Wilczki
Tygryski
Stokrotki
Sówki
Uśmiechnięte chmurki

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat."
Janusz Korczak

Przedszkole 172
im. Danuty Wawiłow
01-149 Warszawa
ul.Żytnia 71

tel/fax.22 632 63 63

Zamierzenia

Przewidywane umiejętności dzieci wynikające z realizacji podstawy programowej

LISTOPAD  2021deszcz - PicMix

Temat globalny: JESIENNE  NASTROJE

Fizyczny obszar rozwoju

− Uczestniczy w ćwiczeniach porannych: orientacyjno-

-porządkowych, dużych grup mięśniowych, bieżnych, z elementami  równowagi, skoku.

− Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych metodą zadaniową.

− Bezpiecznie bawi się na świeżym powietrzu.

Emocjonalny obszar rozwoju

− Wykonuje wspólnie z innymi zegar emocji, zaznacza na nim swój nastrój.

Społeczny obszar rozwoju

− Okazuje życzliwość dzieciom i dorosłym.

Poznawczy obszar rozwoju

− Wymienia nazwy pór roku.

− Wymienia właściwości fizyczne wody.

− Określa pierwsze głoski w słowie igła i w nazwach obrazków – 5l.

− Rysowanie po śladach rysunków.

− Podaje przykłady wykorzystania wody.

− Śpiewa piosenkę pt. Kapie z nieba.

− Wykonuje papierową łódkę techniką origami.

− Wymienia przedmioty, które pływają w wodzie.

− Wykonuje układ ruchowy do piosenki.

− Rozpoznaje i nazywa trójkąt – 5l.

̶   Wie, na czym polega zjawisko krążenia wody w przyrodzie.

− Przykleja wycięte elementy na namalowanym obrazku.

− Wie, jak powstają chmury.

− Podaje nazwę aktualnego miesiąca – listopad.

̶   Miesza barwy podstawowe, określa, jakie barwy powstaną.

 

Temat globalny: DBAMY  O  ZDROWIE

Fizyczny obszar rozwoju

− Uczestniczy w ćwiczeniach porannych: orientacyjno-

-porządkowych, dużych grup mięśniowych, ramion, bieżnych, z elementem  równowagi.

− Uczestniczy w różnych zabawach ruchowych w sali i w ogrodzie przedszkolnym.

Emocjonalny obszar rozwoju

− Rozpoznaje i przedstawia różne stany emocjonalne.

Społeczny obszar rozwoju

− Rozumie wieloznaczność słowa dom.

− Wie, jakie święto obchodzimy 11 listopada.

Poznawczy obszar rozwoju

-  Liczy w zakresie sześciu – 5l, czterech – 4 l.

− Określa pierwszą głoskę w słowie tata i w nazwach rysunków – 5l.

− Odszukuje wśród podanych wyrazów wyraz tata, zaznacza go – 5l.

− Rysuje po śladach rysunków.

− Wie, kiedy idziemy do: pediatry, laryngologa, okulisty, dentysty.

− Wyjaśnia, jak należy postępować, aby być zdrowym.

̶   Łączy rysunki, których nazwy kończą się taką samą sylabą.

− Samodzielnie przygotowuje zdrowe kanapki.

− Dostrzega rytm w ciągu obrazków i go kontynuuje.

− Segreguje przedmioty według podanych cech.

− Czyta całościowo wyrazy: woda, mydło, krem.

− Wypowiada się na temat pracy stomatologa.

− Wie, jak należy dbać o zęby.

− Wymienia nazwy posiłków i pory dnia.

− Wypowiada się całymi zdaniami.

− Wymyśla wesołe nazwy  dla przyborów toaletowych.

− Wie, co wskazuje piramida zdrowia.

 

Temat globalny:  MOJE  DOMOWE  ZWIERZĄTKO

Fizyczny obszar rozwoju

− Uczestniczy w ćwiczeniach porannych: orientacyjno-

-porządkowych, dużych grup mięśniowych, z elementami równowagi, biegu i podskoków.

− Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych metodą Carla Orffa.

