Sówki
Tygryski
Stokrotki
Uśmiechnięte chmurki
Odważne Kotki

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat."
Janusz Korczak

Przedszkole 172
im. Danuty Wawiłow
01-149 Warszawa
ul.Żytnia 71

tel/fax.22 632 63 63

Zamierzenia

Przewidywane umiejętności dzieci wynikające z realizacji podstawy programowej

Foto animada | Autumn scenery, Rain pictures, Autumn scenes


LISTOPAD 2020

 

Temat globalny:  MOJA  RODZINA

Fizyczny obszar rozwoju

Uczestniczy w ćwiczeniach porannych: orientacyjno-porządkowych, dużych grup mięśniowych, tułowia, z elementem czworakowania, równowagi, skoku;

− Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych metodą zadaniową;

− Bezpiecznie bawi się na świeżym powietrzu;

Emocjonalny obszar rozwoju

− Wspólnie wykonuje zegar emocji, zaznacza na nim swój nastrój;

Społeczny obszar rozwoju

− Wymienia członków swojej rodziny;

− Odnosi się z szacunkiem do rodziców;

− Podaje imiona rodziców, opisuje ich wygląd;

− Tworzy skrócone drzewo genealogiczne własnej rodziny;

− Wymienia zawody wykonywane przez swoich rodziców;

− Wie, kim chciałby zostać w przyszłości;

− Podaje cechy rodziców;

Poznawczy obszar rozwoju

- Wymienia podobieństwa między sobą a rodzicami;

− Recytuje wiersz Jadwigi Koczanowskiej Mama i tata;

− Określa pierwsze głoski w słowie igła i w nazwach obrazków;

− Rysuje po śladach rysunków;

− Zaznacza litery i, I w wyrazach – dzieci chętne;

− Maluje portrety rodziców

− Rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczb 4 i 5 – dzieci chętne;

− Odwzorowuje kwadraty znajdujące się po lewej stronie linii (osi) )według podanych wskazówek;

− Śpiewa piosenkę Moja mama;

− Wykonuje układ ruchowy do piosenki;

− Wymienia właściwości magnesu;

− Dzieli słowa na sylaby;

− Rysuje jak spędza wolny czas z rodzicami;

− Podaje nazwę aktualnego miesiąca-listopad;

 

Temat globalny: MÓJ DOM

Fizyczny obszar rozwoju

− Uczestniczy w ćwiczeniach porannych: orientacyjno-porządkowych, dużych grup mięśniowych, bieżnych, z elementem skoku, równowagi, czworakowania;

− Uczestniczy w różnych zabawach ruchowych w sali i w ogrodzie przedszkolnym;

Emocjonalny obszar rozwoju

− Rozpoznaje i przedstawia różne stany emocjonalne;

Społeczny obszar rozwoju

− Rozumie wieloznaczność słowa dom;

− Wie, jakie święto obchodzimy 11 listopada;

Poznawczy obszar rozwoju

− − Liczy w zakresie sześciu – 5 latki

− Określa pierwszą głoskę w słowie tata i w nazwach rysunków.

− Zaznacza litery t, T w wyrazach – dzieci chętne;

− Maluje swój wymarzony dom;

− Łączy rysunki, których nazwy kończą się taką samą sylabą – 5 latki;

− Dostrzega rytm w ciągu obrazków i go kontynuuje;

− Segreguje przedmioty według podanych cech;

− Wypełnia rysunek lampy wybranym materiałem;

− Śpiewa piosenkę Maluję wielki dom;

− Wie, jak zmieniało się oświetlenie i jak przez lata zmienił się sposób mierzenia czasu;

− Wymienia zwyczaje psów i kotów hodowanych w domu;

− Wypowiada się całymi zdaniami;

− Rozpoznaje i nazywa wybrane urządzenia elektryczne;

 

Temat globalny: MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

Fizyczny obszar rozwoju

− Uczestniczy w ćwiczeniach porannych: orientacyjno-porządkowych, dużych grup mięśniowych, z elementem równowagi, biegu i podskoków;

− Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych metodą Carla Orffa;

