Sówki
Tygryski
Stokrotki
Uśmiechnięte chmurki
Odważne Kotki

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat."
Janusz Korczak

Przedszkole 172
im. Danuty Wawiłow
01-149 Warszawa
ul.Żytnia 71

tel/fax.22 632 63 63

Dyżury wakacyjne

 

UWAGA !!! Ważna informacja dla rodziców, którzy  mają zamiar korzystać z opieki wakacyjnej w Przedszkolu nr 172 od 1 lipca do 14 sierpnia  2020.

Rodziców zainteresowanych proszę o pilne pobranie ze strony przedszkola i wypełnienie ankiety na temat deklaracji rodziców na skorzystanie z opieki wakacyjnej od 1 lipca do 14 sierpnia  2020r.

Podpisany przez oboje rodziców dokument w formie skanu lub zdjęcia ankiety proszę przesłać  niezwłocznie do dnia 15 czerwca  2020 r. do godz. 16:00na adres: p172@edu.um.warszawa.pl lub dostarczyć w wersji papierowej w tym samym terminie.

O decyzji przyjęcia dziecka  poinformujemy  Państwa mailowo lub telefonicznie do 19 czerwca br.

Niezłożenie  ankiety w wyznaczonym terminie będzie uważane za brak zainteresowania opieką wakacyjną.

Przedszkole nr 172 zapewnia opiekę zakwalifikowanym dzieciom tylko z naszego przedszkola w okresie od 1 lipca do 14 sierpnia 2020r. W okresie od 17 do 31 sierpnia pracownicy wykorzystują urlopy wypoczynkowe i przygotowują przedszkole do nowego roku szkolnego. W tym terminie rodzice zapewniają opiekę dzieciom we własnym zakresie.

                                                        z  wyrazami szacunku

                                                          Dyrektor Przedszkola   Ewa Wenelczyk

Ankieta na temat deklaracji rodziców na skorzystanie z opieki wakacyjnej od 1 lipca do 14 sierpnia  2020r.

 

UWAGA!!!  Ważny komunikat!

Zmiana organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w lipcu i sierpniu 2020 r.

Zamiast tzw. dyżurów wakacyjnych, sześć tygodni pracy placówki.

 

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i przy braku wytycznych ze strony rządowej, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo przy ewentualnym otwarciu placówek, zmieniamy  organizację pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w lipcu i sierpniu 2020 r.

Jeśli przepisy na szczeblu krajowym umożliwią otwarcie placówek oświatowych, to w lipcu i sierpniu 2020 r. dzieci będą mogły przez 6 tygodni uczęszczać do swojego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole. Przez okres 2,5 tygodnia placówki pozostaną zamknięte. Terminy pracy i przerwy w funkcjonowaniu poszczególnych placówek zostaną określone po ich uzgodnieniu przez dyrektorów wspólnie z radami rodziców.

W celu zapewnienie dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek.

Dotychczas stosowana w m.st. Warszawie organizacja tzw. dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, wiążąca się z przemieszczaniem dzieci między placówkami, zwiększałaby niebezpieczeństwo zarażenia wirusem. 

Komunikat ze strony:  edukacja.warszawa.pl

 

Uproszczenie zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach

Informacja z Biura Edukacji z 18.03.2020r.

 

W obecnej sytuacji epidemiologicznej rodzice nie składają w placówkach wniosków o wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny. W dniach 23 - 25 marca br. dyrektorzy przedszkoli i szkół przekażą rodzicom na adresy mailowe hasła dostępu.

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji.

 

Od 25 marca do 7 kwietnia br. rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny  jedynie w elektronicznym systemie zapisów. Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

Poniżej publikujemy zmodyfikowany harmonogram zapisów oraz zasady organizacji opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach w okresie lipiec – sierpień 2020 r.

Opieka wakacyjna w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2020 r.
harmonogram zapisów zmieniony 18.03.2020r.

Data

Etap zapisów/czynność rodzica

od

do

23 marca

 

25 marca

 

Przekazywanie przez dyrektorów haseł dostępu do konta
w elektronicznym systemie zapisów

25 marca
od godz. 9.00

 7 kwietnia
do godz. 24.00

Wypełnienie wniosku w systemie

Rodzice nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

 

 

27 kwietnia

godz. 12.00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie
również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom
na adresy e-mail podane we wniosku.

 

28 kwietnia

 

 

11 maja

Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.

