Sówki
Tygryski
Stokrotki
Uśmiechnięte chmurki
Odważne Kotki

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat."
Janusz Korczak

Przedszkole 172
im. Danuty Wawiłow
01-149 Warszawa
ul.Żytnia 71

tel/fax.22 632 63 63

Zamierzenia

ZAMIERZENIA grupa II

Styczeń 2021

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznanie tradycji witania Nowego Roku;
 • rozwijanie umiejętności aktorskich;
 • odczuwanie wspólnejradości;
 • poznanie nazw dni tygodnia;
 • kształtowanie umiejętności tworzenia zdrobnień;
 • odczuwanie życzliwości dla innych osób;
 • nazywanie pór roku i przyporządkowanie im koloru;
 • dostrzeganie różnic w porach roku;
 • rozwijanie wiedzy o otaczającymświecie;
 • rozwijanie aktywności muzyczno‐ruchowej;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez słuchanie muzyki;
 • wdrażanie do reagowania na polecenia;
 • poznanie symboli i kolorystyki dnia oraz nocy;
 • kształtowanie pojęciaregularności rytmu w organizacji czasu;
 • rozwijanie umiejętnościwyrażania pory dnia w działaniach plastycznych;
 • rozumienie pojęcia rodzina;
 • nazywanie członkówrodziny;
 • zacieśnianiewięzi rodzinnych;
 • rozwijanie myślenia logicznego podczas rozwiązywania zagadek;
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • rozumienie konieczności szanowania ludzi bez względu na płeć;
 • odnajdywanie kształtów w przedmiotach wokół nas;
 • rozwijanie spostrzegawczości;
 • zachęcanie do rozmowy z bliskimi o tym, jakich przedmiotówużywają na co dzień;
 • eksperymentowanie z dźwiękiem;
 • rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej;
 • kształtowanie świadomościdotyczącej dbania o słuch;
 • rozwijanie pomysłowości i kreatywności;
 • doskonalenie sprawności manualnych;
 • kształtowanie poczucia konieczności poszanowania zabawek;
 • zapoznanie z zasadami bezpiecznych zabaw zimowych;
 • kształtowanie świadomości o zagrożeniachwystępujących na lodzie i śniegu;
 • przybliżenie znaczenia słowa olimpiada;
 • ćwiczenie umiejętności na sylaby;
 • wdrażanie do uważnego słuchania poleceń;
 • porównywanieelementów i posługiwanie się pojęciamiduży, mały;
 • umiejętność odróżniania pary od jednostki;
 • przybliżaniewartości zabawy w parach;
 • taniec cwałem bocznym po kole;
 • kształtowanie motoryki w zakresie zwinności;
 • zgodne współdziałanie w zabawie;
 • poznanie korzyści dla organizmu wynikających z zabaw na śniegu;
 • kształtowanie inwencji twórczej;
 • wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnej zabawy;
 • uświadamianiezagrożeń płynących ze świata ludzi i zwierząt;
 • nauka unikania zagrożeń;
 • poszerzanie wiedzy na temat bezpiecznego organizowania zabaw na dworze;
 • poznawanie zmysłów smaku i zapachu;
 • określanie cech przedmiotów za pomocą przymiotników;
 • rozwijanie poczucia przynależności do grupy;
 • szeregowanie elementów od najmniejszego do największego;
 • ćwiczenie umiejętności zachowania się podczas spotkania z nieznanym psem;
 • dbanie o siebie w każdej sytuacji;
 • poznanie własnych możliwości ruchowych;
 • doskonalenie umiejętności wykonywania coraz trudniejszych zadań;
 • poznanie przyczyn przeziębienia jako następstwa niedostosowania ubioru do pory roku;
 • tworzenie przestrzennych kompozycji;
 • stworzenie atmosfery opartej na życzliwości, przyjaźni, wzajemnej pomocy;

Zadania do codziennej realizacji:

•          Zabawy dowolne w sali:

-zachęcanie do korzystanie z jej wyposażenia;

-zachęcanie do zabaw grupowych w kącikach zainteresowań;

-wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem;

-zachęcanie dzieci do zabawy samodzielnie wybranymi zabawkami, dbanie o zgodną i bezpieczną zabawę;

-stwarzanie miłej atmosfery;

-zachęcanie do używania imion kolegów i koleżanek podczas zabawy.

•          Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań:

-indywidualne kontakty N. z dziećmi;

-kształtowanie umiejętności zgodnej zabawy;

-zachęcanie do korzystania z kącika czytelniczego;

-wdrażanie do odkładania zabawki na miejsce po skończonej zabawie;

-wdrażanie do porozumiewania się spokojnym, konwersacyjnym tonem;

-budowanie radosnej atmosfery;

-zachęcanie dzieci do zgodnej zabawy;

-stwarzanie poczucia przynależności do grupy.

•          Zabawy z Powitanką: Powitanka „Nasza grupa” – nawiązywanie bliższego kontaktu poprzez wspólną zabawę.

•          Zabawy przy muzyce ruchowo-rytmiczne rozwijające motorykę dużą, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności ilustrowania muzyki rytmem.

•          Zabawy ruchowe rozwijające sprawność fizyczną.

•          Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.

•          Słuchanie tekstów czytanych przez N., zabawy słowne, zagadki, zabawy z rymowankami rozwijanie mowy poprzez odpowiadanie na pytania, nauka uważnego słuchania, nabywanie wiedzy ogólnej.

 

Linki

d

 

 

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.