Emocjonalny obszar rozwoju

− Rysuje siebie  - złoszczącego się i wesołego; określa , które sytuacje powodują złość, a które – radość;

Społeczny obszar rozwoju

− Wie, że posiada prawa;

− Wymienia najważniejsze prawa dziecka (prawo do wychowania w rodzinie, nauki, opieki lekarskiej, łez, odpoczynku …)

− Wie, że oprócz praw, ma też obowiązki;

− Ilustruje wybrane prawo;

− Wie, że 20 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka;

Poznawczy obszar rozwoju

− Rysuje szlaczki po śladach a potem samodzielnie;

− Łączy pierwsze sylaby z nazw par obrazków i rysuje to, czego nazwa powstała;

− Określa pierwsze głoski w słowie dom i w nazwach rysunków;

− Rysuje po śladach rysunków;

− Zaznacza litery e, E w wyrazach – dzieci chętne;

− Rozpoznaje i nazywa trójkąt;

− Śpiewa piosenkę Kundelek Felek;

− Wie, na czym polega przewodnictwo cieplne;

− Wymienia wybrane materiały przewodzące ciepło;

 

Temat globalny: MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Fizyczny obszar rozwoju

− Uczestniczy w ćwiczeniach porannych: orientacyjno-porządkowych, wieloznacznych, bieżnych, z elementem czworakowania;

− Uczestniczy w ćwiczeniach z kinezjologii edukacyjnej na świeżym powietrzu;

− Przebiega wyznaczoną trasę w ogrodzie przedszkolnym;

Emocjonalny obszar rozwoju

− Wie, że emocje przyjemne i nieprzyjemne przeżywają wszyscy ludzie;

Społeczny obszar rozwoju

− Nie przeszkadza innym dzieciom w zabawie;

− Dostrzega potrzeby innych dzieci – szanuje je;

Poznawczy obszar rozwoju

− Wie, na czym polega zdrowy styl życia;

− Określa pierwszą głoskę w słowie kot i w nazwach rysunków – 5 l.

− Rysuje po śladach rysunków;

− Zaznacza litery k, K w wyrazach – dzieci chętne;

− Rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby 6 – dzieci chętne;

− Wycina serwetki z kolorowego papieru;

− Układa pytania do podanych zdań oznajmujących;

− Wie, że nadmierny hałas wpływa źle na cały organizm;

− Wie, czego nie powinno robić, co jest niebezpieczne;

− Rozumie potrzebę kontaktu z lekarzem w  razie choroby;

− Wypowiada się na temat dbania o zęby;

 

Przewidywane umiejętności dzieci wynikające z realizacji podstawy programowej

PAŹDZIERNIK 2020

 

Temat globalny:  Idzie jesień … przez ogród i sadPin de Bernadetta Cielecka em Para meu Canal em 2020 | Paisagens, Anime

Fizyczny obszar rozwoju

− Uczestniczy w ćwiczeniach porannych: orientacyjno-porządkowych, wyprostnych, dużych grup mięśniowych, bieżnych

− Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych metodą R. Labana

− Bierze udział w zabawie ruchowej z chustą animacyjną

− Naśladuje ruch spadających liści z drzew

Emocjonalny obszar rozwoju

− Wyraża emocje w naturalnych sytuacjach (rozstanie z rodzicami, przegrana gra …)

− Podaje przykłady sytuacji, w których występują przyjemne i nieprzyjemne emocje

Społeczny obszar rozwoju

Współdziała w konstruowaniu gry

− Podaje nazwiska, znaczki rozpoznawcze dzieci z grupy

Poznawczy obszar rozwoju

− Rozpoznaje owoce za pomocą wzroku, węchu, smaku i dotyku

− Określa pierwsze głoski w słowie oko i nazwach rysunków, rysuje po śladach rysunków  - 5l.

- Zaznacza litery o, O w wyrazach – 5l.