 

14 maja

godz. 12.00

 

Informacja o przyjęciu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.

Elektroniczne postępowanie uzupełniające

14 maja

godz. 13.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.

14 maja
od godz. 13.00

 18 maja
do godz. 24.00

Wypełnienie wniosku w systemie

Rodzice nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

25 maja

godz. 12.00

 

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie
również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom
na adresy e-mail.

 

26 maja

 

 

8 czerwca

Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.


12 czerwca

 

 

Informacja o przyjęciu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.

15 czerwca

godz. 13.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
Rodzice mogą bezpośrednio zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

 

Organizacja opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2020 r.

zmienione 18.03.2020r.

 

Przedszkole/ oddział przedszkolny w szkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący - § 12 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502).

Przerwy w działalności przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo -modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego. Dzieci mają zapewnione w tym czasie miejsce w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, w dzielnicy.

Opieka wakacyjna w każdym z dyżurujących przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach będzie organizowana w ramach trzech turnusów.

TURNUS

Terminy

do zadeklarowania

w  systemie

Okres

I

1.

1 – 3 lipca

2.

6 – 10 lipca

3.

13 – 17 lipca

II

1.

20 – 24 lipca

2.

27 – 31 lipca

3.

3 – 7 sierpnia

III

1.

10 – 14 sierpnia

2.

17 – 21 sierpnia

3.

24 – 31 sierpnia

Rodzice mogą wybrać cały turnus/turnusy lub poszczególne tygodnie.

 1. Zasady ogólne
 1. Z opieki wakacyjnej mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli
  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
  m.st. Warszawę oraz przedszkoli biorących udział we wspólnej z miastem rekrutacji.
 2. Zapisy na dyżur prowadzi się z wykorzystaniem systemu elektronicznego - obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
 3. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać dowolną liczbę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.
 4. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli
  i oddziałów przedszkolnych w dzielnicy.
  Na wolne miejsca przyjmowane są dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z innych dzielnic.
 1. Dostęp do systemu zapisów
 1. Dostęp do systemu zapisów możliwy jest za pomocą:
 • hasła przekazanego rodzicom/prawnym opiekunom dzieci uczęszczających
  do przedszkola/szkoły przez dyrektora danej placówki, bez konieczności składania wniosku,

lub

 • hasła utworzonego przez rodziców/prawnych opiekunów w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021.

 

Przy logowaniu się do systemu zapisów i systemu rekrutacji obowiązuje to samo hasło.

 

 1. Po zalogowaniu się w systemie rodzice/prawni opiekunowie:
 • uzupełniają dane dziecka,
 • wskazują:
 • turnusy w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego,
 • przedszkola/oddziały przedszkolne w każdym z wybranych turnusów
  w kolejności od najbardziej preferowanego,
 • zapisują wniosek w systemie,
 • pobierają i zapisują wniosek (w formie elektronicznej – w formacie PDF).

 

Rodzice nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:

 • pobierają wniosek w przedszkolu/szkole,
 • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
 • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor przedszkola/szkoły.
 1. Przyjęcie dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego zapewniającego opiekę wakacyjną
 1. Kolejność przyjęć ustala dyrektor przedszkola/szkoły zgodnie z zasadami ujętymi
  w cz. I pkt 4.
 2. W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, ustalając kolejność przyjęć, dyrektor bierze pod uwagę przede wszystkim:
 • wnioski dotyczące rodzeństw,
 • miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego).
 1. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów w oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom na adresy e-mail przez nich wskazane, w terminie określonym
  w harmonogramie.
 2. Warunkiem przyjęcia dziecka jest wniesienie opłaty za żywienie, w terminie 14 dni
  od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu, w wysokości i na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane,

- lub dostarczenie do placówki orgaznizującej opiekę wakacyjną (w terminie 14 dni
od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu) zaświadczenia o zwolnieniu
z opłat za żywienie z macierzystej szkoły lub zaświadczenia o finansowaniu posiłków
przez OPS.

