Wilczki
Tygryski
Stokrotki
Sówki
Uśmiechnięte chmurki

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat."
Janusz Korczak

Przedszkole 172
im. Danuty Wawiłow
01-149 Warszawa
ul.Żytnia 71

tel/fax.22 632 63 63

Koncepcja pracy na lata 2019-2022

 

KONCEPCJA PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

Dziecko w świecie sztuki.

Rozwijanie dziecięcej kreatywności w kontakcie ze  sztuką.

Przedszkola nr 172 im. Danuty Wawiłow w Warszawie

Nasze zadania od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2022.

 1. Teatr w przedszkolu. Przedszkolak w teatrze. Wprowadzenie dzieci w świat sztuki, rozbudzanie zainteresowań, odkrywanie predyspozycji, uzdolnień, tworzenie warunków do spontanicznej aktywności.
 2. Sztuka. Przedszkolak twórcą i artystą - tworzenie warunków umożliwiających gromadzenie doświadczeń poznawczych i twórczych oraz wyrażanie za pomocą ekspresji plastycznej emocji, przeżyć i zaobserwowanych zjawisk.
 3. Muzyka - ,,Żywe nutki na planie, wspólne muzykowanie” czyli rozwijanie i systematyzowanie wiedzy na temat muzyki, instrumentów i ich brzmienia, placówek muzycznych oraz sylwetek sławnych ludzi: kompozytorów, wykonawców.

Harmonogram realizacji zadań

 1. Teatr

Formy realizacji

Współpraca z  teatrem oraz kinem

 • Wyjazdy do teatrów – oglądanie spektakli o różnorodnym charakterze: musicale, teatry cieni itp. Przestrzeganie zasad właściwego  zachowania się podczas przedstawień.
 • Udział w warsztatach teatralnych organizowanych przez aktorów teatru " Bajka” w Domu Kultury Piwnica na Wójtowskiej"
 • Kontynuowanie współpracy  z teatrami wystawiającymi musicale dla dzieci.
 • Uczestnictwo w seansach  filmowych . Dostrzeganie różnic między  teatrem a kinem.

Uczestnictwo w konkursach:

 • Udział dzieci w przeglądach,  festiwalach, konkursach  teatralnych.
 • Kontynuowanie tradycji konkursów w ramach projektu „ Razem  z mamą , razem z tatą” –

1.Jesień – „Kukiełki warzywne”

2.Zima – „Maski teatralne”

3.Wiosna – „Ulubiony bohater literacki”

Systematyczne uwzględnianie  w miesięcznych planach pracy tematów związanych z teatrem.

Wykorzystanie różnych form i metod pracy w planowaniu i organizowaniu zajęć dydaktycznych związanych z teatrem. Prowadzenie zajęć w formie    teatralnej. Naśladowanie ruchów, gestów,  głosów ludzi, zwierząt. Wcielanie się w postaci  z utworów  literackich - swobodne  improwizowanie słowne i  ruchowe.

Możliwość samodzielnego wyrażania ekspresji teatralnej

 • Prezentowanie programów artystycznych związanych z ważnymi uroczystościami

      -Boże Narodzenie

- Dzień Babci i Dziadka,

- 60- lecie przedszkola

- Dzień mamy i Taty 

- pożegnanie przedszkola

 • Samodzielnie wykonywanie przez dzieci lalek teatralnych w czasie zajęć.

Udział w przedstawieniach  teatralnych na terenie przedszkola

Oglądanie przedstawień  teatralnych w wykonaniu  starszych kolegów i koleżanek

- Jasełka 

- przedstawienie świąteczne

Zorganizowanie w salach grupowych  kącików  teatralnych : korzystanie ze zgromadzonych rekwizytów i strojów.

Doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne (kukiełki, pacynki).

Współpraca z rodzicami:

 • Zorganizowanie Teatru rodzicielskiego – przygotowanie dla dzieci przedstawień.
 • Zachęcanie rodziców do udziału w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom.

Wykorzystywanie przez nauczycieli w pracy  utworów literatury  dziecięcej.

Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających bezpośredni kontakt z teatrem.

Włączenie się w obchody Międzynarodowego Dnia Teatru – 27 marca.

Współpraca z Biblioteką nr 25 na ulicy Żytniej 64.

- Spotkania uwzględniające tematykę teatru

Realizacja programu autorskiego

,,Zabawa w teatr”

Zajęcia otwarte uwzględniające treści związane z realizacją zadania.

 

2. Sztuka

Formy realizacji

Stosowanie metod aktywizujących w pracy z dziećmi i we współpracy z rodzicami (zajęcia otwarte, spotkania środowiskowe).

Udział dzieci w  konkursach (plastycznych)

Obcowanie ze sztuką – wyjścia do muzeum  (Muzeum Narodowe, Muzeum Etnograficzne, Muzeum Warszawy, Muzeum Karykatury); zabytków kultury, pokazy sztuki ludowej, a także kontakt z przyrodą,  poznawanie technik plastycznych i dzieł wybranych artystów.

 • Tworzenie wytworów plastycznych  z zastosowaniem różnorodnych technik plastycznych.
 • Dekorowanie przedszkola pracami dzieci

Współpraca z Biblioteką nr 25 na ulicy Żytniej 64 z uwzględnieniem opracowanego programu  „W świecie książek”.