− Liczy owoce w koszykach i określa, których jest więcej, których jest mniej, a których tyle samo

− Rozpoznaje i nazywa kwadrat

− Porównuje liczbę kwadratów i kół poprzez łączenie w pary

− Układa puzzle

− Improwizuje wokalnie na temat Różne warzywa

− Wymienia wybrane owoce egzotyczne

− Tworzy formy przestrzenne – jabłko i gruszkę

− Liczy słowa w zdaniach

− Układa proste zdania

− Wymyśla nazwiska od nazw owoców, kwiatów, słodyczy …

− Reaguje ruchem na ustalone sygnały

−Wykonuje sałatkę według instrukcji rysunkowej

− Rysuje szlaczki po śladach a potem samodzielnie

− Wymienia nazwę aktualnego miesiąca – październik

− Rozpoznaje i nazywa wybrane warzywa

− Rozróżnia owoce od warzyw

Temat globalny: Idzie jesień … do zwierząt

 

Fizyczny obszar rozwoju

− Uczestniczy w ćwiczeniach porannych: orientacyjno-porządkowych, tułowia, wyprostnych, bieżnych

− Naśladuje ruchy wybranych  leśnych zwierząt

Emocjonalny obszar rozwoju

− Dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, jest życzliwy dla nich

Społeczny obszar rozwoju

− Uczestniczy w działaniach grupowych organizowanych przez nauczyciela oraz we wspólnych swobodnych zabawach

Poznawczy obszar rozwoju

− Wypowiada się na temat opowiadania

− Wymienia sposoby przygotowania się zwierząt do zimy

− Określa pierwsze głoski w słowie ananas i w nazwach rysunków

− Rysuje po śladach rysunków

− Zaznacza litery a, A w wyrazach

− Rozwiązuje zagadki o leśnych zwierzętach

− Składa obrazek z części w całość

− Stosuje słowa: na, pod, przed, za, z lewej strony, z prawej strony

− Liczy w zakresie sześciu

− Wymienia zapasy wiewiórki

− Stosuje nazwy: ptaki, ssaki

− Śpiewa piosenkę Wiewióreczka

− Wykonuje pracę przestrzenną – jeża

− Wie, jak powstaje dźwięk

− Rozpoznaje i nazywa wybrane ptaki odlatujące od nas przed zimą

 

Temat globalny: Co z czego otrzymujemy

 

Fizyczny obszar rozwoju

− Uczestniczy w ćwiczeniach porannych przy muzyce – Pajacyk, Taniec pajacyków

− Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych metodą zadaniową

− Uczestniczy w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu

− Bezpiecznie korzysta z urządzeń znajdujących się na placu przedszkolnym

− Podrzuca i łapie piłkę

Emocjonalny obszar rozwoju

− Wyraża swoje emocje w sposób werbalny i niewerbalny

Społeczny obszar rozwoju

− Dba o swój wygląd zewnętrzny

− Właściwie zachowuje się przy stole, przestrzega dobrych manier

− Pozostawia po sobie porządek i stara się o utrzymanie wokół siebie ładu

Poznawczy obszar rozwoju

− Wymienia wybrane właściwości fizyczne gliny i piasku

− Określa pierwszą głoskę w słowie mama i w nazwach rysunków

− Rysuje po śladach rysunków

− Zaznacza litery m, M w wyrazach - 5l.

− Wskazuje wymienione części ciała u partnera

− Wie, z czego i jak powstaje chleb

− Lepi z plasteliny różne rodzaje pieczywa

− Koncentruje się podczas zabawy przy piosence Co z czego otrzymujemy

− Uzupełnia rysunki do sześciu

− Wykonuje serki smakowe

− Czyta całościowo nazwy przetworów mlecznych

− Rozpoznaje i nazywa owcę i barana

− Wie, skąd mamy wełnę i co z niej robimy

− Wykonuje wełniany obrazek

− Układa obrazki historyjki obrazkowej według kolejności zdarzeń, opowiada ją

− Wie, z czego i jak otrzymujemy papier

− Wie, że kierunek wiatru się zmienia i że wieje z różną siłą

− Podaje przykłady szkodliwej i pożytecznej działalności wiatru

Koty pod parasolem podczas padającego deszczu - Gify i obrazki na  GifyAgusi.pl

Temat globalny: Idzie jesień … z deszczem

Fizyczny obszar rozwoju

− Uczestniczy w ćwiczeniach porannych: orientacyjno-porządkowych, dużych grup mięśniowych, tułowia, z elementem skoku, równowagi

− Toczy piłkę do kolegi/koleżanki

Emocjonalny obszar rozwoju

− Wie, co go złości, a co cieszy

Społeczny obszar rozwoju

− Samodzielnie rozbiera się i ubiera; zapina guziki i zawiązuje buty

Poznawczy obszar rozwoju

− Wymienia elementy pogody jaka jest późną jesienią

− Określa pierwszą głoskę w słowie ekran i w nazwach rysunków

− Rysuje po śladach rysunków

− Zaznacza litery e, E w wyrazach - 5l.

