Wilczki
Tygryski
Stokrotki
Sówki
Uśmiechnięte chmurki

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat."
Janusz Korczak

Przedszkole 172
im. Danuty Wawiłow
01-149 Warszawa
ul.Żytnia 71

tel/fax.22 632 63 63

Ramowy rozkład dnia

Ramowy Rozkład Dnia

 

Godziny

Rodzaj czynności

6:45-8:15

Schodzenie się dzieci, wdrożenie nawyku mycia rąk po wejściu do pomieszczenia. Zabawy indywidualne, inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy.

Praca indywidualna, wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym

8:15-8:30

Zabawy ruchowe , ćwiczenia poranne, czynności samoobsługowe i higieniczne, kształtowanie u dzieci świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne bezpieczeństwo w codziennych sytuacjach w przedszkolu. Przygotowanie do śniadania.

8:30-9:00

I śniadanie, przestrzeganie zasad higienicznego spożywania posiłku, kulturalnego zachowania przy stole, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.

9:00-11:45

Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową,

  • zajęcia dydaktyczne z całą grupą i w małych zespołach
  • zajęcia dodatkowe wynikające z planu
  • kontakt dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą
  • zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci

Przygotowanie do II śniadania, zabiegi higieniczne w łazience,

Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności przed wyjściem do ogrodu.

Pobyt na powietrzu: zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki w małych grupach, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego, rozwijanie sprawności fizycznej.

11:45-12:00

Czynności higieniczno – dezynfekujące po powrocie z ogrodu, samoobsługowe w szatni, higieniczne  w łazience,  przygotowanie do obiadu.

12:00-12:30

Obiad, przestrzeganie zasad higienicznego spożywania posiłku, kulturalnego zachowania przy stole, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami

12:30- 14:15

Dzieci starsze: zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową:

  • słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej
  • zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań
  • praca wyrównawcza

Dzieci młodsze: leżakowanie, słuchanie literatury dziecięcej, muzyki relaksacyjnej

14:15-14:30

Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

 Podwieczorek, przestrzeganie zasad higienicznego spożywania posiłku, kulturalnego zachowania przy stole.

14:30-16:45

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową.

Wspieranie samodzielnych działań dziecka, umożliwienie dzieciom wyrażania ekspresji spostrzeżeń przeżyć w różnych formach działania z zastosowaniem werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci, wymianie informacji. Tworzenie sytuacji mających na celu rozwój indywidualnych cech dziecka.

16:45-17:15

Rozchodzenie się dzieci

 

W związku z ograniczeniami epidemicznymi godziny realizacji zajęć dydaktycznych i pobytu dzieci w ogrodzie są ustalane dla każdego oddziału odrębnie.

Linki

d

 

 

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.