Emocjonalny obszar rozwoju

− Rysuje siebie  −  złoszczącego się i wesołego; określa, które sytuacje powodują złość, a które – radość.

̶   Wyraża swoje emocje poprzez zachowanie, mimikę.

Społeczny obszar rozwoju

− Wie, że posiada swoje prawa.

− Wymienia najważniejsze prawa dziecka (prawo do wychowania w rodzinie, do nauki, opieki lekarskiej, łez, odpoczynku…).

− Wie, że oprócz praw, ma też obowiązki.

− Ilustruje wybrane prawo.

Poznawczy obszar rozwoju

− Rysuje szlaczki po śladach a potem – samodzielnie.

− Łączy pierwsze sylaby z nazw par obrazków i rysuje to, czego nazwa powstała.

− Określa pierwsze głoski w słowie dom i w nazwach rysunków.

− Rysuje po śladach rysunków.

− Odszukuje wśród podanych wyrazów wyraz dom, zaznacza go.

̶   Wykonuje pracę plastyczną Łaciaty piesek.

− Śpiewa piosenkę Popatrzcie na jamniczka.

− Skreśla rysunki mające w swojej nazwie głoskę k – 5l.

− Czyta całościowo wyrazy: ptaki, ssaki, ryby – wyjaśnia, co oznaczają te nazwy.

̶   Wykonuje papierowego kota techniką origami.

̶    Rozpoznaje i nazywa prostokąt.

̶   Ocenia wartość logiczną podanych zdań.

̶   Wie, jak psy pomagają ludziom.

̶   Wie, jakie przedmioty przyciąga magnes.

 

Temat globalny:  URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

Fizyczny obszar rozwoju

− Uczestniczy w ćwiczeniach porannych: orientacyjno-

-porządkowych, dużych grup mięśniowych, tułowia, ramion, z elementem równowagi.

− Uczestniczy w ćwiczeniach z kinezjologii edukacyjnej na świeżym powietrzu.

− Przebiega wyznaczoną trasę w ogrodzie przedszkolnym.

̶   Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych ze wstążkami.

Emocjonalny obszar rozwoju

− Wie, że emocje przyjemne i nieprzyjemne przeżywają wszyscy ludzie.

Społeczny obszar rozwoju

− Nie przeszkadza innym dzieciom w zabawie

Poznawczy obszar rozwoju

− Dzieli proste słowa na głoski.

− Określa pierwszą głoskę w słowie kot i w nazwach rysunków.

− Rysuje po śladach rysunków.

− Odszukuje wśród podanych wyrazów wyraz kot, zaznacza go.

− Prowadzi kulturalnie rozmowę telefoniczną.

− Reaguje w odpowiedni sposób na różnice dynamiczne w piosence.

− Tworzy zbiory w oparciu o jedną cechę – kolor.

− Układa zagadki o urządzeniach elektrycznych.

− Układa pytania do podanych zdań oznajmujących.

− Omawia kolejność powstawania różnych źródeł światła.

− Wyjaśnia, do czego jest potrzebny prąd.

− Łączy różne materiały plastyczne w celu wykonania pracy.

− Wymienia nazwy wybranych urządzeń elektrycznych, określa do czego służą.

̶   Określa przynależność do danego zbioru, używa przeczenia nie.

̶   Wymienia różne źródła otrzymywania energii.

̶   Wyjaśnia rolę wiatru w środowisku przyrodniczym oraz jego niszczycielską moc.

 ̶   Wymienia przewodniki ciepła.

̶   Ozdabia wybranym materiałem sylwetę lampy nocnej.

 

KASZTANOBRANIE | Iskierka

 

 

PAŹDIERNIK  2021

 

Temat globalny: JESIEŃ  W  SADZIE▷ Wiewiórki: obrazki ruchome, animowane gify i animacje ‐ 100% DARMO!

Fizyczny obszar rozwoju

− Uczestniczy w ćwiczeniach porannych: orientacyjno-

-porządkowych, tułowia, dużych grup mięśniowych,  z elementami podskoków, turlania.

− Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych metodą Rudolfa Labana.

− Bierze udział w zabawie ruchowej z chustą animacyjną.

