Wilczki
Tygryski
Stokrotki
Sówki
Uśmiechnięte chmurki

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat."
Janusz Korczak

Przedszkole 172
im. Danuty Wawiłow
01-149 Warszawa
ul.Żytnia 71

tel/fax.22 632 63 63

Główne założenia wzajemnej współpracy rodziców i przedszkola

Dobro dziecka jest naszym najważniejszym celem.

Współpraca powinna polegać m.in. na dzieleniu się doświadczeniami – nauczyciele mają zwykle większe umiejętności w zakresie wychowania i wspierania rozwoju dzieci, rodzice znają swoje dziecko i kochają je.

Współpraca przedszkola i rodziców powinna odbywać się w atmosferze obopólnego zaufania i zrozumienia.

 

Życzliwość, empatia i podmiotowe podejście do drugiej osoby powinny towarzyszyć każdej rozmowie, każdemu spotkaniu nauczyciel – rodzic, rodzic – nauczyciel.

Inicjatywa rodziców, ich aktywne uczestniczenie w życiu przedszkola są mile widziane.

Kontakty rodziców ze specjalistami pracującymi w przedszkolu są ważne i pożądane.

Jeżeli rodziców lub wychowawców zaniepokoi zachowanie dziecka, zauważą pewne deficyty rozwojowe lub potrzebują rozwiązania problemu wychowawczego wtedy zapraszamy do spotkań ze specjalistami współpracującymi z przedszkolem – logopedą, psychologiem.

 

Osoba pełnoletnia, która przyprowadza dziecko do przedszkola oddaje je bezpośrednio pod opiekę pracownikowi przedszkola, ponieważ aby w pełni zadbać o bezpieczeństwo Państwa dzieci musimy posiadać informację, że dziecko jest już w przedszkolu.

 

Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola do godz. 8.15. W uzasadnionych przypadkach (po wcześniejszym zgłoszeniu) dziecko może być przyprowadzone później. Umożliwi to Państwa dzieciom pełne uczestniczenie w życiu grupy, przedszkola i pozwoli im uniknąć stresu związanego z późniejszym przybyciem.

 

Do przedszkola przyprowadzamy tylko dzieci zdrowe. Rodzice zawiadamiają pracowników przedszkola o chorobach zakaźnych dziecka, zabiegach medycznych wpływających na stan zdrowia dziecka i jego samopoczucie oraz o podawanych dziecku lekarstwach. Po powrocie dziecka do przedszkola powinni Państwo przedstawić zaświadczenie od lekarza, że dziecko jest zdrowe. Zadaniem naszym jest troska o zdrowie Państwa dzieci i zmniejszenie ryzyka szerzenia się chorób w przedszkolu. Pełna informacja o podawanych dziecku lekach pozwoli na udzielenie prawidłowej pomocy w razie wypadku.

 

W przedszkolu nie stosujemy wobec dzieci żadnych zabiegów medycznych z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (poświadczonych przez lekarza ) wymagających podawania leku nauczyciel może podać lek dziecku. Zależy nam na zdrowiu Państwa dzieci, ale nie posiadamy wiedzy medycznej – istnieje możliwość popełnienia pomyłki, dlatego pomocne jest zaświadczenie od lekarza

 

Rodzice, którzy podczas zabaw i zajęć dziecka przebywają na terenie przedszkola przejmują pełną odpowiedzialność za swoje dziecko. Jeżeli załatwiają Państwo jakieś sprawy w przedszkolu i nie mogą zająć się dzieckiem zobowiązani są Państwo zgłosić ten fakt nauczycielowi, a wtedy on przejmuje odpowiedzialność. Dziecko nie powinno mieć wątpliwości pod czyją jest opieką i powinno wiedzieć kto ewentualnie ma zwracać mu uwagę, głównie chodzi o przebywanie rodziców na terenie ogrodu.

 

W wyjątkowych sytuacjach (np. urodziny, chęć zrobienia niespodzianki dla całej grupy),po uzgodnieniu z Nauczycielem, dziecko może przynieść do przedszkola taką ilość np. słodyczy, aby starczyła dla wszystkich dzieci w grupie.

 

Osobą odpowiedzialną za dzieci podczas wycieczek jest nauczyciel.

Pomoc Rodziców jest zawsze mile widziana, ponieważ wszystkie dzieci podczas wycieczek potrzebują dodatkowej opieki.

 

W okresie pandemii nadrzędne są procedury umieszczone w zakładce PROCEDURY NA CZAS ZAGROŻENIA COVID 19

Linki

d

 

 

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.