 1. Brak uiszczenia opłaty lub niedostarczenie zaświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, organizującym opiekę wakacyjną.
 2. Po zakończeniu zapisów wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany
  w elektronicznym systemie, w terminach określonych w harmonogramie.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci mogą zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

Informacja dla rodziców, którzy  mają zamiar wziąć udział w zapisach na opiekę wakacyjną w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

1. Jeżeli terminy zapisów nie ulegną zmianie  od 23 marca do 7 kwietnia do godz.15:00 wyznaczony jest termin na składanie wniosków o wydanie hasła dostępu do konta dziecka w systemie elektronicznego zapisu oraz wydawanie rodzicom haseł dostępu do konta w elektronicznym systemie zapisu, natomiast od 25 marca od godz. 9:00  do 8 kwietnia do godz.15. - złożenie podpisanego wniosku w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

2. W związku z epidemią wirusa Covid-19p proszę o pobieranie i wypełnienie wniosków z systemu elektronicznego zapisu i przesyłanie skanu dokumentów podpisanych przez oboje rodziców drogą mailową na adres: p172@edu.um.warszawa.pl w terminach wyznaczonych w harmonogramie zapisów.

3. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki.                                 W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego - 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku.

Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

4. Proszę o śledzenie bieżących komunikatów na stronie Biura Edukacji i na stronie przedszkola oraz pozostawienie dzieci w domu. w                                                                                                                                                                                           z  wyrazami szacunku Dyrektor Przedszkola   Ewa Wenelczyk

 

WNIOSEK o wydanie hasła - opieka wakacyjna

 

 

Dyżur wakacyjny w  Przedszkolu nr 172 im.Danuty Wawiłow

w Warszawie ul.Żytnia 71; www.p172.przedszkola.net.pl,

e-mail:p172@edu.um.warszawa.pl  , tel. 22 632-63-63

1. W dyżurze wakacyjnym w Przedszkolu nr 172 biorą udział tylko i wyłącznie dzieci, które zostały przyjęte w ramach rekrutacji  prowadzonej w terminach określonych przez Biuro Edukacji.

2. Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur w Przedszkolu nr 172 jest wniesienie opłaty za wyżywienie w terminie 14 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych tj. od 28 kwietnia do 11 maja br. Wysokość opłaty jest uzależniona od wybranego przez rodziców terminu. Termin pierwszy od 1.07.do 3.07 kwota 30zł; Termin drugi od 6.07.d 10.07 kwota 50 zł; Termin trzeci od 13.07. do 17.07 kwota 50 zł; Łącznie cały turnus 01-17.07. kwota 130 zł. Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy nr: 59 1030 1508 0000 0005 5056 3053. W tytule przelewu należy wpisać: Opłata za żywienie Przedszkole nr 172, imię i nazwisko dziecka, opieka wakacyjna, termin - 1-3.07 lub 6-10.07. lub 13-17.07 lub 13-17.07 lub 1-17.07.2020r (wybrany przez rodziców).

Wnoszenie opłat z kont bankowych rodziców umożliwi zwrot odpisów za żywienie na właściwe konto.

Brak opłaty za wyżywienie w wyznaczonych terminach oznacza rezygnację z miejsca.

3. Zwrot dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji z posiłku następuje w przypadku, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone najpóźniej w tym dniu do godziny 9:00. Odpisy za żywienie będą zwracane przelewem na konta rodziców, z których dokonano opłaty, po zakończeniu dyżuru.

4. Przedszkole jest czynne od 630 do 1730 w okresie od 1 do 17 lipca 2020r. Rodzice (opiekunowie) przyprowadzają dzieci do godz. 820. W przypadku późniejszego przyprowadzenia dziecka obowiązuje zgłoszenie osobiste lub telefoniczne do godz.900.

Przedszkole odpowiada za dziecko od momentu powierzenia go pod opiekę pracownikowi przedszkola.

5. Do odbierania dziecka z przedszkola uprawnieni są rodzice /prawni opiekunowie oraz osoby upoważnione pisemnie przez rodziców/prawnych opiekunów na druku upoważnienia (druki dostępne w holu przedszkola i na stronie www).

6. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko proszone są o zapisanie godziny przyprowadzenia i odbioru dziecka zgodnie ze wskazaniami zegara przedszkolnego na indywidualnej karcie odbioru  umieszczonej w holu przedszkola.

7. Wyposażenie dziecka – kapcie, nakrycie głowy od słońca, oraz rezerwowa zmiana bielizny i ubrania, dla dzieci trzyletnich  – pościel i  piżama.