− Naśladuje ruch spadających liści z drzew.

Emocjonalny obszar rozwoju

− Wyraża emocje w naturalnych sytuacjach (np. rozstanie z rodzicami, przegrana w grze).

− Podaje przykłady sytuacji, w których występują przyjemne i nieprzyjemne emocje.

Społeczny obszar rozwoju

− Współdziała w zabawie.

− Podaje imiona dzieci z grupy.

Poznawczy obszar rozwoju

− Rozpoznaje owoce za pomocą wzroku, węchu, smaku i dotyku.

− Określa pierwsze głoski w słowie osa i nazwach rysunków – 5l., rysuje po śladach rysunków.

̶   Odszukuje wśród podanych wyrazów wyraz osa, zaznacza go.

 ̶   Liczy owoce w koszykach i określa, których owoców jest więcej, których jest mniej, a których tyle samo.

− Określa wyposażenie sklepu z owocami, wie, na czym polega praca ekspedientki.

− Wymienia nazwy drzew owocowych.

− Układa puzzle.

− Orientuje się w schemacie ciała drugiej osoby – 5l..

− Wymienia wybrane owoce egzotyczne

− Liczy słowa w zdaniach – 5l.

− Układa proste zdania.

− Wymyśla nazwiska od nazw owoców, kwiatów, słodyczy.

− Reaguje ruchem na ustalone sygnały.

− Śpiewa piosenkę Polka prawdziwa.

− Rysuje szlaczki po śladach, a potem – samodzielnie.

− Wymienia nazwę aktualnego miesiąca – październik.

− Wykonuje pracę plastyczną techniką wydzieranki.

 

W OGRODZIE POEZJI DUSZY: października 2015Temat globalny: JESIEŃ  NA  DZIAŁCE

 

Fizyczny obszar rozwoju

− Uczestniczy w ćwiczeniach porannych: orientacyjno-

-porządkowych, dużych grup mięśniowych, tułowia, wyprostnych, bieżnych.

− Naśladuje ruchy wybranych   zwierząt.

̶ Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych metodą zadaniową.

Emocjonalny obszarozwoju

− Dostrzega, że nie na wszystkie emocje powinno się reagować natychmiast.

Społeczny obszar rozwoju

− Uczestniczy w działaniach grupowych organizowanych przez N. oraz we wspólnych swobodnych zabawach.

Poznawczy obszar rozwoju

− Wielozmysłowo poznaje warzywa.

̶   Określa pierwsze głoski w słowie aparat i w nazwach rysunków 5l.

− Układa proste dialogi i opowiadania.

− Czyta tekst wyrazowo-obrazkowy.

− Stosuje słowa: na, pod, przed, za, z lewej strony, z prawej strony.

− Liczy w zakresie sześciu -5l., czterech – 4 latki.

− Wykonuje sałatkę warzywną.

− Nazywa wskazywane części ogórka.

− Reaguje ruchem na zmiany tempa muzyki.

− Wykonuje odbitki z matryc zrobionych z warzyw.

̶   Różnicuje głoski s − sz.

− Inscenizuje wiersz Jadwigi Koczanowskiej W jesiennym ogrodzie.

− Czyta całościowo nazwy warzyw: kapusta, pomidor, kalafior, seler, koper.

 

Temat globalny:  NASZE  ZMYSŁY

Fizyczny obszar rozwoju

− Uczestniczy w ćwiczeniach porannych: orientacyjno-

-porządkowych, dużych grup mięśniowych, tułowia, bieżnych, z elementem skoku.

− Toczy piłkę do kolegi/koleżanki.

̶   Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych metodą zadaniową.

Emocjonalny obszar rozwoju

− Wie, co go złości, a co cieszy.

Społeczny obszar rozwoju

− Wspólnie z innymi dziećmi ustala zasady zabawy.

Poznawczy obszar rozwoju

− Wymienia części swojego ciała.

− Określa pierwszą głoskę w słowie ekran i w nazwach rysunków – 5l..

− Rysuje po śladach rysunków.

−  Odszukuje wśród podanych wyrazów wyraz ekran, zaznacza go – 5l..

− Rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby 4 – 5l..

− Podaje słowa ukryte w słowach.

− Śpiewa piosenkę Nasze uszy słyszą świat.

− Nazywa poszczególne zmysły.

− Syntezuje pierwsze sylaby z nazw obrazków, rysuje to, czego nazwa powstała.

− Wymienia ciche i głośne instrumenty perkusyjne.

− Wie o szkodliwości hałasu, samo nie hałasuje.

− Wielozmysłowo rozpoznaje przedmioty (rośliny, potrawy).

− Maluje wspólnie z kolegami na temat – Sami malujemy nastrój muzyki.

− Rozumie, że noszenie okularów korekcyjnych jest koniecznością.

− Rysuje szlaczki po śladach, a potem – samodzielnie.

Przewidywane umiejętności dzieci wynikające z realizacji podstawy programowej

WRZESIEŃ  2021Rozpoczynamy rok przedszkolny 2020/2021. Serdecznie zapraszamy do  przedszkola w dniu 1 września 2020 roku. Czekamy na... - Publiczne  Przedszkole w Szczepanowie im. św. Jana Pawła II | Facebook

 

Temat globalny: WITAMY  W  PRZEDSZKOLU

 

Fizyczny obszar rozwoju

Uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach: orientacyjno-

-porządkowych, dużych grup mięśniowych, z elementami skoku, czworakowania.

− Poznaje urządzenia w ogrodzie przedszkolnym; wie, jak bezpiecznie z nich korzystać.

− Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych metodą zadaniową.

Emocjonalny obszar rozwoju

− Rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje.

− Rozstaje się z rodzicami bez lęku.

Społeczny obszar rozwoju

− Przedstawia się, podając swoje imię i nazwisko.

− Wymienia imiona kolegów i koleżanek z grupy.

− Omawia swój wygląd; rysuje ulubioną zabawkę, potrawę, ulubiony owoc i pojazd.

− Stosuje zwroty grzecznościowe.

Poznawczy obszar rozwoju

− Nazywa pomieszczenia znajdujące się w przedszkolu i wie, do czego one służą.

− Dzieli na sylaby nazwy obrazków – 5l..

− Rozpoznaje wydrukowane swoje imię.

− Rozpoznaje i nazywa różne rodzaje papieru, tworzy kompozycje plastyczne.

− Wymienia zasady obowiązujące w przedszkolu, stara się ich przestrzegać.

− Podaje nazwę aktualnego miesiąca – wrzesień.

̶   Wskazuje i nazywa wybrane części ciała.

 

Temat globalny: DROGA  DO  PRZEDSZKOLA

 

Fizyczny obszar rozwoju

− Uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach: orientacyjno-

-porządkowych, dużych grup mięśniowych, tułowia, bieżnych, z elementem równowagi.

− Bawi się bezpiecznie w ogrodzie przedszkolnym.

̶  Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych z kręglami.

Emocjonalny obszar rozwoju

Wyraża swoje emocje w sposób werbalny i niewerbalny.

Społeczny obszar rozwoju

− Współpracuje przy wykonaniu pracy plastycznej.

− Wspólnie z innymi tworzy kontrakt grupowy.

Poznawczy obszar rozwoju

− Rysuje po śladach linii pionowych.

− Rysuje po śladach linii poziomych.

− Rozpoznaje na ulicy zachowania prawidłowe  i nieprawidłowe.

− Przechodzi prawidłowo przez ulicę (z dorosłym).

− Czyta całościowo wyrazy: pasy, znaki drogowe, ulica, sygnalizacja świetlna – 5l.

− Rozróżnia przygrywkę, refren, zwrotkę w piosence.

− Rozpoznaje i nazywa różne pojazdy.

− Składa w całość obrazek pocięty na części.

− Powtarza usłyszany rytm, ilustruje piosenkę ruchem.

− Określa, poprzez łączenie elementów w pary, czego jest więcej.

− Rozpoznaje i nazywa samochody specjalistyczne.

− Rysuje linie ukośne po śladach, a potem – samodzielnie.