− Improwizuje ruchowo przy fragmencie utworu F. Chopina

− Podaje wybrane właściwości fizyczne wody

− Rozpoznaje i nazywa prostokąt

− Wie, które ze znanych mu substancji rozpuszczają się w wodzie,                        a które nie

− Syntezuje pierwsze sylaby z nazw obrazków, rysuje to, czego nazwa powstała

− Śpiewa piosenkę Taniec w deszczu

− Wykonuje parasol z papieru i rurki do napojów

− Wymienia kolory tęczy

− Wie, jakie barwy powstaną ze zmieszania barw podstawowych

− Wie, na czym polega parowanie i skraplanie wody

− Ubiera się odpowiednio do pogody

− Wie, na czym polega proces krążenia wody w przyrodzie

 

LIŚCIE i gify JESIENNE - GALERIA - GIFY, jpg - sorelkaPL - Chomikuj.pl

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania ruchome gify przedszkole

 

WRZESIEŃ 2020

 

Przewidywane umiejętności dzieci wynikające z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

 

Temat globalny: TO  JESTEM  JA

 

Fizyczny obszar rozwoju

− Uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach: orientacyjno-porządkowych, kształtujących postawę ciała, tułowia, z elementem skoku, równowagi;

− Poznaje urządzenia w ogrodzie przedszkolnym; wie, jak bezpiecznie korzystać z nich;

− Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych metodą zadaniową;

Emocjonalny obszar rozwoju

− Rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje;

− Szanuje emocje swoje i innych osób;

− Rysuje to, co go smuci, cieszy, złości i czego się boi;

− Rozstaje się z rodzicami bez lęku;

Społeczny obszar rozwoju

− Przedstawia się, podając swoje imię i nazwisko;;

− Rozpoznaje i nazywa swój znaczek rozpoznawczy;

− Wymienia imiona kolegów;

− Omawia swój wygląd; rysuje ulubioną zabawkę, potrawę, owoc i pojazd;

− Samodzielnie rozbiera się i ubiera;

Poznawczy obszar rozwoju

- Odpowiada na pytania dotyczące opowiadania;

− Wymienia i wskazuje narządy zmysłów;

− Dzieli na sylaby nazwy obrazków;

− Czyta całościowo nazwy: Bałtyk, Tatry, jezioro;

− Maluje na dany temat;

− Śpiewa piosenkę Czuję świat;

− Wskazuje i nazywa części ciała;

− Rozpoznaje wydrukowane swoje imię;

− Wymienia nazwy pór roku;

− Podaje nazwę aktualnego miesiąca  września – 5 latki ;

− Rysuje po śladach linii pionowych;

− Rysuje po śladach linii poziomych;

− Wypowiada się na temat wakacji;

 

Temat globalny: MOJA  GRUPA

Fizyczny obszar rozwoju

− Uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach: orientacyjno-porządkowych, dużych grup mięśniowych, tułowia, bieżnych, z elementem czworakowania, równowagi;

− Bawi się bezpiecznie w ogrodzie przedszkolnym;

Emocjonalny obszar rozwoju

− Wyraża swoje emocje w sposób werbalny i niewerbalny;

Społeczny obszar rozwoju

− Stosuje zwroty grzecznościowe;

− Współpracuje przy wykonaniu pracy plastycznej;

− Wspólnie tworzy kontrakt grupowy;

Poznawczy obszar rozwoju

− Wskazuje swoją prawą stronę i lewą stronę – 5 latki;

− Rozpoznaje i nazywa sztucznie otrzymane dźwięki;

