Gwiazdki
Tygryski
Stokrotki
Wilczki
Sówki

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat."
Janusz Korczak

Przedszkole 172
im. Danuty Wawiłow
01-149 Warszawa
ul.Żytnia 71

tel/fax.22 632 63 63

Dyżury wakacyjne

Dyżur wakacyjny w Przedszkolu nr 172 im.Danuty Wawiłow

w Warszawie ul.Żytnia 71; www.p172.przedszkola.net.pl,

e-mail: p172@edu.um.warszawa.pl , Tel. 22 632-63-63

1. W dyżurze wakacyjnym w Przedszkolu nr 172 biorą udział tylko i wyłącznie dzieci, które

zostały przyjęte w ramach rekrutacji prowadzonej w terminach określonych przez Biuro Edukacji.

Brak opłaty za wyżywienie w wyznaczonych terminach oznaczał rezygnację z miejsca.

2. Zwrot dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji z posiłku następuje w przypadku, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone najpóźniej w tym dniu do godziny 9:00. Odpisy za żywienie będą zwracane przelewem na konta rodziców, z których dokonano opłaty, w następnym miesiącu po zakończeniu dyżuru.

3. Przedszkole jest czynne od godz. 645 do godz. 1715 w okresie od 4 do 22 lipca 2022r. Rodzice (opiekunowie) przyprowadzają dzieci do godz. 820. W przypadku późniejszego

przyprowadzenia dziecka obowiązuje zgłoszenie osobiste lub telefoniczne do godz.900.

Przedszkole odpowiada za dziecko od momentu powierzenia go pod opiekę pracownikowi przedszkola.

4. Do odbierania dziecka z przedszkola uprawnieni są rodzice /prawni opiekunowie oraz osob

y upoważnione pisemnie przez rodziców/prawnych opiekunów na druku upoważnienia (druki

dostępne w holu przedszkola i na stronie www.p172.przedszkola.net.pl ).

5. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko proszone są o zapisanie godziny

przyprowadzenia i odbioru dziecka zgodnie ze wskazaniami zegara przedszkolnego na indywidualnej karcie odbioru umieszczonej w holu przedszkola.

6. Wyposażenie dziecka – kapcie, nakrycie głowy od słońca, oraz rezerwowa zmiana bielizny i

ubrania, dla dzieci z grupy I i II – pościel i piżama.

7. Alergie pokarmowe i stosowane w żywieniu zamienniki rodzice zgłaszają pisemnie nauczycielowi grupy w pierwszym dniu obecności dziecka w przedszkolu.

 

8. Składka Rady Rodziców płatna przelewem na konto nr 53 1240 6218 1111 0011 1219 3817 Rada

Rodziców Przedszkola nr 172 ul.Żytnia 71, 01-149 Warszawa, imię i nazwisko dziecka, grupa.

Proponowana wysokość 40 zł. Zebrane fundusze będą przeznaczone na materiały do zajęć

plastycznych, materiały higieniczne - chusteczki higieniczne, serwetki itp. uzupełnienie

zniszczonych w trakcie akcji letniej zabawek, układanek i książek oraz zajęcia – eksperymenty

naukowe z Labolo i przedstawienie teatralne dla wszystkich dzieci uczestniczących w dyżurze wakacyjnym.

ŻYCZYMY DZIECIOM BEPIECZNEJ I WESOŁEJ ZABAWY W NASZYM PRZEDSZKOLU

DYREKTOR I PRACOWNICY P172 

 

 

 

UWAGA!!! UWAGA!!!

  1. Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych tj. od 10 maja do 24 maja br.

  2. Opłatę za żywienie w Przedszkolu nr 172 należy wpłacić na rachunek bankowy nr: 59 1030 1508 0000 0005 5056 3053. Wysokość opłaty jest uzależniona od wybranego przez rodziców terminu.

  • Termin pierwszy od 4.07.do 8.07 kwota 60 zł;

  • Termin drugi od 11.07.do 15.07 kwota 60 zł;

  • Termin trzeci od 18.07 do 22.07 kwota 60 zł;

  • Łącznie cały turnus 04 -22.07. kwota 180 zł.

  • W tytule przelewu należy wpisać: „opłata za żywienie Przedszkole nr 172, imię i nazwisko dziecka, opieka wakacyjna termin 4-8.07 lub 11-15.07. lub 18-22.07 lub 4-22.07.2022r."

  • Brak wpłaty w terminie oznacza rezygnację z miejsca.

  1. Wnoszenie opłat z kont bankowych rodziców umożliwi zwrot odpisów za żywienie na właściwe konto.

  2. Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny zostanie opublikowana w systemie oraz na tablicy ogłoszeń 30 maja o g. 13.00. 

 

INFORMACJA O TERMINACH DYŻURÓW I PRZERWY WAKACYJNEJ PRZEDSZKOLI W DZIELNICY WOLA W LIPCU I SIERPNIU 2022

W roku szkolnym 2021/2022 przedszkola prowadzone przez m.st. Warszawa w lipcu i sierpniu będą pełniły trzytygodniowe dyżury dla dzieci uczęszczających do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w terminach ustalonych przez samorząd. Wszystkie przedszkola pracują do 1 lipca br.

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502) Dyrektor Przedszkola nr 172 im. Danuty Wawiłow wspólnie w porozumieniu z Radą Rodziców po uzyskaniu zgody organu prowadzącego ustala przerwę wakacyjną w Przedszkolu nr 172 im. Danuty Wawiłow w Warszawie przy ul. Żytniej 71 w terminie od 25 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Przedszkole nr 172 pełni dyżur w terminie od 4 do 22 lipca.

Będziemy Państwa informować na bieżąco o terminach i zasadach oraz kryteriach zapisów po określeniu przez Biuro Edukacji. W załączeniu informacja o terminach dyżurów przedszkoli w naszej dzielnicy.

z wyrazami szacunku

Dyrektor Przedszkola nr 172

Ewa Wenelczyk


TERMINY DYŻURÓW PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ M. ST WARSZAWA W LIPCU I SIERPNIU 2022r. DZIELNICA WOLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linki

d

 

 

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.