̶   Zna numery alarmowe: 999, 998, 997 i ogólny numer alarmowy – 112.

 

Temat globalny:  NADESZŁA  JESIEŃW OGRODZIE POEZJI DUSZY: JESIEŃ - NAJWYBITNIEJSZA MALARKA NATURY I UCZUĆ  WŁADCZYNI

Fizyczny obszar rozwoju

− Uczestniczy w opowieści ruchowej przy muzyce.

− Uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach ruchowych: orientacyjno-

-porządkowych, dużych grup mięśniowych, z elementami skoku, równowagi, czworakowania.

− Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych z kręglami.

Emocjonalny obszar rozwoju

− Rozpoznaje emocje u innych osób, nazywa je.

̶   Dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jesienią.

Społeczny obszar rozwoju

− Współdziała w zabawie.

− Przestrzega ustalonych umów i zasad obowiązujących w przedszkolu.

− Dostrzega potrzeby innych dzieci, szanuje je.

Poznawczy obszar rozwoju

− Obserwuje rośliny i zwierzęta w ich naturalnym otoczeniu.

− Łączy różne techniki w pracy plastycznej Jesienne drzewo.

− Rozpoznaje wybrane drzewa po liściach i owocach.

− Dzieli słowa na sylaby, różnicuje pierwsze głoski – 5l.

− Różnicuje głoski b – p – 5l..

− Reaguje ruchem na sygnały − słowne i muzyczne

− Reaguje na zmiany tempa.

− Wykonuje pracę plastyczną techniką frotażu.

− Szereguje rysunki liści i żołędzi.

− Stosuje nazwy: rezerwat przyrody, ochrona przyrody.

− Rozpoznaje i nazywa wybrane grzyby.

− Określa kierunki, w jakich skierowane są strzałki – 5l.

− Wyklaskuje podany rytm.

− Śpiewa piosenkę Kolorowe liście.

− Dostrzega rytm i go kontynuuje.

− Rysuje po śladach rysunków.

̶   Wymienia oznaki nowej pory roku.

̶   Wymienia kolory spotykane w przyrodzie jesienią.

̶   Wie, dlaczego jesienią liście usychają.

 

Temat globalny:  CO  ROBIĄ  ZWIERZĘTA  JESIENIĄ

 

Fizyczny obszar rozwoju

Uczestniczy w ćwiczeniach porannych: orientacyjno-

-porządkowych, tułowia, wyprostnych, rąk i nóg, bieżnych.Elwira l-m - elwiralm.pinger.pl

− Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych metodą Rudolfa Labana.

− Uczestniczy w zabawach ruchowych, spacerach na świeżym powietrzu.

− Konstruuje różne budowle z wybranych klocków.

Emocjonalny obszar rozwoju

− Dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jesienią.

̶   Dostrzega, że zwierzęta mają zdolność odczuwania, jest życzliwy dla nich

Społeczny obszar rozwoju

− Przestrzega ustalonych umów i zasad obowiązujących w przedszkolu.

− Porządkuje po sobie miejsce zabawy, pracy.

− Dba o zabawki i inne przedmioty  w sali.

Poznawczy obszar rozwoju

− Reaguje na zmiany dynamiczne utworu.

− Rozpoznaje i nazywa wybrane rośliny i zwierzęta spotykane w lesie.

− Wymienia nazwy wybranych zwierząt leśnych.

− Naśladuje głosy zwierząt leśnych.

− Wyjaśnia, w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do zimy.

− Liczy w zakresie sześciu – 5l, czterech – 4 l.

− Rysuje szlaczki po śladach, a potem – samodzielnie..

− Rozpoznaje natężenie dźwięków.

− Wykonuje ludziki i stworki z wybranego materiału przyrodniczego.

− Układa kompozycje w układzie pasowym, według wzoru.

− Liczy słowa w zdaniach.

− Wymienia ulubione pokarmy niektórych leśnych zwierząt.

− Układa zdania z nazwami zwierząt.

− Rozwiązuje zagadki o leśnych zwierzętach.

− Przedstawia wybrane zwierzęta leśne za pomocą ruchów i gestów.

Linki

d

 

 

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.