− Rozróżnia przygrywkę, refren, zwrotkę w piosence;

− Śpiewa piosenkę Dziękuję, proszę, przepraszam;

− Składa w całość obrazek pocięty na części;

− Rysuje szlaczki po śladach a potem samodzielnie - 5 latki;

 − Określa czego jest więcej poprzez łączenie w pary elementów – 5 latki;

− Rysuje linie ukośne po śladach a potem samodzielnie;

- Rozwiązuje quiz Czy bawię się bezpiecznie?;

 

Temat globalny: MOJA  DROGA  DO  PRZEDSZKOLA

Fizyczny obszar rozwoju

− Uczestniczy w opowieści ruchowej przy muzyce;

− Uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach ruchowych: orientacyjno-porządkowych, z elementem skoku;

− Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych z kółkami do sersa

− Jeździ bezpiecznie na rowerze;

Emocjonalny obszar rozwoju

− Dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jesienią;

Społeczny obszar rozwoju

Przestrzega ustalonych umów i zasad obowiązujących w przedszkolu;

− Porządkuje po sobie miejsce zabawy, pracy;

−Dba o zabawki i inne przedmioty w Sali;

− Reaguje na zmiany dynamiczne utworu;

− Rozpoznaje i nazywa wybrane rośliny, zwierzęta spotykane w parku;

− Wymienia oznaki nowej pory roku – jesieni;

− Wymienia kolory spotykane w przyrodzie jesienią;

− Wykonuje pracę przestrzenną - jesienne drzewo;

− Wie, dlaczego jesienią liście usychają;

− Rysuje szlaczki po śladach a potem samodzielnie;

− Łączy owoce i liście w pary; nazywa drzewa, z których pochodzą;

− Śpiewa piosenki o jesieni;

− Wykonuje prace plastyczne z wybranego materiału przyrodniczego;

− Kończy rysować liście i owoce według podanego rytmu;

− Układa kasztany według wzoru narysowanego na tablicy;

− Wie, że łupina chroni nasiono;

− Wie, jak zbudowany jest grzyb;

− Wymienia przedstawicieli grzybów jadalnych i grzybów trujących;

− Uczestniczy w założeniu hodowli dębu;

− Recytuje wiersz Hanny Zdzitowieckiej Gdzie jesteś jesieni?;

 

Temat globalny: IDZIE  JESIEŃ  PRZEZ  …….. LAS, PARK

Fizyczny obszar rozwoju

− Uczestniczy w ćwiczeniach porannych metodą opowieści ruchowej;

− Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych metodą zadaniową

− Konstruuje różne budowle z wybranych klocków;

Emocjonalny obszar rozwoju

Dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jesienią;

Społeczny obszar rozwoju

- Przestrzega ustalonych umów i zasad obowiązujących w przedszkolu;

− Porządkuje po sobie miejsce zabawy, pracy;

−Dba o zabawki i inne przedmioty w Sali;

Poznawczy obszar rozwoju

− Reaguje na zmiany dynamiczne utworu;

− Rozpoznaje i nazywa wybrane rośliny, zwierzęta żyjące w parku;

− Wymienia oznaki nowej pory roku – jesieni;

− Wymienia kolory spotykane w przyrodzie jesienią;

− Wykonuje pracę  - jesienne drzewo;

− Wie, dlaczego jesienią usychają liście;

− Rysuje szlaczki po śladach a potem samodzielnie 5 latki;

− Łączy owoce i liście w pary; nazywa drzewa, z których pochodzą – 5 latki;

− Śpiewa piosenkę Idzie jesień poprzez świat;

− Wykonuje ludziki i stworki z wybranego materiału przyrodniczego;

− Kończy rysować liście i owoce według podanego rytmu;

− Układa kasztany według narysowanego wzoru;

− Wie, że łupina chroni nasiono;

− Wie, jak zbudowany jest grzyb;

− Wymienia przedstawicieli grzybów jadalnych i grzybów trujących;

− Recytuje wiersz Hanny Zdzitowieckiej Gdzie jesteś jesieni?.

 

 

 

 

 

 

Linki

d

 

 

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.