski Dom Kultury nabywa prawa do przetwarzania i wykorzystywania prac zgłoszonych na festiwal.
Prace przesłane na festiwal przechodzą na własność organizatora i nie są zwracane autorom.
Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora własności egzemplarza pracy konkursowej oraz praw do jego użytkowania.
Udział w Festiwalu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz upublicznieniem wizerunku w katalogu wystawy  oraz materiałach promocyjnych festiwalu.

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Linki

d

 

 

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.