8. Składka Rady Rodziców będzie zbierana 1 lipca (środa) w godzinach 700 - 1700      u kierownika gospodarczego, a dla dzieci, które rozpoczną udział w akcji letniej w innym terminie, w pierwszym dniu obecności dziecka w przedszkolu. Zebrane fundusze będą przeznaczone na materiały higieniczne - chusteczki higieniczne, serwetki, kubki jednorazowe itp., materiały do zajęć plastycznych, uzupełnienie zniszczonych w trakcie akcji letniej zabawek, układanek i książek oraz przedstawienie teatralne dla wszystkich dzieci uczestniczących w dyżurze wakacyjnym.

 ŻYCZYMY DZIECIOM  BEPIECZNEJ I  WESOŁEJ ZABAWY  W NASZYM PRZEDSZKOLU

                                                                                                                              DYREKTOR I NAUCZYCIELKI

Opieka wakacyjna w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2020 r.
Harmonogram zapisów

Data

Etap zapisów/czynność rodzica

od

do

 

23 marca

od godz. 8.00

 

7 kwietnia

do godz. 15.00

Składanie wniosków o wydanie hasła dostępu
do konta dziecka w systemie elektronicznego zapisu.

Formularze wniosków będą wydawane
w przedszkolach i szkołach oraz dostępne
na internetowej stronie zapisów.

23 marca

 

7 kwietnia

do godz. 15.00

Wydawanie rodzicom haseł dostępu do konta
w elektronicznym systemie zapisu.

25 marca
od godz. 9.00

 7 kwietnia
do godz. 24.00

Rejestracja wniosków w systemie

 

25 marca
od godz. 9.00

8 kwietnia
do godz. 15.00

Złożenie podpisanego wniosku w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

 

 

27 kwietnia

godz. 12.00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie
również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom
na adresy e-mail.

 

28 kwietnia

 

 

11 maja

Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.

 

14 maja

godz. 12.00

 

Informacja o przyjęciu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.

Elektroniczne postępowanie uzupełniające

14 maja

godz. 13.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.

14 maja
od godz. 13.00

 18 maja
do godz. 24.00

Rejestracja wniosków w systemie

14 maja
od godz. 13.00

19 maja
do godz. 16.00

Złożenie podpisanego wniosku w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

25 maja

godz. 12.00

 

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie
również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom
na adresy e-mail.

 

26 maja

 

 

8 czerwca

Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.


12 czerwca

 

 

Informacja o przyjęciu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.

15 czerwca

godz. 13.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
Rodzice mogą bezpośrednio zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

 

 

Organizacja opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2020 r.

Lp.

Termin

Dzielnica

 Nazwa Przedszkola

Adres

Telefon

Liczba miejsc
w okresie
wakacji

35

10 sierpnia - 31 sierpnia

Wola

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 "Bajkowy Świat"

ul. Szlenkierów 8

226321131

110

42

1 lipca - 17 lipca

Wola

Przedszkole nr 47 "Mali Artyści"

ul. Krochmalna 1

226209050

150

54

10 sierpnia - 31 sierpnia

Wola

Przedszkole nr 58 im. Czesława Janczarskiego

ul. Batalionu AK "Pięść" 4

228364513

125

58

20 lipca - 7 sierpnia

Wola

Przedszkole nr 62

ul. Szarych Szeregów 6

226322892

150

91

20 lipca - 7 sierpnia

Wola

Przedszkole nr 93 "Baśniowy Dworek na Kole"

ul. Jana Brożka 5

228361584

100

115

10 sierpnia - 31 sierpnia

Wola

Przedszkole nr 116

ul. Okopowa 31

226320615

100

117

1 lipca - 17 lipca

Wola

Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A

228384935

90

122

1 lipca - 17 lipca

Wola

Przedszkole nr 124

ul. Dzielna 15B

228383634

118

125

20 lipca - 7 sierpnia

Wola

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 127 im. Wandy Chotomskiej

ul. Nowolipki 21A

228382191

85

132

10 sierpnia - 31 sierpnia

Wola

Przedszkole nr 133

ul. Okopowa 7A

226320316

150

133

20 lipca - 7 sierpnia

Wola

Przedszkole nr 134

ul. Leszno 24/26A

226321016

138

134

10 sierpnia - 31 sierpnia

Wola

Przedszkole nr 135

ul. Emanuela Ringelbluma 1

228363722

75

135

1 lipca - 17 lipca

Wola

Przedszkole nr 136

ul. Antoniego Dobiszewskiego 3A

228363482

125

170

1 lipca - 17 lipca

Wola

Przedszkole nr 172 im. Danuty Wawiłow

ul. Żytnia 71

226326363

125

205

10 sierpnia - 31 sierpnia

Wola

Przedszkole Integracyjne nr 209 "Zaczarowane Ziarenko"

