Wilczki
Tygryski
Stokrotki
Sówki
Uśmiechnięte chmurki

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat."
Janusz Korczak

Przedszkole 172
im. Danuty Wawiłow
01-149 Warszawa
ul.Żytnia 71

tel/fax.22 632 63 63

W naszym przedszkolu zajęcia logopedyczne prowadzi p.Urszula Polak-Popławska
 
Zajęcia odbywają się w
                    środy w godz. 07:00-12:10
                    czwartki w godz. 07:00-12:00
 
Ponadto w przypadku wątpliwości dotyczących mowy dziecka logopeda zaprasza na comiesięczne dyżury logopedyczne w ostatnią czwartki miesiąca lub po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym bezpośredniow dniach i godzinach pracy.
 
Na początku roku szkolnego prowadzone są przesiewowe badania mowy, które pozwalają wyodrębnić grupę dzieci z wadami wymowy.
 
Po zakończeniu badań rodzice dzieci kwalifikujących się do terapii są zapraszani na indywidualne rozmowy, których celem jest omówienie problemu dziecka i planu terapii.
 
TERAPIA ZOSTAJE PODJĘTA PO INDYWIDUALNYCH KONSULTACJACH LOGOPEDY Z RODZICAMI
 
Powodzenie terapii będzie w dużej mierze zależało od zaangażowania rodziców oraz ich ścisłej współpracy z logopedą. Trudno oczekiwać sukcesów, jeśli terapia nie jest kontynuowana poza gabinetem logopedycznym.
 
Wdrażany jest własny program „Wczesna profilaktyka logopedyczna".
Obejmuje on dzieci od momentu przyjścia do przedszkola aż do jego ukończenia. Dla dzieci 3-letnich realizowane są zajęcia grupowe.
 
Dzieci z grup starszych uczęszczają na zajęciach w parach.
 
Zajęcia dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości są formą pomocy dziecku w kierunku wyeliminowania wykrytych w mowie nieprawidłowości.
 
Zajęcia organizowane są w atmosferze życzliwości, zrozumienia i konsekwencji.

Linki

d

 

 

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.