Wilczki
Tygryski
Stokrotki
Sówki
Uśmiechnięte chmurki

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat."
Janusz Korczak

Przedszkole 172
im. Danuty Wawiłow
01-149 Warszawa
ul.Żytnia 71

tel/fax.22 632 63 63

Programy edukacyjne

Załącznik do Zarządzenia Dyrektora 16/2020 z dnia 31.08.2020r.

 

 

Przedszkolny zestaw programów dopuszczonych do użytku

 w roku szkolnym 2020 /2021

w Przedszkolu nr 172 im.Danuty Wawiłow w Warszawie

 

Lp.

Etap edukacyjny

Nazwa programu

Numer dopuszczenia

1.

Trzylatki w gr.I

do zakończenia edukacji w Przedszkolu nr 172

Jolanta Wasilewska, Planeta dzieci Prawda, dobro i piękno w świecie wartości. wyd.WSiP  2019

P172-01/2020/2021

2.

Trzy i czterolatki w gr.II

do zakończenia edukacji w Przedszkolu nr 172

Jolanta Wasilewska, Planeta dzieci Prawda, dobro i piękno w świecie wartości. wyd. WSiP  2019

P172-01/2020/2021

3.

Czterolatki w gr.IV

do zakończenia edukacji w Przedszkolu nr 172

Małgorzata Walczak Sarao, Danuta Kręcisz „Wesołe Przedszkole i przyjaciele. Program wychowania i edukacji przedszkolnej” wyd.WSiP 2018

P172-01/2019/2020

4.

Pięciolatki   w gr.V

do zakończenia edukacji w Przedszkolu nr 172

Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska Mieszek, Kocham Przedszkole . wyd.WSiP 2018

P172-01/2018/2019

5.

Cztero  i pięciolatki  w gr.III do zakończenia edukacji w Przedszkolu nr 172

Małgorzata Kwaśniewska Joanna Lendzion, Wiesława Żaba – Żabińska, Wokół przedszkola. Program wychowania przedszkolnego” wyd. Mac Edukacja 2018

 

P172-02/02/2019/2020

6.

Trzylatki w gr.I

Bożena Żak „  Wesoły przedszkolak. Program adaptacyjny dla dzieci trzyletnich” - Zmiany w programie „Planeta dzieci. Prawda, dobro i piękno w świecie wartości”

P172-01/01/2020/2021

7.

Trzylatki w gr.II

A.Kubeł  „Wesoły przedszkolak. Program adaptacyjny dla dzieci trzyletnich” – zmiany w programie „Planeta dzieci. Prawda, dobro i piękno w świecie wartości”

P172-01.02/2020/2021

8.

Trzylatki w gr.I i II

U. Polak Popławska:  „Wczesna profilaktyka logopedyczna” – program własny

P172-06/2017/2018

9.

Pięciolatki w gr.V

H.Braciszewska, Dziwny jest ten świat” program własny zajęć sensorycznych z elementami Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

P172-05/2019/202

9.

Trzy-,i cztero-, i pięciolatki -wszystkie etapy

H.Braciszewska i I.Czosnowska, „W świecie książek” -  program współpracy z Biblioteką dla Dzieci i Młodzieży nr 25 z uwzględnieniem rygoru sanitarnego

P172-12/2017/2018

10.

Trzy-,i cztero-, i pięciolatki -wszystkie etapy,  podstawa programowa

Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 172, Program doradztwa zawodowego

P172-04/2019/2020

oraz pakiety edukacyjne dla dzieci powiązane z dopuszczonymi programami w uzgodnieniu z rodzicami.

Na podstawie art. 22a ust.2 ustawy z dnia 14 września 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949 ze zm. ) po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej na posiedzeniu w dniu 31.08.2020r. dopuszczam do użytku w przedszkolu od 01.09.2020r.

                                                                                Dyrektor Przedszkola

                                                                                                                                                                                                          Ewa Wenelczyk

/podpis i pieczęć dyrektora/

Warszawa  31 sierpnia 2020 r.

Linki

d

 

 

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.