ul. Deotymy 52

228364073

60

226

20 lipca - 7 sierpnia

Wola

Przedszkole nr 234

ul. Ożarowska 59

228363512

75

229

20 lipca - 7 sierpnia

Wola

Oddział zamiejscowy Przedszkola nr 237

ul. Leonarda 6/8

226 326 829

100

230

20 lipca - 7 sierpnia

Wola

Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki

ul. Eustachego Tyszkiewicza 33

226328019

125

231

1 lipca - 17 lipca

Wola

Przedszkole nr 238 "Tęczowy Pajacyk"

ul. Monte Cassino 5

228364842

125

240

20 lipca - 7 sierpnia

Wola

Przedszkole nr 253 "Akademia Pana Kleksa"

ul. Antka Rozpylacza 2

228367913

125

246

1 lipca - 17 lipca

Wola

Przedszkole nr 263

ul. Miła 39

228383715

125

254

1 lipca - 17 lipca

Wola

Przedszkole nr 273

ul. Jana Olbrachta 28

228368913

150

265

1 lipca - 17 lipca

Wola

Przedszkole nr 289

ul. Twarda 60A

226204796

150

281

1 lipca - 17 lipca

Wola

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 310

ul. Jana Brożka 17

228364665

140

310

10 sierpnia - 31 sierpnia

Wola

Przedszkole nr 350 "Jaśminowy Gaj"

ul. Wieluńska 12

228363041

125

334

10 sierpnia - 31 sierpnia

Wola

Przedszkole nr 403

ul. Góralska 1

228371705

150

362

10 sierpnia - 31 sierpnia

Wola

Przedszkole nr 426

ul. Boguszewska 4

226650563

300

Przedszkole/ oddział przedszkolny w szkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący - § 12 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502).

Przerwy w działalności przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo -modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego. Dzieci mają zapewnione w tym czasie miejsce w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, w dzielnicy.

Opieka wakacyjna w każdym z dyżurujących przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach będzie organizowana w ramach trzech turnusów.

 

TURNUS

Terminy

do zadeklarowania

w  systemie

Okres

I

1.

1 – 3 lipca

2.

6 – 10 lipca

3.

13 – 17 lipca

II

1.

20 – 24 lipca

2.

27 – 31 lipca

3.

3 – 7 sierpnia

III

1.

10 – 14 sierpnia

2.

17 – 21 sierpnia

3.

24 – 31 sierpnia

Rodzice mogą wybrać cały turnus/turnusy lub poszczególne tygodnie.

 1. Zasady ogólne
 1. Z opieki wakacyjnej mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli
  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
  m.st. Warszawę oraz przedszkoli biorących udział we wspólnej z miastem rekrutacji.
 2. Zapisy na dyżur prowadzi się z wykorzystaniem systemu elektronicznego - obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
 3. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać dowolną liczbę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.
 4. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli
  i oddziałów przedszkolnych w dzielnicy.
  Na wolne miejsca przyjmowane są dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z innych dzielnic.
 1. Dostęp do systemu zapisów
 1. Dostęp do systemu zapisów możliwy jest za pomocą:
 • hasła wydanego przez dyrektora przedszkola/szkoły, po złożeniu przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o jego wydanie.

lub

 • hasła utworzonego przez rodziców/prawnych opiekunów w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych
  na rok szkolny 2020/2021.

 

 

Przy logowaniu się do systemu zapisów i systemu rekrutacji obowiązuje to samo hasło.