-  Spotkanie uwzględniające zagadnienia związane ze sztuką

Współpraca z Wolskim Centrum Kultury – Otwarta Kolonia- udział w warsztatach międzykulturowych 

Poznawanie przez dzieci i rodziców twórczości Danuty Wawiłow - Obchody  60 - lecia przedszkola:

 • Poznawanie przez dzieci i rodziców twórczości  Danuty Wawiłow.
 • Wernisaż - Wykorzystanie tematyki utworów literackich Danuty Wawiłow jako inspiracji do twórczości dziecięcej.
 • Ogólnopolski konkurs plastyczny ,,Poezja Danuty Wawiłow w oczach dziecka”. Wernisaż prac konkursowych.

Kontynuacja tradycji pasowania maluszków i nadanie literackiej nazwy grupie   związanej z twórczością Danuty Wawiłow.

Zakup literatury dotyczącej terapii przez sztukę, płyt CD z muzyką terapeutyczną.

6 OBRAZOW DLA SZEŚCIOLATKA –udział w projekcie  Zapoznanie dzieci z sześcioma wybranymi dziełami malarstwa polskiego i uczenie świadomego obcowania z obrazami. (stowarzyszenie FALA KULTURY)

Pierniki pachnące świętami -  przygotowanie wspólnie z rodzicami, dekoracja choinki przedszkolnej.

Mamo tato zróbmy to razem – warsztaty/ zajęcia  plastyczne  (Boże Narodzenie, Wielkanoc)

„Razem z mamą, razem z tatą” – zorganizowanie wystaw prac wykonanych przez dzieci   z rodzicami w domu związanych z realizacją zadania.

 

„Po co dzieciom artyści?”

 • Spotkania z artystą plastykiem
 • zapoznanie z wybranymi artystami i ich dziełami Poznawanie wybranych technik plastycznych  ( prezentacje multimedialne 5 prezentacji ,, multimedialny poniedziałek) 

Tworzenie kącików plastycznych w salach

Wykorzystanie sztalug do swobodnej działalności plastycznej dzieci w plenerze

Zajęcia otwarte uwzględniające treści związane z realizacją zadania.

 

3. Muzyka

 

Formy realizacji

Udział w konkursach muzycznych

Tworzenie kącików muzycznych w salach

Nauka  gry na instrumentach perkusyjnych poznawanie ich nazw i brzmienia

„Razem z mamą, razem z tatą” – zorganizowanie wystaw prac wykonanych przez dzieci   z rodzicami w domu związanych z realizacją zadania

Wyjście do teatru muzycznego na spektakle muzyczne

Współpraca z rodzicami:

 • Zorganizowanie wystawy instrumentów muzycznych przygotowanych wspólnie z rodzicami
 • Zorganizowanie rodzinnego kolędowania

Spotkania z muzyką

 • Wykorzystywanie utworów muzycznych podczas zajęć
 • Prowadzenie zajęć z elementami muzyki
 • Wzbogacenie słownika dziecka o nazwy i pojęcia związane z muzyką ( dyrygent, kompozytor, batuta… )

Międzynarodowy Dzień Tańca z Klanzą.

Obchody dnia muzyki

Uczestnictwo w przedszkolnych koncertach muzycznych

Przybliżenie sylwetek znanych kompozytorów. (5 prezentacji ,,multimedialny poniedziałek”)

Wyjście do muzeum F. Chopina

Nawiązanie współpracy z Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz na ulicy Eustachego Tyszkiewicza  42.

Zajęcia otwarte uwzględniające treści związane z realizacją zadania.

 

Zatwierdzona uchwałą z dnia 12 września 2019r.  na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.


 

 

 

Co jest naszym celem?

W naszej pracy kierujemy się przede wszystkim dobrem dziecka. Naszym celem jest przygotowanie dzieci do szkoły na miarę ich możliwości, pomoc rodzicom w wychowaniu dzieci oraz rozbudzanie zainteresowań literackich dzieci, a także utrzymywanie wysokiego poziomu edukacji poprzez stałe doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli oraz stosowanie i poszukiwanie nowatorskich form i metod pracy.

 

 Co chcemy zmienić?

Chcemy wzbogacić ofertę działań wychowawczo dydaktycznych adresowanych do dzieci i ich rodziców oraz środowiska społecznego poprzez zwrócenie uwagi na zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci w szerokim znaczeniu w powiązaniu ze środowiskiem przyrodniczym.

 

Jak zrealizujemy swoje zamierzenia?

Będziemy realizowaćkoncepcję pracy na lata 2014-2018 pod hasłem Zdrowe Dziecko w zdrowym otoczeniu w ścisłym współdziałaniu z rodziną dziecka oraz we współpracy z wieloma instytucjami m.in. realizację programów: polsko szwajcarskiego KIK-34 „Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości u dzieci i młodzieży” oraz „Akademii Zdrowego Przedszkolaka”. Będziemy proponować spacery, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi związanymi z szeroko rozumianym zdrowiem fizycznym i psychicznym dziecka i jego rodziny, poznawanie literatury i sztuki w tym filmów związanych ze zdrowym stylem życia. Wspólnie z fundacją Dzieci Niczyje zrealizujemy program „Chronimy dzieci” mający na celu ochronę dzieci przed przemocą i uzyskamy certyfikatu placówki, w której nie stosuje się przemocy wobec dzieci. Koncepcja obejmuje również szkolenia personelu oraz warsztaty dla rodziców.

 

Nasze zadania od 1 września 2014 do 31 sierpnia 2018

1. Zostań przyjacielem przyrody  - przyroda bez człowieka może żyć, człowiek bez przyrody nie.

2. SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO!-propagowanie zdrowego stylu życia.

3. Wprowadzanie dzieci w świat emocji i uczuć.

4. Sprawność ruchowa warunkiem wszechstronnego rozwoju dziecka.

Linki

d

 

 

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.