Wilczki
Tygryski
Stokrotki
Sówki
Uśmiechnięte chmurki

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat."
Janusz Korczak

Przedszkole 172
im. Danuty Wawiłow
01-149 Warszawa
ul.Żytnia 71

tel/fax.22 632 63 63

Wysokość i terminy opłat

 

WYSOKOŚĆ  I   TERMINY  OPŁAT

  1. Wysokość opłat

1. Żywienie  –  projektowana dzienna stawka żywieniowa w roku szkolnym 2021/2022 - 12,50 zł x ilość dni roboczych w miesiącu,  od 1 września do odwołania 11,00 zł ( 3 posiłki), 8,25 zł (2 posiłki).

Zasady odpisu za żywienie  - pierwszy dzień każdej nieobecności nie jest odpisywany, jeżeli nie zostanie przez rodziców usprawiedliwiony co najmniej w tym dniu do godz. 9tej, zgłoszenia  będą rejestrowane przez rodziców w rejestrach umieszczonych na stoliku w holu.

2. Opłata za pobyt dziecka ponad czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki naliczana indywidualnie na podst. ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw tzw. ustawy przedszkolnej. Na podstawie obwiązującej Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy – opłaty nie nalicza się. Bezpłatne jest nauczanie, wychowanie i opieka przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu.

Podstawa programowa jest realizowana przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu.

Czas pobytu  w przedszkolu oznacza czas pod opieką nauczycielki w grupie.

3. Składka Rady Rodziców wg ustaleń na zebraniu ogólnym rodziców.  Pieniądze przeznaczane są m.in. na teatrzyki na żywo i on-line, spotkanie w grupach z Mikołajem,  upominki dla dzieci /na Mikołajki, Walentynki, Dzień dziecka, paczki pod choinkę/ materiały plastyczne do zajęć – fundusze grupowe, dofinansowanie wycieczek, jeśli będą, jeżeli pojedzie mniejsza niż zakładana liczba dzieci, zgodnie z planem wydatków Rady Rodziców ustalonym na początku roku szkolnego.

 Składka płacona wg deklaracji rodziców. Proponowana wysokość składki:

·50 i 35 zł za II-e dziecko,

·Przy składce od 30 zł odpis na fundusz grupowy przeznaczony na materiały plastyczne i inne do zajęć grupy,  przy składce poniżej 30 zł rodzice przynoszą materiały plastyczne do zajęć, wyprawka na stronie przedszkola.

 4. Zajęcia dodatkowe

    - zajęcia rytmiczno ruchowe  w grupach I, II, III, IV i V,

     - gimnastyka z elementami pedagogiki cyrku w grupach I, II, III, IV i V,

- przygotowanie do posługiwania się językiem angielskim w grupach I, II, III, IV i V.

 5.Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – opłacają rodzice indywidualnie.

 

II. Terminy opłat:

Opłaty  za  korzystanie  z  posiłków  wnosi się z  góry  od 10 do  15  dnia  każdego  miesiąca, którego opłata dotyczy  w  dniach wyznaczonych przez Dyrektora Przedszkola. Termin ten został ustalony na wniosek  rodziców i pracowników zgodnie z §3 ust.3 Zarządzenia Nr 766/2015 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2015r.

            Opłaty za żywienie do odwołania wnosimy  przelewem. informacja o wysokości opłaty za żywienie za dany miesiąc po naliczeniu odpisów będzie przekazywana na adres mailowy rodziców.

            Dyrektor Przedszkola udziela informacji w  sprawie możliwych ulg i zwolnień z opłat.

 

Linki

d

 

 

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.