 1. Po zalogowaniu się w systemie rodzice/prawni opiekunowie:
 • uzupełniają dane dziecka,
 • wskazują:
 • turnusy w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego,
 • przedszkola/oddziały przedszkolne w każdym z wybranych turnusów
  w kolejności od najbardziej preferowanego,
 • zapisują wniosek w systemie,
 • wydrukowany i podpisany wniosek składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru, tj. wskazanym na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów.
 1. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
 • pobierają wniosek w przedszkolu/szkole,
 • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
 • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor przedszkola/szkoły.
 1. Przyjęcie dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego zapewniającego opiekę wakacyjną
 1. Kolejność przyjęć ustala dyrektor przedszkola/szkoły zgodnie z zasadami ujętymi
  w cz. I pkt 4.
 2. W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, ustalając kolejność przyjęć, dyrektor bierze pod uwagę przede wszystkim:
 • wnioski dotyczące rodzeństw,
 • miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego).
 1. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów w oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom na adresy e-mail przez nich wskazane, w terminie określonym
  w harmonogramie.
 2. Warunkiem przyjęcia dziecka jest wniesienie opłaty za żywienie, w terminie 14 dni
  od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu, w wysokości i na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane,

- lub dostarczenie do placówki orgaznizującej opiekę wakacyjną (w terminie 14 dni
od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu) zaświadczenia o zwolnieniu
z opłat za żywienie z macierzystej szkoły lub zaświadczenia o finansowaniu posiłków
przez OPS.

 1. Brak uiszczenia opłaty lub niedostarczenie zaświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, organizującym opiekę wakacyjną.
 2. Po zakończeniu zapisów wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany
  w elektronicznym systemie, w terminach określonych w harmonogramie.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci mogą zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

Organizacja opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
 w szkołach podstawowych m.st. Warszawy, lipiec – sierpień 2020 r.

Lp.

dzielnica

Osoby koordynujące

 

1

Bemowo

Andrzej Szulik tel.  22  44 37 799

2

Białołęka

przedszkola:

Joanna Pasko tel. 22 32 54 189

szkoły podstawowe:

Urszula Kamionowska tel. 22 32 54 197

Mirosław Urbański tel. 22 32 54 195

Maria Stasiak – Malarczyk tel. 22 32 54 199

3

Bielany

przedszkola:

Monika Bartosińska tel. 22 44 34 806

Aleksandra Ziach tel. 22 44 34 809

szkoły podstawowe:

Bożena Walo tel. 22 44 34 805

Edyta Gierczak tel. 22 44 34 807

 

4

Mokotów

Aleksandra Popek tel. 22 44 36 675

Dorota Lipińska tel. 22 44 36 674

5

Ochota

Julita Głowacka tel. 22 822 19 08

 

6

Praga Południe

przedszkola:

Lilla Osmycka tel. 22 44 35 513

szkoły podstawowe:

Aleksandra Piekarniak tel. 22 44 35 533

Dorota Sawicka  tel. 22 44 35 528

7

Praga Północ

Judyta Błażejczyk  tel. 22 44 37 983
 

8

Rembertów

Ilona Prejss-Iwanicka, tel. 22 44 33 912

9

Śródmieście

przedszkola

Anna Mucha tel. 22 44 39 176

szkoły podstawowe

Małgorzata Kobierska tel. 22 44 39 124

Anna Sypniewska tel. 22 44 39 179

10

Targówek

przedszkola:

Julita Głażewska tel. 22 44 38 642

szkoły podstawowe:

Katarzyna Pachnowska tel. 22 44 38 651

Katarzyna Skrzypczak tel.22 4438643

11

Ursus

Renata Madej tel. 44 36 218

Katarzyna Cichocka tel. 44 36 115

12

Ursynów

Magdalena Gogacz tel. 22 443 7216

Magdalena Kuwałek  tel. 22 443 7218

13

Wawer

Joanna Kucharska tel. 22 44 36 889

Renata Góral tel. 22 44 36 893

14

Wesoła

Elżbieta Bareja tel. 22 44 34 042

Agata Sokołowska-Mielechin tel. 22 44 34 043

15

Wilanów

Aneta Ufnal, tel. 22 44 35 010

Magdalena Lech, tel. 22 44 34 901

16

Włochy

Małgorzata Lipiec  tel. 22 443-43-94
Monika Bedyńska, tel. 22 443-43-97

17

Wola

przedszkola

Justyna Korga tel. 22 44 35 677

szkoły podstawowe

Monika Kaczmarek-Prus tel. 22 32 56 637

Jolanta Kulmatycka tel. 22 44 35 668,

18

Żoliborz

przedszkola

Katarzyna Górska tel. 22 44 38 853

szkoły podstawowe

Dorota Michałowska tel. 22 44 38 855

Małgorzata Czajkowska-Ścisło tel. 22 44 38 857

 

19

Biuro Edukacji

Jarosław Szmytkowski tel. 22 44 33 519

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Linki

d

 

 

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.